De een ziet windmolens als een schone manier om energie op te wekken, de ander vindt ze te duur en betwijfelt of ze ooit genoeg stroom zullen produceren. We zetten graag de feiten voor u op een rij. Dan kunt u zelf oordelen of de voordelen van windenergie opwegen tegen de nadelen.

Wat zijn de voordelen van windenergie?

Er zijn veel redenen om te investeren in windenergie. Voorstanders van deze vorm van alternatieve energie wijzen onder meer op de volgende voordelen:

  • Windmolens produceren geen CO2. Overstappen op windenergie helpt dus de klimaatverandering tegen te gaan.
  • Door voorop te lopen met de ontwikkeling van steeds betere windmolens kan Nederland een nieuwe exportsector voor zichzelf maken.
  • Windenergie raakt nooit op.

Wat zijn de nadelen van windenergie?

Tegenstanders zijn niet onder de indruk van de voordelen van windenergie. Zij wijzen onder meer op de volgende nadelen:

  • Windenergie kost meer dan energie uit fossiele brandstoffen. ("Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie.")
  • Windmolens zijn onbetrouwbaar (omdat het niet altijd waait) en leveren betrekkelijk weinig energie op.
  • Windmolens vervuilen de horizon en veroorzaken geluidshinder.

Wat is er aan de nadelen van windmolens te doen?

De ontwikkelingen staan niet stil. Laten we de bezwaren eens langslopen:

  • Windenergie is op dit moment nog relatief duur, maar dat zal niet altijd zo blijven. Sommige van de grootste windmolens kunnen al concurreren met grijze energie, als ze maar op een plek met veel wind staan. Als windmolens in grotere aantallen worden gemaakt, zal de prijs gaan dalen.
  • We doen steeds meer ervaring op met windmolens en blijven de techniek verbeteren. Daardoor levert elk nieuw model windmolen steeds meer energie dan oudere modellen. Vooral van windmolens op zee verwachten we veel, omdat het daar bijna altijd hard waait.
  • Aan de overlast van windmolens valt veel te doen door regelgeving. Zo moeten windmolens aan strenge geluidsnormen voldoen waardoor ze tegenwoordig in de praktijk meestal niet dichter dan 400 meter in de buurt van huizen staan. Los daarvan zijn moderne windturbines veel stiller dan oudere modellen.

Hoe kunt u zelf windenergie stimuleren?

Vindt u, alles afwegend, dat de nadelen van windenergie wegvallen tegen de voordelen? Kies dan voor groene stroom. Zijn er plannen voor een windturbine bij u in de buurt? Ga naar de inspraakavonden en laat uw mening horen.