De een vindt windmolens een goede manier om schone energie op te wekken, de ander ziet liever geen windmolens gebouwd worden. We zetten graag enkele veelgenoemde standpunten over windmolens voor je op een rij. Dan kun je zelf een mening vormen.

Wat zijn de voordelen van windenergie?

Er zijn genoeg redenen om te investeren in windenergie. Voorstanders van windenergie wijzen onder meer op de volgende voordelen:

  • Windmolens produceren geen CO2. Overstappen op windenergie helpt dus om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Windenergie raakt nooit op, zeker niet in een land als Nederland.
  • Windenergie is een van de goedkoopste vormen van energie.

Wat zijn de nadelen van windenergie?

Tegenstanders zijn niet onder de indruk van de voordelen van windenergie. Zij wijzen er onder meer op dat:

  • De energieopbrengst van windmolens op land onbetrouwbaar is, omdat het niet altijd voldoende waait. Windmolens leveren met weinig wind betrekkelijk weinig energie op.
  • Windmolens vervuilen het beeld van de horizon en kunnen geluidsoverlast veroorzaken.
  • Het bouwen en afbreken van windmolens kost ook energie. Hierbij komt CO2 vrij.
  • Windmolens zijn gevaarlijk voor vogels.

Wat is er aan de nadelen van windmolens te doen?

De ontwikkelingen staan niet stil. Laten we de bezwaren eens langslopen:

  • Windmolen ontwikkelaars doen steeds meer ervaring op en blijven de techniek verbeteren. Daardoor levert elk nieuw model windmolen steeds meer energie dan oudere modellen. Vooral van windmolens op zee wordt veel verwacht; op zee waait het vaak hard. 
  • Met behulp van regelgeving kan de overlast van windmolens teruggedrongen worden. Zo moeten windmolens aan strenge geluidsnormen voldoen. Daardoor staan ze in de praktijk tegenwoordig vaak niet dichter dan 400 meter in de buurt van woningen. Moderne windturbines zijn stiller dan oudere modellen.
  • Bij de bouw, ontwikkeling, onderhoud en de afbraak van windmolens komt inderdaad CO2 vrij. Bij de productie van windmolens en de bouw van parken zijn namelijk machines nodig. Maar: na 3 tot 6 maanden hebben windmolens net zoveel energie opgewekt als dat er nodig is om ze voor de hele levensduur te laten werken.

Hoe kun je zelf windenergie stimuleren?

Heb je alles op een rij gezet en vind je dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen? Kies dan voor groene stroom. Zijn er plannen voor windmolens bij jou in de buurt? Ga naar de inspraakavond, laat je informeren en ga het gesprek aan.

De toekomst van windenergie

Windenergie is nu de goedkoopste en schoonste manier om de CO2-uitstoot te verlagen. Het creëert bovendien banen (al die windmolens moeten immers wel gebouwd worden), het maakt ons minder afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland en Saoedi Arabië en het versterkt onze financiële concurrentiepositie. En uiteindelijk blijft er één gevoel overheersen: ‘We zullen wel moeten.’ We zullen als Nederland beter ons best moeten doen, want het klimaat verandert en als we dat niet stoppen, dan zijn de gevolgen haast niet te overzien. 

Gelukkig zijn er talloze creatieve windoplossingen waar hard aan gewerkt wordt. Zo zijn er diverse start-ups die onderzoeken of het mogelijk is om windenergie op te wekken op grote hoogte, bijvoorbeeld met zeppelins of vliegers. Ook worden er steeds compactere windturbines ontwikkeld die in de bebouwde omgeving geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld windturbines die verticaal draaien in plaats van horizontaal. We kunnen er niet omheen: er ligt een ambitieus Energieakkoord. We moeten hoe dan ook een oplossing verzinnen voor het energie- en klimaatprobleem en windmolenparken zullen daar, linksom of rechtsom, een belangrijke rol in gaan spelen.

Windenergie en de biodiversiteit van de zee

Niet ondanks maar juist dankzij windmolens ontstaan er de komende jaren prachtige riffen rondom windmolens in de Noordzee. Project 'De Rijke Noordzee' wil dit natuurgebied nieuw leven inblazen.

Sleepnetvisserij

Tot ongeveer 150 jaar geleden kwamen er grote natuurlijke riffen voor in de Noordzee. Deze zijn echter beschadigd geraakt door zware sleepnetvisserij, waardoor de biodiversiteit en bodemvariëteit van de Noorzee nu nog maar 40 procent is van wat het zonder visserij zou zijn geweest. Sterker nog: in plaats van rotsen, oesterbanken en overblijfselen van oerbossen, bestaat de Noordzee nu bijna uitsluitend uit zand.

Beschermde wateren

Hoewel veel mensen denken dat windmolens op zee de natuurlijke biodiversiteit beschadigen, is juist het tegendeel waar. Rondom windmolens op zee mag er namelijk geen sleepnetvisserij plaatsvinden. Het vissen met sleepnetten zou de windmolens beschadigen, waardoor de duurzame energieopwekking gevaar zou lopen. De bouw van windmolenparken op zee zorgt ervoor dat ongeveer 5 procent van de Noordzee gesloten wordt voor sleepnetvisserij. Dit klinkt misschien als weinig, maar het beschermde gebied beslaat een oppervlakte ter grootte van de provincie Groningen. Op deze plekken kan de natuur zich vrijelijk ontwikkelen.

Kunstriffen en oesters

In de beschermde gebieden rondom windmolens worden kunstriffen aangelegd waar ook oesters op worden geplaatst. De oesters filteren het water en fungeren als voedselbron voor andere organismen, zoals kabeljauw, zeebaars en koudwaterkoralen.