Opbrengst zonnepanelen berekenen

 • De opbrengst: het hele jaar door stroom
 • De opbrengst: het hele jaar door stroom

  Als u zich wat meer verdiept in zonnepanelen, komt u de termen ‘opbrengst’ en ‘rendement’ vaak tegen. Maar waar hebben we het dan over? Als we spreken over ‘opbrengst’ bedoelen we de hoeveelheid kWh die een zonnepaneel daadwerkelijk opwekt. Spreken we over rendement, dan gaat het om hoeveel zonlicht er omgezet kan worden in energie óf wat uw panelen financieel opleveren.

 • Bereken de opbrengst van zonnepanelen op uw dak

  Wilt u weten wat de opbrengst van zonnepanelen op uw dak is? Doe dan de gratis ZonnepanelenCheck. Zo krijgt u inzicht in de kosten en opbrengsten van panelen en weet u meteen hoeveel zonnepalen er op uw dak passen.


  Doe de ZonnepanelenCheck

 • Zonnepanelen

Plaatsing van zonnepanelen beïnvloedt opbrengst

De opbrengst van zonnepanelen is deels afhankelijk van de plaatsing van zonnepanelen. Zonnepanelen worden doorgaans op het dak geplaatst. De meeste woningtypes zijn geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen, zowel met schuine daken als met platte daken.

Hoeveel uw zonnepanelen straks gaan opbrengen, hangt af van uw daktype en de richting waarin de zonnepanelen geplaatst worden. De meest ideale omstandigheden in Nederland zijn: een dak op het zuiden met een hellingshoek van 30-40°. Is de hellingshoek kleiner, bijvoorbeeld 20°, dan neemt de opbrengst van de zonnepanelen af met ongeveer 10% ten opzichte van de ideale situatie. Datzelfde geldt ook als de panelen schuiner worden opgesteld, bijvoorbeeld in een hoek van 50°. Ook dan is de opbrengst van uw zonnepanelen ongeveer 10% lager dan onder ideale omstandigheden.

Als uw zonnepanelen pal op het zuiden liggen, dan is de opbrengst het hoogst. Echter, als uw zonnepanelen op het zuidwesten of zuidoosten liggen, behaalt u ook nog een zeer aardige opbrengst: gemiddeld 10% minder dan in de ideale situatie. Zelfs zonnepanelen op het oosten of westen kunnen voordeel opleveren: de opbrengst is dan ongeveer 20% lager dan wanneer de panelen op het zuiden liggen.

Regio van invloed op opbrengst zonnepanelen

Naast de oriëntatie en hellingshoek is ook de regio waarin u woont van invloed op de opbrengst van zonnepanelen. Omdat de zoninstraling hoger is in het westen dan in het oosten, is de opbrengst van zonnepanelen in het westen iets hoger dan in het oosten. Dit betekent overigens niet dat zonnepanelen in het oosten van het land niet rendabel zijn, alleen leveren zonnepanelen in het westen nèt iets meer op.

 • Verschil in opbrengst zonnepanelen in winter of zomer
 • Verschil zomer en winter

  Natuurlijk leveren zonnepanelen in de winter ook energie op. Ze werken namelijk op daglicht en niet op temperatuur. De dagen zijn natuurlijk korter in de winter, daarom is de opbrengst tijdens deze periode stukken lager, zo’n 25 procent. Maar de winter is ook een uitstekende periode om zonnepanelen aan te schaffen. Als u zich dan oriënteert en zonnepanelen aanschaft, liggen ze op tijd op uw dak om de eerste lentezon om te zetten in stroom.

Invloed schaduw op opbrengst zonnepanelen

Naast de hellingshoek en oriëntatie, is het voor de opbrengst van zonnepanelen ook erg belangrijk dat er geen schaduw op de panelen valt. Zonnepanelen werken niet alleen in de volle zon, in tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt, maar ook bij gewoon daglicht. Dus ook als het bewolkt is! In de volle zon is de opbrengst van zonnepanelen natuurlijk iets hoger, maar ook op bewolkte dagen kunnen zonnepanelen nog prima voorzien in uw energieverbruik.

Valt een zonnepaneel (deels) in de schaduw, dan wordt de opbrengst lager. De meeste zonnepanelen worden in serie geschakeld, wat betekent dat meerdere zonnepanelen aan elkaar verbonden zijn. Functioneert één zonnepaneel niet goed door schaduwval, dan zullen ook de andere in serie geschakelde zonnepanelen minder opbrengen. Daarom is het van groot belang om de schaduwval in de gaten te houden om de opbrengst van uw zonnepanelen zo hoog mogelijk te houden.

Een Optimizer zorgt ervoor dat zonnepanelen afzonderlijk van elkaar werken. Ligt een zonnepaneel in de schaduw, dan zorgt een Optimizer dat dit geen negatieve invloed heeft op de andere panelen. Met als resultaat: een optimaal rendement uit al uw panelen.
Alles over Optimizers

Jaarlijkse afname van de opbrengst

Zonnepanelen zijn onderhevig aan slijtage. Gemiddeld neemt het rendement met ongeveer 0,7% af per jaar. Ieder jaar gaat een zonnepaneel dus iets minder goed presteren. Fabrikanten geven doorgaans de garantie dat een zonnepaneel na 25 jaar nog 85% van het oorspronkelijke vermogen heeft. Dit is de zogenaamde vermogensgarantie. Uw zonnepanelen wekken na verloop van tijd dus iets minder op dan wat ze opwekten toen u de zonnepanelen aanschafte.

Opbrengst zonnepanelen hoger dan uw energieverbruik?

Is de opbrengst van uw zonnepanelen op enig moment hoger dan uw stroomverbruik? Dan levert u de 'teveel' opgewekte stroom terug aan het energienet. Aan het einde van het jaar wordt de door uw zonnepanelen opgewekte stroom weggestreept tegen de stroom die u heeft afgenomen van uw energieleverancier. Dit heet salderen. Blijkt dat de opbrengst op jaarbasis groter is dan uw verbruik, dan ontvangt u een terugleververgoeding voor iedere kWh die u meer hebt opgewekt dan verbruikt.


Benieuwd naar de opbrengst in uw situatie?

Bereken de kosten en opbrengst bij het kopen van zonnepanelen of het huren van zonnepanelen.