Gas is een fossiele brandstof die ongeveer 300 miljoen jaar geleden is ontstaan door ondergrondse extreme druk en hoge temperaturen. In Nederland is gas een energiebron voor elektriciteitscentrales en wordt het in huishoudens veel gebruikt voor verwarming, koken en warm water. Het gas dat in Nederland wordt verbruikt, komt vooral uit Groningen, de Noordzee en Scandinavië. Een klein deel van het gas komt uit Rusland. Het gas uit Groningen vormt voor Nederland een belangrijke bron van inkomsten.

Waarvoor wordt gas gebruikt?

Gas is een belangrijke energiebron die voor veel verschillende toepassingen gebruikt wordt. Huishoudens en kantoren, maar ook de industrie en tuin- en landbouw verbruiken het. De laatste jaren is rijden op gas ook in opkomst. Alle gebruikers op een rij:

Kleinverbruikers
Kleinverbruikers zijn voornamelijk huishoudens en kleinere bedrijven (MKB), die op kleine schaal energie afnemen. Maar liefst 98 procent van de kleinverbruikers heeft zowel een aansluiting voor elektriciteit als voor aardgas. Vergeleken met andere Europese landen is dat een zeer hoog percentage. Kleinverbruikers gebruiken vooral gas voor verwarming van water voor direct gebruik of de centrale verwarming.

Industrie
Gas is de grootste bron van energie voor de Nederlandse industrie, en dan vooral in de vorm van warmte. Er worden hiervoor zogenaamde WKK-centrales gebruikt, die lokaal warmte en elektriciteit op kunnen wekken. Ook voor de petrochemische industrie is gas een belangrijke grondstof, bijvoorbeeld voor het maken van ammoniak en kunstmest.

Land- en tuinbouw
In de agrarische sector is gas een bron voor warmte en het maken van elektriciteit. Hierbinnen verbruikt de glastuinbouw verreweg het meeste gas om kassen te verwarmen. Veel bedrijven maken elektriciteit van het gas via warmtekrachtkoppeling.

Rijden op gas
Gas is een goede transportbrandstof. De verbranding van gas is relatief schoon in vergelijking met olie en kolen, waardoor personenauto’s en bussen op aardgas in opkomst zijn. De uitstoot van fijnstof wordt hiermee sterk beperkt.

Opbrengsten van gas voor Nederland

Gas is een goede bron van inkomsten voor Nederland. Een groot deel van de opbrengsten van aardgaswinning komen terecht in de staatskas. Zo profiteren alle Nederlanders indirect van de opbrengsten. In verband met de aardbevingen in Groningen die door het boren en leegpompen van de gasbellen ontstaan, heeft de regering besloten om minder gas te winnen.

Alleen gas of stroom met gas

Het is mogelijk om voor gas een andere energieleverancier te kiezen dan voor stroom. Toch is het aan te raden om beide vormen van energie onder te brengen bij een energiemaatschappij. U krijgt namelijk vaak korting als u gas en stroom afneemt in één contract. U bent altijd vrij om te bepalen wat u zelf wilt.

Gas in de toekomst?

Gas is een fossiele brandstof en is eindig, terwijl de vraag naar energie de komende tientallen jaren alleen maar toe zal nemen. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in duurzame energie, waarbij bronnen zoals wind, zon en water worden gebruikt. Gas zal uiteindelijk steeds minder als energiebron gaan dienen. Veel nieuwbouwhuizen worden al opgeleverd zonder gasaansluiting en maken gebruik van elektriciteit en warmtepompen om in hun energiebehoefte te voorzien. Desondanks zal gas de komende jaren nog zeker een belangrijke rol blijven spelen.