Opslag Duurzame Energie Een alternatief voorstel voor ODE

Geen ODE voor groene energie

De Opslag Duurzame Energie (ODE) is een standaard heffing op de energierekening. Alle huishoudens en bedrijven in Nederland betalen deze heffing. Wij vinden dat de overheid de huidige ODE moet aanpassen. Schrap de heffing voor iedereen die kiest voor groene stroom en groen gas. Ontdek waarom wij dat vinden én hoe we dit kunnen realiseren.

Stimuleer de keuze voor groen

De huidige ODE houdt geen rekening met het soort energie dat je verbruikt. Alleen met hoeveel energie je verbruikt. “Of het nu grijs is of groen, je betaalt hoe dan ook een Opslag Duurzame Energie. Dat zet een rem op het draagvlak voor de energietransitie,” zegt onze CEO Patrick Lammers in zijn blog. Met ons alternatieve plan willen we juist de keuze voor groene stroom en groen gas bij huishoudens en bedrijven stimuleren. Door de ODE te koppelen aan de CO2-uitstoot van je energieverbruik. Vervuil je minder? Dan betaal je ook minder.

Dus kies je voor volledig groene energie? Dan betaal je geen ODE en kun je al tot 170 euro per jaar op de energierekening besparen. Kies je voor alleen groene stroom of alleen groen gas dan moet het bedrag van de heffing verlaagd worden. Je hebt dus zelf invloed op een betaalbare energierekening. Grijze stroom en aardgas wordt in dit voorstel belast met ODE vanwege de hogere CO2-uitstoot.

Minder subsidie nodig

De opbrengsten van de ODE gaan naar de pot voor Subsidie Duurzame Energie. Deze subsidie gebruikt de overheid om investeringen in duurzame energieprojecten te bevorderen, bijvoorbeeld voor windparken op zee. Doordat we met het alternatieve ODE-plan juist de vraag naar groene energie stimuleren, helpen we de markt op weg.

Waarom is een alternatieve ODE interessant?

Het mes snijdt aan 2 kanten. Een alternatieve ODE zorgt ervoor dat je eerder geneigd bent om te kiezen voor duurzame energie. Want daarmee verlaag je direct je energierekening. Tegelijkertijd stimuleer je de markt voor groene energie. En dat zorgt er dan weer voor dat de subsidiepot effectiever ingezet kan worden.

Hoe komt Essent bij dit plan?

Al jaren pleiten wij voor betaalbare en duurzame energie. Wij komen op voor het belang van ál onze klanten. En de stijging van de belastingen op energie is ons al langer een doorn in het oog. Want hierdoor neemt de energieprijs op jouw rekening toe. Dat zorgt voor grote risico’s voor het draagvlak voor de energietransitie. Wij vinden het juist belangrijk om onze klanten het perspectief te bieden: Hé, het loont dat je kiest voor groene en duurzame oplossingen!

Hoe nu verder?

Samen met adviesbureau Berenschot hebben we berekend of het alternatieve voorstel voor de ODE haalbaar is. Ons doel is om de overheid aan het denken te zetten. We hebben het plan vertaald in een position paper. Die kun je hieronder downloaden. En natuurlijk lichten we graag de onderzoeksmethoden, de berekeningen en het idee toe.