Streep door ODE-heffing bij keuze voor groene energie

Energieversnellers

Of je nu groene energie gebruikt of grijze. Alle huishoudens en bedrijven in Nederland betalen de Opslag Duurzame Energie (ODE), een heffing op de energierekening. Bij Essent lanceerden we onlangs een voorstel om de ODE te schrappen voor iedereen die kiest voor groene stroom en groen gas. Ehssane Gounou is manager Public Affairs & Stakeholder management. Zij vertelt hoe dit voorstel tot stand kwam én wat de volgende stappen zijn.

De betaalbaarheid van de energietransitie

Het team van Ehssane heeft als taak voor Essent te signaleren en monitoren wat er gebeurt in politiek Den Haag. Ze zijn gesprekspartner voor politici en stakeholders, zoals milieuorganisaties, belangenbehartigers en brancheverenigingen. Ehssane: “Wij spreken namens onze 2,5 miljoen klanten. Zo zien we bijvoorbeeld dat de energierekening alsmaar hoger wordt. En dat hierdoor niet elk huishouden mee kan doen in de energietransitie. Tegelijkertijd staan we nog aan het begin van deze energietransitie, die zichzelf ook niet betaalt. Belangrijk om je dan af te vragen is: wie betaalt dit en wat betekent dit voor de portemonnee van onze klanten?”

Constructieve bouwstenen bieden aan de politiek

Volgens Ehssane heeft Essent een belangrijke rol als energieleverancier van vandaag én van de toekomst. “We begrijpen onze maatschappelijke opgave en deinzen niet terug om die aan te pakken. Met zo’n groot aantal klanten staan we midden in de samenleving. Dat betekent dat je met goede en constructieve ideeën moet komen. Voorstellen waarover we in gesprek gaan met politieke partijen en belanghebbenden. We doen dat om de dialoog op gang te helpen. En zorgen ervoor dat de politiek goede bouwstenen heeft om beleid te maken.”

Samen sparren om de energierekening te veranderen

In dit geval is zo’n bouwsteen het voorstel van Essent om duurzame keuzes te belonen door de ODE voor een deel te schrappen. Ehssane legt uit hoe het proces verliep. “Nadat we signaleerden dat de energierekening alsmaar omhoog gaat, gingen we sparren. Als team, maar ook met mensen uit de business. Hoe moet het anders, en kán dat dan ook? Hoe kunnen we de stijging die de overheid aankondigde op Prinsjesdag positief benaderen? Cijfermatig én met de klant nog steeds centraal? Dan ga je rekenen. Eerst zelf, op een spreekwoordelijk bierviltje, en al pratende kom je ergens. Daarna met organisatieadviesbureau Berenschot voor de nodige objectiviteit. Zo mooi als dan de puzzelstukjes in elkaar vallen.”
Public Affairs Manager Essent vertelt over alternatief voorstel Essent

Stijgende energierekening omdenken naar beloning voor groene keuzes

De zoektocht naar een positieve invalshoek bracht Ehssane en haar team tot een mooi inzicht. “Zeker. Je hoeft niet populistisch te roepen: Schaf de ODE volledig af. Nee, je moet juist omdenken. De keuzes voor groene stroom en groen gas belonen en de vervuiler laten betalen. Dus dat hebben we gegoten in ons voorstel dat we daarna nogmaals hebben getoetst, door anderen erop te laten schieten. Succes bereik je niet met jaknikkers, maar met kritische interne en externe experts. Mensen die mee willen denken vanuit hun eigen ervaring of expertise. Want misschien zien we iets over het hoofd.” Ehssane is blij met het plan dat er nu ligt. Vol trots zegt ze: “Dat wij dit soort kwesties met ons team oppakken en het gewoon doen. Ja, dat vind ik echt geweldig.”

In gesprek met anderen om het plan voor ODE beter te maken

Is er kritiek op de haalbaarheid? Ehssane daagt criticasters uit: “Kom maar met oplossingen. Feedback neem ik altijd serieus en ik ga er graag over in gesprek. Het ligt bij Essent niet in onze aard om aan de zijlijn te staan, dus dat doen we ook niet. Bovendien houdt het ook niet op bij alleen het lanceren van een voorstel. Nu begint het pas. Sessies met milieupartijen en brancheorganisaties waarin we het plan nog feitelijk toelichten en kijken hoe we het samen nog verder verbeteren. Zodat het zo snel en zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden.”

Volgende stappen zijn voor de politiek

De energietransitie is van de lange adem, daarvoor heb je draagvlak nodig in de samenleving, zo zegt ook onze CEO Patrick Lammers. Maar eerst is de politiek aan zet. Ehssane: “De ODE is een politieke keuze en die politiek moet nu stappen zetten. Met diverse partijen in de Tweede Kamer hebben we dit plan inmiddels besproken en ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is met ons plan bezig. Dan is het kijken naar wat haalbaar is, wat kan er meteen en wat kan niet.”

ODE mee in het nieuwe regeerakkoord

Ehssane’s ambitie voor het komende jaar? “Na de Tweede Kamerverkiezingen begin volgend jaar komen er, zoals altijd, onderhandelingen over een regeerakkoord. De betaalbaarheid van de transitie moet daar op tafel komen te liggen en wij bieden met dit voorstel alvast een deel van de oplossing. Zodat we op Prinsjesdag 2021 vanzelfsprekend kunnen zeggen: we belonen groene keuzes van consumenten en leggen de kosten bij vervuilers.”

Zelf aan de slag?

Niet alleen je buurman en het bedrijfsleven moeten aan de slag, ook jij kunt het verschil maken. Wij helpen je graag jouw volgende stap in energie te zetten. Met een groene energiekeuze en met verduurzamingsmaatregelen zoals isolatie, warmtepompen of zonnepanelen.