Bij duurzame energiebronnen denken veel mensen eerder aan windenergie en zonnestroom, dan aan energie uit water. Toch speelt waterenergie wereldwijd een belangrijke rol. Hoe werkt dat eigenlijk, energie opwekken uit waterkracht? Zijn er ook waterkrachtcentrales in Nederland? Hoe belangrijk is waterenergie voor Nederland in de toekomst? We zetten een aantal interessante weetjes over waterenergie voor u op een rij.

Hoe wekken we energie op uit water?

Bewegend water bevat energie. Dat voel je in het golfslagbad en dat hoor je bij een waterval. Die energie kan vrij eenvoudig in stroom worden omgezet met een turbine. Het water laat het schoepenrad van de turbine draaien, en de turbine zet die draaiing om in stroom, volgens het principe van de fietsdynamo. Het maakt daarbij niet uit of het water stroomt, zoals in een rivier, of valt zoals in een waterval.

Is waterenergie echt duurzaam?

Het water van rivieren en watervallen zal altijd in beweging blijven. Waterenergie is dus onuitputtelijk. Bij de winning van energie uit water komt geen CO2 vrij en ontstaat geen kernafval. Waterenergie is in alle opzichten duurzaam. Toch heeft waterenergie ook nadelen. Stuwmeren zijn schadelijk voor veel planten en dieren in de omgeving. Vissen worden door de schoepen vermalen als ze in een turbine terechtkomen. Gelukkig worden er steeds meer technieken bedacht die deze nadelen verminderen.

Zijn er waterkrachtcentrales in Nederland?

Niet iedereen weet het, maar ook in Nederland staan enkele waterkrachtcentrales. De grootste staan in Maurik, Alphen/Lith en Linne. Die drie samen produceren ongeveer 35 megawatt. Ter vergelijking: een moderne windmolen produceert ongeveer 3 megawatt. Eén megawatt is genoeg om 2.500 huishoudens van stroom te voorzien.

Hoe belangrijk is waterenergie op dit moment?

Op dit moment wordt bijna tien procent van alle elektrische stroom in Europa opgewekt met waterenergie. Wereldwijd is ongeveer de helft van alle duurzame energie afkomstig van water.

Hoe belangrijk is Nederlandse waterenergie in de toekomst?

Zelfs als al het water in Nederland door waterkrachtcentrales zou stromen levert dit minder dan vijf procent op van de totale hoeveelheid elektrische stroom die we nodig hebben. Energie uit Nederlands water kan dus nooit de belangrijkste vorm van duurzame energie worden. Toch wordt er nog altijd onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van waterenergie, want alle beetjes helpen.