De bestaande energiebronnen raken stilaan uitgeput. De roep om hernieuwbare energie wordt steeds sterker. Is biomassa geschikt als bron voor groene energie? En welke soorten hernieuwbare energie zijn er nog meer? We zochten het uit.

Wat is hernieuwbare energie?

We wekken onze energie voornamelijk op uit fossiele brandstoffen. Denk daarbij aan aardgas, aardolie en steenkool. De fossiele brandstoffen raken ooit op. Met hernieuwbare energie bedoelen we energie die dit nadeel niet heeft. Hernieuwbare energie, ook wel groene energie genoemd, is energie die we altijd kunnen blijven opwekken.

Waarom is hernieuwbare energie belangrijk?

Sinds de uitvinding van machines is de mensheid steeds meer energie gaan verbruiken. Het einde van de stijging van ons energieverbruik lijkt nog niet in zicht. Daarom zijn energiebronnen nodig die nooit opraken. Er is nog een tweede reden om voor hernieuwbare energie te kiezen. Bij de productie van energie uit fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. De toename van de hoeveelheid CO2 in de lucht is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Bij de productie van hernieuwbare energie komt geen CO2 vrij. Hernieuwbare energie is dus belangrijk om de klimaatverandering binnen de perken te houden.

Welke soorten hernieuwbare energie zijn er?

Er zijn heel veel verschillende soorten hernieuwbare energie. De belangrijkste soorten hernieuwbare energie zijn:

Wat is biomassa?

Biomassa is levend materiaal of materiaal dat relatief kort geleden geleefd heeft. Denk bijvoorbeeld aan hout uit bossen die speciaal zijn aangelegd om brandstof te leveren. Bij de verbranding komt CO2 vrij, maar diezelfde hoeveelheid is door de planten of bomen eerder uit de lucht opgenomen. Biomassa draagt dus niet bij aan klimaatverandering. Tegenstanders wijzen op de afvalproducten die bij verbranding van hout overblijven (as en roet). Voorstanders van energie uit biomassa stellen dat energie opwekken uit steenkool nog veel meer afval oplevert. Zij zien energie uit biomassa als tussenstap, zolang de andere vormen van hernieuwbare energie nog in ontwikkeling zijn.