Windenergie is duurzaam, maar heeft een groot nadeel: de productie is grillig. Als het hard waait, is er meer windenergie dan we nodig hebben. Op andere momenten is er juist windenergie te weinig. Gelukkig is het mogelijk om windenergie op te slaan. Zo kunnen we windenergie produceren wanneer het waait, en gebruiken wanneer daar vraag naar is. Welke mogelijkheden zijn er om windenergie op te slaan? Wat is elektrolyse? Wat is methaniseren? We vertellen u er graag meer over.

Welke mogelijkheden zijn er om windenergie op te slaan?

Als stroom eenmaal is opgewekt, maakt het niet uit hoe dat is gebeurd. Op zich zijn daarom alle manieren om energie op te slaan ook te gebruiken voor windenergie. In de praktijk wordt vooral gekeken naar de volgende technieken om windenergie op te slaan:

  • windenergie opslaan door elektrolyse;
  • windenergie opslaan door methaniseren;
  • windenergie opslaan in accu's.

Wat is elektrolyse?

Het woord elektrolyse betekent scheiden door elektriciteit. Bij deze techniek laat men elektrische stroom door een vloeistof lopen. De moleculen van de vloeistof worden dan gesplitst. Zo levert elektrolyse van water (H2O) twee gassen op: zuurstof (O2) en waterstof (H2). Waterstof is brandbaar. Bij de verbranding van waterstof komt er weer energie vrij en ontstaat er weer water.

Wat is methaniseren?

Methaniseren gaat een stapje verder dan elektrolyse. De brandbaarheid van waterstof is een voordeel, maar ook een gevaar. Denk maar aan de ramp met de Hindenburg, het met waterstof gevulde luchtschip dat in 1937 in brand vloog. Een mogelijke oplossing is methaniseren: het door elektrolyse uit water gewonnen waterstofgas (H2) wordt in contact gebracht met koolstofdioxide (CO2). Daarbij ontstaat methaan (CH4). Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas, wat we gebruiken om onze huizen mee te verwarmen. Mooi meegenomen is dat we daarbij CO2 uit de lucht halen. Dat maakt het weer iets makkelijker om de klimaatdoelen te bereiken.

Meer manieren om windenergie op te slaan

De hierboven beschreven technieken (elektrolyse en methaniseren) werken allebei met chemische processen. Met overtollige windenergie maken we waterstofgas of methaan. Als er te weinig windenergie is omdat windmolens door een gebrek aan wind niet kunnen draaien, maken we de opgeslagen energie weer vrij door een proces de andere kant op (verbranding). Dit handigheidje kunnen we met veel meer chemische processen doen. Ook accu's werken zo. De windenergie zorgt voor een chemische verandering binnen in de accu. Die verandering kost energie. Om de opgeslagen energie weer vrij te maken laten we het proces de andere kant op verlopen. De details hangen ervan af welk soort accu we gebruiken.