Waterstof

De onmisbare schakel voor verduurzaming

Ontdek de mogelijkheden van groene waterstof

De tijd dringt. Nederland wil en moet verduurzamen. Bedrijven, overheden en particulieren werken hard om de klimaatdoelstellingen te behalen. Als marktleider neemt Essent haar verantwoordelijkheid in de energietransitie. Niet overal is elektrificeren met groene stroom de meest geschikte oplossing. In sectoren zoals bijvoorbeeld de industrie is een mix van diverse energiedragers noodzakelijk. Daarom bieden we ook totaaloplossingen met groene waterstof voor de hele keten.

Onmisbare schakel

Groene waterstof is dé onmisbare schakel om echt overal te verduurzamen. In de industrie, de mobiliteit en bebouwde omgeving. Zo versnelt Essent de energietransitie. De waterstofmarkt is een relatief jonge markt. Hierdoor leven er vast nog veel vragen in je organisatie. Dankzij Essent’s jarenlange internationale ervaring en kennis kunnen we ook voor jouw uitdagingen de juiste oplossingen bieden. Zodat je bedrijf succesvol door de energietransitie komt en de CO2-uitstoot vermindert.

 

Benieuwd naar onze groene waterstofoplossingen voor jouw sector?

Industrie

Wil je informatie over waterstof als alternatief voor aardgas? Of maakt je bedrijf op dit moment gebruik van grijze waterstof en wil je de overstap maken naar groene waterstof? Met Essent als betrouwbare energiepartner krijg je snel helderheid in complexe vraagstukken.

Mobiliteit

Groene waterstof is één van de geschikte opties om de mobiliteitssector te verduurzamen. Wil je meer weten over de mogelijkheden voor de logistieke en vervoersdiensten van jouw organisatie? Essent denkt graag met je mee. Zo komen we tot de ideale maatwerkoplossing.

WaterstofWijk Wagenborg

Huizen en gebouwen

Al jaren verduurzamen we bij Essent woningen, gebouwen en wijken met oplossingen als isolatie, hybride warmtepompen, zonnepanelen, warmte- en koudenetten. Naast deze oplossingen kan ook waterstof een alternatief zijn.

Essent, onderdeel van het Europese E.ON

Essent maakt deel uit van één van de grootste energiebedrijven van Europa: E.ON. E.ON zal de komende jaren in omvangrijke volumes waterstof gaan importeren, waardoor wij levering kunnen garanderen aan onze klanten. Daarnaast heeft Essent de financiële zekerheid die nodig is om grote waterstofprojecten succesvol van de grond te krijgen. Uiteraard profiteer je via Essent ook van de kennis en expertise die we hebben opgedaan in onze E.ON waterstofprojecten.

Veelgestelde vragen over groene waterstof

Waterstof is een chemisch element, H. Grijze waterstof wordt geproduceerd door waterstof uit aardolie te halen. Het koolstofatoom wordt eraf gesplitst, maar daarbij ontstaat CO₂. Een duurzamere optie is om watermoleculen, H₂O, te splitsen. De manier waarop dit gebeurt bepaalt of waterstof duurzaam is of niet. Gebeurt het met behulp van groene stroom, dan produceer je waterstof op een groene manier. Gebeurt het met grijze stroom, dan heb je nog steeds CO₂-uitstoot bij de productie van waterstof. De geproduceerde waterstof kan vervolgens gebruikt worden als brandstof. Ook kan het omgezet worden in elektriciteit met behulp van een brandstofcelsysteem.

Essent ziet op dit moment vooral kansen voor waterstof in de industrie en de mobiliteitssector. Denk je dat waterstof voor jouw bedrijf de juiste keuze is om te verduurzamen? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op. Elk bedrijf is anders en elk project is dan ook maatwerk. Samen onderzoeken we graag of er een haalbare businesscase ligt.

Plan een afspraak

Geen CO₂-uitstoot

Het grootste voordeel van groene waterstof is dat er geen CO₂ vrijkomt bij de productie en het gebruik ervan.

Opslagmogelijkheid

Ook de mogelijkheid tot opslag van deze duurzame energie is een voordeel van groene waterstof. Voor zon- en windenergie zijn er tot nu toe nog geen goede opslagmogelijkheden. Dit betekent dat overschotten aan zon- en windenergie op grote schaal verloren gaan. Door deze energie te gebruiken voor de productie van groene waterstof blijft een deel van de energie behouden. Bovendien kan waterstof vervolgens opgeslagen worden. Dit is mogelijk in de vorm van gecomprimeerd gas of in vloeibare vorm. In vloeibare vorm wordt waterstof tijdelijk gebonden aan een andere stof en omgezet naar bijvoorbeeld ammoniak. Door de vloeistof later te kraken is de waterstof weer terug te winnen.

