Juist in een periode van grote veranderingen zoals een scheiding, moeten er veel belangrijke zaken geregeld worden. We leggen uit wat u kunt verwachten en welke mogelijkheden u heeft. Er zijn bij een scheiding namelijk verschillende situaties die op u van toepassing kunnen zijn en waarvoor ook andere oplossingen bestaan. In ieder geval bent u niet de eerste die gaat scheiden en kunnen energieleveranciers u goed helpen.

Verschillende situaties bij een scheiding

Er is vrij veel onduidelijkheid over de gevolgen van een echtscheiding voor het bestaande energiecontract. Een energiecontract staat namelijk op naam en niet op de woning. Bij een echtscheiding is het nodig om afspraken te maken over de woning en het energiecontract, dat altijd op naam van een van de partners staat. Het energiecontract is persoonsgebonden en daarom niet zomaar een kwestie van een naamswijziging doorgeven. Wanneer u samenwoont, dan is een van u eigenaar van het energiecontract. Er zijn een aantal verschillende situaties mogelijk bij een scheiding. Controleer welke op u het meest van toepassing is. U vindt daaronder wat u dan kunt doen.

Situatie 1: Degene op wiens naam het energiecontract staat, blijft wonen op het adres waar energie geleverd wordt en de andere partner vertrekt
Dit is een vrij eenvoudige situatie: de persoon met het energiecontract kan dit energiecontract gewoon houden. De vertrekkende partner moet voor de nieuwe woning eventueel wel zelf een nieuw energiecontract aanvragen, indien er op het andere adres nog geen energiecontracthouder woont.

Situatie 2: Degene op wiens naam het energiecontract staat vertrekt, de ander blijft.
De vertrekkende partner mag het energiecontract meeverhuizen naar het nieuwe adres. Degene die in de woning blijft wonen, moet door een spoedaanvraag te doen een nieuw energiecontract afsluiten. Als het niet via een spoedaanvraag gebeurt, loopt de blijvende partner het risico dat de levering stopt. Een normale aanvraag kan namelijk wel vier tot zes weken duren, voordat er daadwerkelijk energie geleverd wordt.

Situatie 3: U verhuist allebei naar een andere woning
In dit geval mag degene op wiens naam het energiecontract staat het energiecontract meeverhuizen naar de nieuwe woning. De andere partner moet eventueel wel een nieuw energiecontract afsluiten op het nieuwe adres.

Energiecontract bepaalde of onbepaalde tijd?

Naast de bovenstaande drie situaties is het bij een scheiding ook belangrijk om te kijken naar de looptijd van het bestaande energiecontract. Heeft u een contract voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld één, twee of vijf jaar, en degene op wiens naam het contract staat gaat verhuizen? Dan is het erg verstandig om het bestaande energiecontract mee te verhuizen. Als een contract namelijk voortijdig opgezegd wordt, dan moet aan de energieleverancier een opzegvergoeding betaald worden. Deze kan oplopen tot honderden euro’s.

Is er een energiecontract voor onbepaalde tijd (ook wel variabel contract genoemd), en degene op wiens naam het energiecontract staat gaat verhuizen? Dan kan het lonend zijn om over te stappen naar een andere energieleverancier. Omdat de woonsituatie verandert, is er mogelijk ook een ander energiecontract dat misschien beter bij de nieuwe situatie past. Overstappen van energieleverancier is in ieder geval bijna altijd goedkoper dan vasthouden aan een variabel contract.

Termijnbedrag lager bij een scheiding

Bij een echtscheiding kan het lonen om de hoogte van het termijnbedrag in de gaten te houden. Als u alleen en niet meer met een partner woont, dan gaat u waarschijnlijk ook minder energie verbruiken. Het termijnbedrag is meestal vastgesteld op het aantal personen in uw huishouden en het historische verbruik. Wanneer er iemand vertrekt, dan hoeft u meestal minder voorschot te betalen en kan het bedrag omlaag. Zo heeft u toch een kleine financiële meevaller in een hectische tijd.