Wat zijn de klimaatdoelen en waar dienen ze voor

Wat zijn de klimaatdoelen en waar dienen ze voor

U hebt misschien weleens van de klimaatdoelen gehoord. Maar weet u ook wat die doelen precies zijn en wat de achtergrond is? We hebben de hoofdzaken voor u op een rij gezet.

Het nieuwe regeerakkoord: hoera, een nieuwe klimaatwet

Het nieuwe regeerakkoord: hoera, een nieuwe klimaatwet

We hebben al een internationaal klimaatverdrag én een Nederlands energieakkoord. Toch gaat het kabinet de afspraken over energie en het klimaat nu vastleggen in een klimaatwet.

Hoe gaat de duurzame wereld eruitzien

Hoe gaat de duurzame wereld eruitzien

We groeien toe naar een duurzame wereld. Waarom is dat nodig? Hoe gaat die duurzame wereld eruitzien? We zetten de ontwikkelingen voor u op een rij.

Meer duurzame energie opwekken

Meer duurzame energie opwekken

We willen allemaal graag iets doen tegen klimaatverandering. Daarom lopen of fietsen we naar de recycle-ton om plastic, glas en karton te scheiden, laten we de auto wat vaker staan en letten we op onnodig energieverbruik. Ook heeft u een energiecontract met duurzame energie afgesloten. Maar hoe snel kunnen we volledig over op groene energie?

Klimaatverandering

Klimaatverandering

Het klimaat op aarde verandert. Er komen steeds meer broeikasgassen in de lucht, waardoor het langzaam warmer wordt. Wat zijn de oorzaken en gevolgen en wat kunt u zelf doen tegen klimaatverandering? Gelukkig is het nog niet te laat.

Bio-energie opwekken en gebruiken

Bio-energie opwekken en gebruiken

Bio-energie is een van de schoonste vormen van energie. Om bio-energie op te kunnen wekken is biomassa nodig. Meer over het opwekken en verwerken van bio-energie vertellen we in dit artikel.

Biomassa en andere soorten hernieuwbare energie

Biomassa en andere soorten hernieuwbare energie

De bestaande energiebronnen raken stilaan uitgeput. De roep om hernieuwbare energie wordt steeds sterker. Is biomassa geschikt als bron voor groene energie? En welke soorten hernieuwbare energie zijn er nog meer? We zochten het uit.

Wat is Ecotax

Wat is Ecotax

Ecotax is de belasting op het verbruik van elektriciteit en gas en wordt geheven op energie die is opgewekt uit milieuonvriendelijke bronnen. Op deze manier probeert de overheid de lage kosten van energieopwekking uit fossiele brandstoffen te verhogen en duurzame energiebronnen juist aantrekkelijker te maken.

Emissiereductie is nodig voor een schone toekomst

Emissiereductie is nodig voor een schone toekomst

Emissiereductie is het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en gassen. Hierdoor wordt de lucht weer schoner en wordt het klimaat en het milieu beschermd. Bovendien kan via emissiereductie voorkomen worden dat de aarde verder opwarmt. Het doel is om in 2050 een voornamelijk schone elektriciteitsvoorziening te hebben.

Groene energie investeer in de toekomst

Groene energie investeer in de toekomst

Er wordt door de energie-industrie en in de media vaak gesproken van groene energie. Wat verstaan we precies onder groene energie en waarom wordt deze energie zo genoemd? We leggen het u graag uit in dit artikel.

Groen gas uit duurzame bronnen

Groen gas uit duurzame bronnen

Groen gas is een gas dat wordt opgewekt uit duurzame bronnen, namelijk biomassa. Hoe dit gebeurt en waarom het dan groen gas genoemd wordt, dat leggen we u graag uit in dit artikel.

Is groen gas de toekomst?

Is groen gas de toekomst?

De overheid wil afscheid nemen van aardgas. Een alternatief voor aardgas is groen gas. Is dit de toekomst?

Hydro-elektriciteit in Nederland

Hydro-elektriciteit in Nederland

Wat is hydro-elektriciteit eigenlijk en waarom zou u er gebruik van maken? En is het een goede energiebron? Hier leest u er meer over.

Wat u weten moet over het klimaatverdrag

Wat u weten moet over het klimaatverdrag

Dagelijks worden we geconfronteerd met de negatieve gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt. Daarom is er een klimaatverdrag opgesteld met afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat houdt dit verdrag precies in en waarom is het belangrijk om dit ernstig te nemen? We praten u graag even bij.

De geplande toename van het aantal windmolens

De geplande toename van het aantal windmolens

In 2013 hebben ruim veertig partijen, waaronder de overheid, het Energieakkoord afgesloten. In de Structuurvisie Windenergie is nader uitgewerkt hoe snel het aantal windmolens moet toenemen en waar ze moeten staan. Lees verder als u hier meer over wilt weten.