Hoge temperaturen

Industriële processen vragen soms om hoge temperaturen. Elektriciteit is lastig om te zetten in deze benodigde hitte. Groene waterstof als brandstof kan deze warmte wel genereren.

Voordelen mobiliteit

In de mobiliteitsindustrie heeft het rijden op groene waterstof diverse voordelen ten opzichte van rijden op groene stroom. Zo zijn de tanktijden korter en kunnen er langere afstanden mee bereikt worden. Ook zijn de brandstofcellen en waterstoftanks meestal lichter dan accu’s, waardoor er meer gewicht overblijft voor vrachtvervoer.

Waterstof is nauwelijks te vinden in de natuur. Olie, steenkool of aardgas halen we wel uit de natuur. Het zijn fossiele energiebronnen en die direct verbrand kunnen worden. Daarbij komt energie vrij. Voor het produceren van waterstof door bijvoorbeeld splitsing van watermoleculen is eerst energie nodig. Bij het produceren van groene waterstof gebruiken we daarvoor duurzame energie uit wind of zon. Een deel van deze energie zit daarna opgeslagen in de waterstof. Dit maakt waterstof tot energiedrager. Deze energie kan vervolgens later gebruikt worden door bijvoorbeeld verbranding van waterstof of door omzetting naar elektriciteit met een brandstofcel. Een ander deel van de gebruikte energie gaat verloren in het proces.

Het overstappen op waterstof vraagt om investeringen. Dit komt omdat de waterstofeconomie nog op gang gebracht moet worden. Essent neemt als marktleider haar verantwoordelijkheid en zal met haar moederorganisatie E.ON en haar partners mee-investeren in waterstofoplossingen. Overheid, bedrijfsleven en energiebedrijven investeren de komende jaren samen in waterstof om zo duurzame oplossingen te creëren voor de toekomst. Op termijn zullen de kosten steeds lager worden. Het uitstoten van CO₂ brengt voor bedrijven in de toekomst steeds hogere kosten met zich mee. Hierdoor is het kiezen voor waterstof een steeds aantrekkelijker alternatief.

Groene waterstof wordt geproduceerd met stroom uit zon en wind. Daarnaast komen er bij de verbranding van waterstof geen schadelijke stoffen vrij. Wanneer groene waterstof vervoerd wordt in de vorm van ammoniak en vervolgens weer gekraakt wordt tot waterstof komt er wat stikstof vrij. Ook het vervoer van groene ammoniak kan zo geregeld worden dat de CO2--uitstoot minimaal is (via hernieuwbare brandstoffen). Deze uitstoot staat echter niet in verhouding tot de CO2--uitstoot en stikstofuitstoot die bespaard wordt met het gebruik van groene waterstof. Ook deze waterstof is nog steeds groen.

Op het moment wordt er nog hard gewerkt aan een landelijke ‘backbone’ voor waterstof. Dit is een landelijk netwerk zoals dit er ook is voor gas en elektriciteit. In de toekomst zullen bedrijven hierop aangesloten kunnen worden. Tot die tijd zorgt Essent ervoor dat waterstof op andere, veilige manieren aan je bedrijf geleverd wordt. Wat voor jouw organisatie de beste manier is, dat zoeken we samen uit. Elk project is maatwerk.

Essent is energieleverancier en kan ook waterstof leveren. We zorgen daarbij altijd voor voldoende buffers en een backup van aardgas om zo levering te garanderen. Omdat de waterstofmarkt een jonge markt is en leveringsgarantie zo’n belangrijke voorwaarde is voor onze klanten, houdt Essent grip op de hele keten. We werken nauw samen met partijen voor productie van waterstof, voor vervoer en voor opslag. Zo houden we regie en kunnen we onze klanten levering garanderen.

Essent zorgt er niet alleen voor dat je organisatie waterstof geleverd krijgt. We zijn er ook voor je als je ondersteuning nodig hebt in de transitie, het analyseren van de businesscase, het aanpassen van je processen, het aanvragen van subsidies.

Essent kan daarnaast ook lokale oplossingen bieden. Het realiseren van een elektrolyser of een kraker op locatie bijvoorbeeld. Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact met ons op voor meer informatie of een afspraak.

Plan een afspraak

Meer informatie over groene waterstof?

Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen? Neem contact op met de experts van Essent en ontdek wat groene waterstof kan betekenen voor de toekomst van jouw organisatie.