Energie transportkosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het transporteren van gas en elektrische energie; vanaf de bron in de elektriciteitscentrale tot aan uw eigen stopcontact. Energie transportkosten maken deel uit van de netbeheerkosten en worden met u verrekend via de energierekening.

Energie transportkosten voor gebruik van het netwerk

Om de energie die u nodig heeft bij u thuis te krijgen gebruikt u een netwerk dat bestaat uit veel gasleidingen en kabels om deze energie vanaf de bron te transporteren. Voor dit transport betaalt u een vergoeding: de energie transportkosten. De energie transportkosten zijn onderdeel van de netbeheerkosten, waarin onder meer de volgende kosten verwerkt zijn:

  • Periodieke aansluitvergoeding
  • Transportdiensten, waaronder ook het capaciteitstarief en vergoeding voor TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet
  • Vergoeding voor meetbedrijven

Periodieke aansluitvergoeding
Om uw aansluiting in stand te houden en te zorgen dat deze altijd goed werkt, brengt de netbeheerder een periodieke aansluitvergoeding in rekening.

Leveringskosten en capaciteitstarief
Het tarief voor transport van energie is verder onderverdeeld in leveringskosten en capaciteitstarief. Met de leveringskosten (het vastrecht) betaalt uw netbeheerder diverse bedrijfskosten, zoals de administratie. Het capaciteitstarief betaalt u voor het daadwerkelijke transport van elektriciteit en gas. Tegenwoordig is dat een vast bedrag, afhankelijk van de grootte van uw aansluiting. Van dit geld wordt het energienetwerk onderhouden en blijft het voor iedereen betrouwbaar en veilig.

Vergoeding voor meetbedrijven
De elektriciteitsmeter en gasmeter in uw meterkast zijn niet uw eigendom. Deze huurt u van een meetbedrijf, waarvoor u voor het gebruik, beheer en onderhoud een vergoeding via uw energierekening betaalt. Ook worden hier de kosten van het opnemen van de meterstand in doorberekend.

Hoogte van de energie transportkosten

Om de kosten van de energie transportkosten niet te hoog te laten worden en ervoor te zorgen dat de kosten eerlijk berekend worden, is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verantwoordelijk voor het vaststellen van de hoogte van de energie transportkosten. Alleen het meettarief mag nog door de meetbedrijven zelf bepaald worden, hoewel ook dit aan een maximum tarief gebonden is.