De sterkte van elektrische stroom wordt aangegeven in ampère. Wat betekent dit precies, en waar komt de naam vandaan? Wat is het verband met andere begrippen rondom elektriciteit zoals watt, volt en kWh? In het onderstaande zetten we de hoofdzaken voor u op een rij.

Wat is een ampère?

De ampère is de eenheid van stroom, net zoals de meter de eenheid van lengte is. De definitie van de ampère is gebaseerd op een bijzonder natuurkundig verschijnsel: rond een stroomdraad heerst een magneetveld. Hoe sterker de stroom, hoe sterker het magneetveld. Twee evenwijdige stroomdraden trekken elkaar daardoor magnetisch aan. Als twee kabels van dezelfde soort op dezelfde stroombron worden aangesloten, en ze trekken elkaar met de juiste kracht aan, dan loopt door elk van die kabels één ampère.

Waar komt de naam ampère vandaan?

De ampère is genoemd naar André-Marie Ampère. Deze Fransman heeft in de achttiende eeuw belangrijk onderzoek gedaan naar elektromagnetisme. Hij zocht onder meer uit hoe sterk precies het magneetveld rond een stroomdraad is. De wiskundige formule waarmee hij dit verband vastlegde heet de wet van Ampère.

Wat is het verschil tussen ampère en volt?

Elektrische stroom is een klein beetje vergelijkbaar met water dat vanuit de bergen naar zee stroomt. Het aantal ampères geeft dan aan hoeveel water er per seconde voorbijkomt. Het aantal volts is in dit beeld het hoogteverschil tussen de bergen en de zee, dat verantwoordelijk is voor de stroming van het water.

Hoe rekent u ampères om naar watt?

Het stroomverbruik van een elektrisch apparaat wordt meestal aangegeven in watt. Dit is de hoeveelheid energie die het apparaat per seconde verbruikt. Het verband tussen ampères en watt is heel eenvoudig: ampères x volts = watt. Bijvoorbeeld: uw stofzuiger werkt op 6 ampère, en de netspanning is 230 volt. Dan verbruikt uw stofzuiger 6 x 230 = 1.380 watt.

Hoe rekent u ampères om naar kWh?

Op uw energierekening staat uw stroomverbruik aangegeven in kWh. Eén kWh is het energieverbruik van een apparaat van 1.000 watt gedurende één uur. Om ampères om te rekenen naar kWh gebruikt u daarom de formule ampères x volts x uren / 1.000 = kWh. Om voort te borduren op het voorbeeld hierboven: een stofzuiger die werkt op 6 ampère verbruikt in een uur 1,38 kWh (6 x 230 x 1 / 1000). Een half uur stofzuigen kost dus 0,69 kWh (de helft van 1,38).