Groene energie. Het is een term die veelvuldig gebruikt wordt in de energie-industrie. Maar wat is het eigenlijk precies? En waarom noemen we het eigenlijk groene energie? In dit artikel leggen wij u graag uit wat er precies wordt bedoeld met groene energie.

Duurzame bronnen

Groene energie is alle energie (gas en elektriciteit) die wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Duurzame bronnen zijn bronnen die niet opraken en dus altijd voorhanden zijn om energie uit op te wekken. Hieronder verstaan we de wind, de zon, het water en biomassa. Biomassa bestaat uit een mix van organische bronnen, zoals tuinafval, groente- en fruitafval, rioolslib, modder, bladeren en dergelijke. Door het verbranden, vergassen of vergisten van biomassa ontstaat er elektriciteit of gas. Energie uit wind, zon en water wordt door windmolens, zonnepanelen en waterkrachtcentrales opgewekt.

Groen als gras

Waarom wordt deze vorm van energie bestempeld als groen? De reden hiervoor is simpel: groen is de kleur waarmee we de natuur associëren. De bladeren aan de bomen, het gras onder uw voeten… de natuur heeft groen als hoofdkleur. Om aan te duiden dat deze duurzame energie op een natuurvriendelijke wijze wordt geproduceerd, waarbij de natuur zo min mogelijk belast wordt, wordt de kleur groen genoemd. Dit in tegenstelling tot grijze energie.

Stap over op groene energie

Wist u dat al een deel van de huidige verbruikte energie wordt opgewekt door middel van duurzame bronnen en dus groen is? Hier merkt u waarschijnlijk niets van, want groene energie heeft dezelfde kwaliteit als gewone energie en wordt via hetzelfde netwerk aan u aangeboden. Helaas wordt er – om iedereen in energie te kunnen voorzien – daarnaast nog veel gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas, kernenergie en steenkolen. Om nog meer groene energie op te kunnen wekken, moet er nog meer in geïnvesteerd worden. Wanneer u overstapt op groene energie, dan helpt u mee om de energiemarkt duurzamer en groener te maken.

Gas op groen: Essent DubbelGroen

Bent u op zoek naar groene stroom én groen gas? Essent DubbelGroen is een combinatie van groen gas (90% CO2-gecompenseerd gas en 10% biogas) en WindStroom, opgewekt uit 100% Nederlandse wind. Zo bent u dus dubbelgoed bezig.

Ik kies voor DubbelGroen