Wellicht heeft u gekozen voor meer duurzame energie of investeert u in windenergie. Misschien wekt u zelf wel energie op door middel van zonnepanelen op uw dak. Hoe dan ook: er wordt steeds meer duurzame energie aangeboden op het energienetwerk. Echter kent duurzaam opgewekte stroom ook pieken en dalen. Als de zon even niet schijnt, wordt er minder energie opgevangen. En als er een uurtje minder wind waait, dan wekken windmolens ook minder energie op. Dat is een feit. Om dan toch aan de vraag van stroom te voldoen is er een slim energienetwerk nodig, het zogeheten Smart Grid.

Energie van meerdere plekken

Overigens is het opwekken zelf van duurzame energie niet de enige reden waarom Smart Grids nodig zijn. Wel het feit dat de stroom van deze duurzame bronnen niet altijd vanaf een centraal punt geleverd worden. Dankzij het aanleggen van windparken en weides met zonnepanelen kan de aanlevering van meerdere kanten komen. Dan is het zaak dat de stroom wordt herverdeeld tussen bijvoorbeeld woningen en bedrijven. Ook hiervoor is een Smart Grid belangrijk.

Wat doet een Smart Grid?

Een Smart Grid is te vertalen in het Nederlands als een slim netwerk. Dat houdt in dat dit energienetwerk moet weten wanneer het stroom moet herverdelen om in de vraag en het aanbod van stroom te kunnen blijven voorzien. Daarom is er aan deze vorm van elektriciteitsvoorziening een slim meet- en regelsysteem toegevoegd. Dit systeem meet energiepieken en stroomdalen en regelt vervolgens dat de energie toch gestroomlijnd wordt aangevoerd of herverdeeld.

De aanleg van een slim netwerk

Merkt u iets van de aanleg van dit slimme netwerk? Nee, eigenlijk niet. U krijgt een slimme meter in de woning en voor de rest wordt het allemaal achter de schermen geregeld door verschillende energiemaatschappijen en netbeheerders. Om van een ‘gewoon’ energienetwerk een slim energienetwerk te maken worden er glasvezel- en wifi-aansluitingen gemaakt. Via deze aansluitingen wordt de toevoer van stroom in de gaten gehouden en kan het worden herverdeeld.