100% groene stroom

Dat vinden we heel gewoon

Groen. Een kwestie van doen.

Wij zijn niet zo van die groene praters bij Essent. Wij zijn meer van het doen. Zo voorzien we onze klanten al meer dan 100 jaar zeer betrouwbaar van stroom en gas. En we leveren al sinds 1995 groene stroom.

Elk huishouden krijgt bij Essent standaard 100% groene stroom. En die is volledig opgewekt met windmolens en zonnepanelen. Zo doen we dat!

Wil jij ook 100% groene stroom?

Naast groene stroom krijg je bij Essent ook een scherp energiecontract. Bekijk snel je persoonlijke aanbiedingen.

Opgewekt uit zon en wind

Energie is overal om ons heen. Zo is de zon een gigantische bron en ook de wind is een goede partner in het genereren van schone energie. Twee onuitputtelijke bronnen die samen zorgen voor 100% groene stroom. Essent zet beide in, én steeds meer van eigen bodem.

Want Nederlandse groene stroom zorgt voor meer investeringen in duurzame opwek in Nederland. En zo maken we samen Nederland steeds duurzamer. We zijn er trots op dat we hier ieder jaar stappen in zetten. Zo werken we samen met verschillende windparken in Groningen en Flevoland.

Waar komt de groene stroom vandaan?

Die komt van wind- en zonneparken, verdeeld over Europa en Nederland. Soms zijn dit enorme velden, maar het kan ook zijn dat we stroom afnemen van een boer die één windmolen op zijn terrein heeft staan.

Kan ik zelf ook groene stroom opwekken?

Ja, dat kan zeker! En daar helpt Essent je graag bij. Zo hebben inmiddels al meer dan 50.000 klanten van Essent zonnepanelen. Een slimme investering, waarmee je je energierekening laag houdt en waarmee je huis meer waard wordt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Doe de zonnepanelencheck.

Stroometiket 2022

In ons Stroometiket zie je welke energiebronnen in 2022 zijn gebruikt voor jouw stroom. In mei verschijnt het overzicht van vorig jaar. Daarin kun je zien dat we inmiddels ook zon en steeds meer hernieuwbare energiebronnen uit Nederland gebruiken.

Komt uit mijn stopcontact de stroom zoals die op mijn contract staat?

Nee. Uit elk stopcontact in Nederland komt dezelfde stroom. Elektriciteit die van bijvoorbeeld een windmolen komt, gaat niet via aparte kabels naar degenen die een windcontract hebben. Maar het maakt wel degelijk uit dat steeds meer groene stroom uit Nederland komt.

Want Nederlandse groene stroom zorgt ervoor dat er in Nederland meer stroom wordt opgewekt met zon- en windparken. En zo dragen we bij aan een groter percentage groene stroom op het totale energienet.

 

 

Wist je dat Essent groene stroom al in 1995 voor het eerst introduceerde in Nederland?

"Natuurlijk krijg je groene stroom bij Essent.
Dat mag je verwachten van een energiebedrijf vandaag de dag."

Wordt de groene stroom daadwerkelijk geproduceerd of koopt Essent dit ook af met ‘certificaten’?

Alle groene stroom die we leveren aan onze klanten, wordt daadwerkelijk geproduceerd met windmolens en zonnepanelen. Dit is in Nederland volledig transparant te volgen via CertiQ. Deze organisatie geeft voor elk deel stroom een certificaat uit: een Garantie van Oorsprong (GvO).

De eigenaar van een windmolen of zonnepark krijgt het aantal GvO’s dat past bij de hoeveelheid elektriciteit die hij produceert. Een energieleverancier koopt de stroom en de GvO's. De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op het GvO-systeem, zodat groene elektriciteit niet dubbel wordt verkocht. Zo is groene stroom dus inderdaad gegarandeerd groen. (bron: De Consumentenbond)

Veelgestelde vragen over groene stroom

Bij de opwek van groene stroom wordt niets verbrand, dus daar komt geen CO2 bij vrij. Daarbij is het zo, dat fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, uiteindelijk op raken. Terwijl duurzame energiebronnen, als zon en wind onuitputtelijk zijn. Het is dus niet meer dan logisch dat we daar gebruik van maken. Dat mag je verwachten van een energiebedrijf vandaag de dag.

Het betekent dat we al lang en bewust bezig zijn met duurzame, groene energie. We bouwden al in 1988, bij de Westermeerdijk bij Urk, één van de eerste windparken in Nederland. En sindsdien zijn we een van de grootste groene stroomleveranciers van Nederland.

Dat wordt gecontroleerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Via CertiQ geven zij ons certificaten met garantie van oorsprong (GvO). CertiQ biedt transparantie over bronnen, herkomst en opwektechniek van alle aangeboden energie, waardoor dit door iedereen te controleren is.

In ons Stroometiket zie je welke energiebronnen in 2022 zijn gebruikt voor jouw stroom. In mei verschijnt het overzicht van vorig jaar. Daarin kun je zien dat we steeds meer hernieuwbare energiebronnen uit Nederland gebruiken.

Groene stroom uit Nederland draagt eraan bij, dat we meer gaan opwekken met Nederlandse zon- en windparken. Hierdoor wordt het totale aanbod aan groene stroom op het net steeds groter.

De samenstelling van je stroom kun je vinden op het Stroometiket. Dit laat zien welke bronnen gebruikt zijn voor het opwekken van de aan jou geleverde stroom. Het Stroometiket is samengesteld volgens de berekeningsmethode van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hiermee berekenen alle energiebedrijven op dezelfde manier de samenstelling van stroom. De meest recente versie vind je hier: bekijk Stroometiket

Groene stroom is stroom die wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen als zon en wind. Met duurzaam bedoelen we dat het niet op raakt. Waar fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas schaars kunnen worden, blijven zon en wind beschikbaar. Dat is duurzaam en dus groen. Bovendien komen er bij het winnen van groene stroom geen schadelijke gassen vrij, wat bij het verbranden van fossiele brandstoffen wel gebeurt.

Steeds meer van onze groene stroom komt van Nederlandse wind- en zonneparken. Daarvoor werken we samen met windparken in Groningen en Flevoland. Omdat we hiermee niet aan de volledige vraag kunnen voldoen, kopen we ook groene stroom in bij onze buurlanden.