Energiebelasting is één van de overheidsheffingen op energie. De overheidsheffingen bestaan uit de Energiebelasting, de Vermindering energiebelasting (heffingskorting) en de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Over deze posten betaal je btw, net zoals je over de accijns op benzine ook btw verschuldigd bent. De hoogte van de energiebelasting wordt bepaald door de overheid en is voor elke energieleverancier hetzelfde. We vertellen je meer over de energiebelasting.

Uit welke onderdelen bestaan de overheidsheffingen?

De overheidsheffingen bestaan uit drie onderdelen. Dit zijn:

  • De energiebelasting
  • De Vermindering energiebelasting (heffingskorting)
  • De Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE); deze belasting is per 1 januari 2023 opgenomen in de energiebelasting

Op deze pagina lees je meer over bovenstaande drie onderdelen. Wil je weten over hoe je totale energierekening is opgebouwd? Lees meer over de opbouw van de energierekening

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is één van de drie overheidsheffingen die de overheid heft op energie. Je betaalt de energiebelasting over het verbruik van stroom en gas. De hoogte van de energiebelasting wordt door de overheid vastgesteld en is voor elke energieleverancier hetzelfde. Door het heffen van energiebelasting wil de overheid Nederlanders stimuleren om te besparen op energie.

Waarom betaal ik energiebelasting?

Zoals gezegd wil de Nederlandse overheid burgers stimuleren om energie te besparen. Een lager energieverbruik is minder schadelijk voor het milieu. Daarom heft de overheid energiebelasting. In sommige gevallen betaal je minder of geen energiebelasting. Wek je bijvoorbeeld zelf groene stroom op met de zonnepanelen op je dak? Over de zelf opgewekte groene stroom hoef je geen energiebelasting te betalen.

Hoeveel energiebelasting betaal ik?

De overheid stelt de hoogte van de energiebelasting elk jaar opnieuw vast. Voor stroom geldt een belastingtarief per kWh, voor gas geldt een belastingtarief per m3. Hoeveel energiebelasting je betaalt is dus afhankelijk van jouw energieverbruik. Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer energiebelasting je betaalt. 

Wat is Vermindering energiebelasting?

Met de energiebelasting stimuleert de overheid dus energiebesparing. Toch heb je een bepaalde hoeveelheid energie nodig om te kunnen leven. Bijvoorbeeld om je huis te verlichten of je koelkast te kunnen gebruiken. De overheid ziet dit als een basisbehoefte. Daarom is er de Vermindering energiebelasting. 

Vroeger stond dit bekend onder de naam ‘heffingskorting’. Je hebt recht op de Vermindering energiebelasting als het object waar elektriciteit wordt geleverd een onroerende zaak met een zogenaamde verblijfsfunctie is. Denk bij een verblijfsfunctie aan woningen, kantoorpanden en fabrieken. Een adres zonder verblijfsfunctie is bijvoorbeeld een garagebox, volkstuintje of informatieborden. Bekijk meer informatie over de verblijfsfunctie

Wat is de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE)?

De Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een heffing op het verbruik van stroom en gas. Met de opbrengst dragen huishoudens en bedrijven bij aan investeringen van de overheid in duurzame energie. De ODE is per 1 januari 2023 opgenomen in de energiebelasting. Voor 2023 geldt daarom een nultarief voor de ODE. Per 1 januari 2024 verdwijnt de ODE helemaal.

Aan wie betaal ik de overheidsheffingen?

Je betaalt de overheidsheffingen, waaronder de energiebelasting, aan je energieleverancier. De energieleverancier is belastingplichtig, berekent deze tarieven door aan de gebruikers van stroom en gas, en zorgt er vervolgens voor dat dit bedrag wordt afgedragen aan de overheid. Zo heb jij maar één rekening voor energie. Handig! 

Wijzigingen 2023: beëindiging compensatie van de overheid via de energiebelasting

De prijzen van energie zijn vanaf medio 2021 flink gestegen. De overheid heeft dit in 2022 voor een groot deel gecompenseerd. Bijvoorbeeld door de energiebelasting per kWh te verlagen, de vermindering energiebelasting te verhogen, de btw op energie te verlaging vanaf 1 juli 2022, en huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming te bieden. Voor 2023 geldt een prijsplafond. Een afspraak die wij samen met de overheid hebben gemaakt om je energierekening te verlagen. Om die reden worden de compensatiemaatregelen over 2022 via de energiebelasting en de btw weer teruggedraaid door de overheid.