De een vindt windmolens een goede manier om schone energie op te wekken, de ander ziet liever geen windmolens gebouwd worden. We zetten graag enkele veelgenoemde standpunten over windmolens voor je op een rij. Dan kun je zelf een mening vormen.

Wat zijn de voordelen van windenergie?

Er zijn genoeg redenen om te investeren in windenergie. Voorstanders van windenergie wijzen onder meer op de volgende voordelen:

  • Windmolens produceren geen CO2. Overstappen op windenergie helpt dus om klimaatverandering tegen te gaan.
  • Windenergie raakt nooit op, zeker niet in een land als Nederland.
  • Windenergie is een van de goedkoopste vormen van energie.

Wat zijn de nadelen van windenergie?

Tegenstanders zijn niet onder de indruk van de voordelen van windenergie. Zij wijzen er onder meer op dat:

  • De energieopbrengst van windmolens op land onbetrouwbaar is, omdat het niet altijd voldoende waait. Windmolens leveren met weinig wind betrekkelijk weinig energie op.
  • Windmolens vervuilen het beeld van de horizon en kunnen geluidsoverlast veroorzaken.
  • Het bouwen en afbreken van windmolens kost ook energie. Hierbij komt CO2 vrij.

Wat is er aan de nadelen van windmolens te doen?

De ontwikkelingen staan niet stil. Laten we de bezwaren eens langslopen:

  • Windmolen ontwikkelaars doen steeds meer ervaring op en blijven de techniek verbeteren. Daardoor levert elk nieuw model windmolen steeds meer energie dan oudere modellen. Vooral van windmolens op zee wordt veel verwacht; op zee waait het vaak hard. 
  • Met behulp van regelgeving kan de overlast van windmolens teruggedrongen worden. Zo moeten windmolens aan strenge geluidsnormen voldoen. Daardoor staan ze in de praktijk tegenwoordig vaak niet dichter dan 400 meter in de buurt van woningen. Moderne windturbines zijn stiller dan oudere modellen.
  • Bij de bouw, ontwikkeling, onderhoud en de afbraak van windmolens komt inderdaad CO2 vrij. Bij de productie van windmolens en de bouw van parken zijn namelijk machines nodig. Maar: na 3 tot 6 maanden hebben windmolens net zoveel energie opgewekt als dat er nodig is om ze voor de hele levensduur te laten werken.

Hoe kunt u zelf windenergie stimuleren?

Heb je alles op een rij gezet en vind je dat de voordelen zwaarder wegen dan de nadelen? Kies dan voor groene stroom. Zijn er plannen voor windmolens bij jou in de buurt? Ga naar de inspraakavond, laat je informeren en ga het gesprek aan.