U zet een apparaat aan of steekt de stekker in het stopcontact en het werkt. Hoewel er altijd stroom uit het stopcontact komt, kan deze stroom op veel verschillende manieren zijn opgewekt. Er bestaan namelijk veel verschillende energiebronnen. Welke zijn dat allemaal en welke worden het meest gebruikt? De meeste mensen zijn bekend met de traditionele energiebronnen, zoals olie, kolen en gas. Maar de laatste jaren is duurzame energie ook sterk in opkomst.


Traditionele energiebronnen

De belangrijkste energiebronnen voor elektriciteit en warmte in huis zijn op dit moment nog fossiele brandstoffen, zoals aardolie, steenkool en aardgas. Het grote voordeel hiervan is dat ze goedkoop te winnen, verwerken en te verbranden zijn. De warmte die bij de verwarming vrijkomt, wordt in elektriciteitscentrales gebruikt om stoom te maken in een ketel die onder druk staat. De stoom drijft vervolgens een turbine aan die elektriciteit produceert. De meest gebruikte energiebronnen in Nederland zijn:

Aardgas
Aardgas wordt in Nederland veel gebruikt als energiebron voor elektriciteitscentrales, maar ook direct voor de verwarming in huizen en bedrijven. Van de fossiele energiebronnen is aardgas een van de meest schone brandstoffen. Nederland verkoopt ook aardgas aan het buitenland, waarmee het voor de overheid een interessante inkomstenbron is.

Aardolie
Aardolie wordt vooral gebruikt als energiebron voor vervoer en de industrie. Ook worden er kunststoffen van gemaakt. Het is gemakkelijk te vervoeren via pijpleidingen en tankers over zee, waarna het in Nederland verder bewerkt wordt naar bijvoorbeeld benzine en andere brandstoffen. Olie wordt niet veel gebruikt in elektriciteitscentrales. Ook aardolie is een eindige energiebron.

Steenkool
Steenkool is een van de fossiele energiebronnen die in Nederland nog veel gebruikt wordt om elektriciteit van te maken. Het is een van de meest goedkope energiebronnen en wereldwijd nog zeer veel voorradig. Het grote nadeel van steenkool is dat het een van de meest vervuilende energiebronnen is. Vergeleken met aardgas stoot de productie van elektriciteit met steenkool ongeveer 70 procent meer schadelijke stoffen uit.

Kernenergie
Een bijzondere energiebron is kernenergie. Het maakt gebruik van de eindige stof uranium en behoort daarmee niet tot de duurzame energiebronnen. Uranium is een fossiele brandstof. In Nederland staat één werkende kerncentrale, maar het grootste gedeelte van de stroom die opgewekt is via kernenergie wordt geïmporteerd vanuit het buitenland. Kernenergie is relatief schoon, maar zorgt wel voor radioactief afval.


Duurzame energiebronnen

Duurzame energie maakt gebruik van oneindige energiebronnen, zoals bijvoorbeeld de zon, wind en waterkracht. Overheden erkennen wereldwijd dat het aandeel duurzame energie als energiebron de komende jaren sterk omhoog moet. Niet alleen vanwege de milieuvoordelen, maar ook omdat de fossiele energiebronnen eindig zijn. Ook in Nederland wordt steeds meer duurzame energie opgewekt. Hiervan zijn de belangrijkste vormen:

Windenergie
Je ziet ze regelmatig staan langs snelwegen of op grote stukken weiland: windmolens. Ook zijn er al een aantal windparken op zee en zijn er plannen voor nog veel meer van deze parken. Nederland kan voor een belangrijk deel worden voorzien van schone windenergie.

Zonne-energie
Ook in Nederland is zonne-energie zeer interessant. Steeds meer bedrijven en huishoudens zien de voordelen ervan. Er komen steeds meer weilanden vol zonnepanelen die een hele wijk van stroom kunnen voorzien. Het is eveneens mogelijk om zonne-energie te gebruiken om warm water te produceren in combinatie met een zonneboiler.

Biomassa
Biomassa is hout of ander groente-, fruit- en tuinafval dat in speciale centrales verbrand wordt, waarmee vervolgens stroom wordt opgewekt. Hout en snoeiafval wordt gezien als een hernieuwbare energiebron en daarmee valt het onder de noemer groene stroom.

Waterkracht
In Nederland wordt weinig waterkracht opgewekt, maar vooral geïmporteerd uit Noorwegen. Hier is waterkracht een van de meest gebruikte energiebronnen.

Aard- en bodemwarmte
Aardwarmte is ook een vorm van hernieuwbare energie, maar dit wordt nog niet heel vaak gebruikt. Via een speciale warmtewisselaar wordt gebruikgemaakt van het verschil in bodemtemperatuur om in de winter de woning te verwarmen en in de zomer juist te kunnen koelen.


Toekomst van duurzame energiebronnen

In Duitsland wordt nu al bijna een kwart een derde van alle energie stroom duurzaam opgewekt. Ook Nederland zal dit voorbeeld snel gaan volgen. Er zijn veel nieuwe windparken in ontwikkeling en er komen steeds meer huishoudens en bedrijven die zonnepanelen gebruiken om elektriciteit te produceren. Uw eigen energie opwekken met zonnepanelen? Bekijk de mogelijkheden.