Groene energie. Het is een term die vaak gebruikt wordt in de energie-industrie. Maar wat is het eigenlijk precies? En waarom noemen we het eigenlijk groene energie? In dit artikel leggen wij je graag uit wat er precies wordt bedoeld met groene energie.

Duurzame bronnen

Groene energie is alle energie (gas en elektriciteit) die wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Duurzame bronnen zijn bronnen die niet opraken en dus altijd voorhanden zijn om energie uit op te wekken.

Hieronder verstaan we de wind, de zon en het water. Energie uit wind, zon en water wordt door windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales opgewekt.

Groen als gras

Waarom wordt deze vorm van energie bestempeld als groen? De reden hiervoor is simpel: groen is de kleur waarmee we de natuur associëren. De bladeren aan de bomen, het gras onder je voeten… de natuur heeft groen als hoofdkleur. Om aan te duiden dat deze duurzame energie op een natuurvriendelijke wijze wordt geproduceerd, waarbij de natuur zo min mogelijk belast wordt, wordt de kleur groen genoemd. Dit in tegenstelling tot grijze energie.

Stap over op groene energie

Wist je dat al een deel van de huidige verbruikte energie wordt opgewekt door middel van duurzame bronnen en dus groen is? Hier merk je waarschijnlijk niets van, want groene energie heeft dezelfde kwaliteit als gewone energie en wordt via hetzelfde netwerk aan je aangeboden. Om iedereen in energie te kunnen voorzien wordt er ook nog veel gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas, kernenergie en steenkolen. Om nog meer groene energie op te kunnen wekken, moet er nog meer in geïnvesteerd worden. Als je overstapt op groene stroom, dan help je mee om de energiemarkt duurzamer en groener te maken.

Gewoon groene stroom

Natuurlijk krijg je als nieuwe klant groene stroom bij Essent. Volledig opgewekt met windmolens en zonnepanelen, en steeds meer uit Nederland. Dat mag je verwachten van een energiebedrijf vandaag de dag.