Wellicht heb jij gekozen voor meer duurzame energie of investeer je in windenergie. Misschien wek je zelf wel energie op door middel van zonnepanelen op je dak. Hoe dan ook: er wordt steeds meer duurzame energie aangeboden op het energienetwerk. Echter kent duurzaam opgewekte stroom ook pieken en dalen. Als de zon even niet schijnt, wordt er minder energie opgevangen. En als er een uurtje minder wind waait, dan wekken windmolens ook minder energie op. Dat is een feit. Om dan toch aan de vraag van stroom te voldoen is er een slim energienetwerk nodig, het zogeheten Smart Grid.

Energie van meerdere plekken

Overigens is het opwekken zelf van duurzame energie niet de enige reden waarom Smart Grids nodig zijn. Wel het feit dat de stroom van deze duurzame bronnen niet altijd vanaf een centraal punt geleverd worden. Dankzij het aanleggen van windparken en weides met zonnepanelen kan de aanlevering van meerdere kanten komen. Dan is het zaak dat de stroom wordt herverdeeld tussen bijvoorbeeld woningen en bedrijven. Ook hiervoor is een Smart Grid belangrijk.

Wat doet een Smart Grid?

Een Smart Grid is te vertalen in het Nederlands als een slim netwerk. Dat houdt in dat dit energienetwerk moet weten wanneer het stroom moet herverdelen om in de vraag en het aanbod van stroom te kunnen blijven voorzien. Daarom is er aan deze vorm van elektriciteitsvoorziening een slim meet- en regelsysteem toegevoegd. Dit systeem meet energiepieken en stroomdalen en regelt vervolgens dat de energie toch gestroomlijnd wordt aangevoerd of herverdeeld.

De aanleg van een slim netwerk

Merk je iets van de aanleg van dit slimme netwerk? Nee, eigenlijk niet. Je krijgt een slimme meter in de woning en voor de rest wordt het allemaal achter de schermen geregeld door verschillende energiemaatschappijen en netbeheerders. Om van een ‘gewoon’ energienetwerk een slim energienetwerk te maken worden er glasvezel- en wifi-aansluitingen gemaakt. Via deze aansluitingen wordt de toevoer van stroom in de gaten gehouden en kan het worden herverdeeld.

Smart Grid en 'onvoorspelbare' energiebronnen 

Hoewel de transitie naar duurzame energie een goede en noodzakelijke beweging is, laat de zonsverduistering ook zien hoe kwetsbaar de stroomvoorziening is als we volledig vertrouwen op 'onvoorspelbare' energiebronnen zoals zon en wind. Denk bijvoorbeeld aan een zonsverduistering. Tijdens de zonsverduistering van 21 augustus 2020 vormde de maan een volledige blokkade voor de zon. Een pad van ongeveer 113 kilometer van de staten Oregon tot South Carolina komt dan in de schaduw te liggen.

Een toekomstbestendige energiebron

Omgekeerd kan overigens hetzelfde gebeuren, met alle gevolgen van dien. Er zijn namelijk dagen dat het én heel hard waait én de zon onafgebroken schijnt. Er wordt dan zoveel stroom opgewekt dat het energienet dit haast niet aan kan.

Om onze stroomvoorziening toekomstbestendig te maken, zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van smart grids. Op deze manier worden grote verschillen in het energienet opgevangen, zodat onze stroomvoorziening daar geen hinder van ondervindt.