Meer artikelen over:

Elektrisch rijden

Met verplicht elektrisch rijden zet Nederland een grote stap in de richting van onze klimaatdoelen. Als Nederland overgaat op de elektrische auto, brengt dit de komende jaren uitdagingen met zich mee. Hoe bereiden we ons voor op deze nieuwe realiteit? Wat betekent dit voor jou als automobilist? Leer alles over de plannen voor elektrisch rijden in Nederland.

Gaat elektrisch rijden verplicht worden

Een auto die op elektriciteit rijdt heeft minder uitstoot van schadelijke stoffen en verbetert de luchtkwaliteit. Als iedereen elektrisch rijdt, zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en stimuleren we groene innovatie. Elektrische auto's zijn daarnaast efficiënter en kostenbesparend op lange termijn. Rijden we in de toekomst verplicht elektrisch, dan heeft dit dus veel voordelen. Maar voorlopig is het nog niet voor iedereen verplicht.

Uitdagingen overwinnen

De overheid staat voor uitdagingen bij het verplicht maken van elektrisch rijden. Samen met de Europese Unie willen ze de transitie naar een duurzame infrastructuur versnellen, maar de plannen lopen niet zoals gedacht. We missen bijvoorbeeld voldoende laadinfrastructuur en de aanschafkosten voor elektrische auto's blijven hoog. Deze obstakels vragen om gerichte beleidsmaatregelen en investeringen.

Wanneer elektrisch rijden verplicht: plannen 2035

Het kabinet heeft ambitieuze plannen voor de toekomst van het Nederlandse wegverkeer. Tegen 2035 wil men dat alle nieuwe auto's die op de markt komen, elektrisch zijn. Dit is een belangrijke stap in de richting van een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Maar het is niet zo dat de overheid benzine- of dieselauto's onmiddellijk verbiedt. De bestaande voertuigen mogen blijven rijden tot ze aan vervanging toe zijn. Maar de aanschaf van nieuwe brandstofauto's is vanaf 2035 waarschijnlijk niet meer mogelijk.

De toekomst is elektrisch

Dit nieuwe beleid is een duidelijke boodschap aan de automobielindustrie en de consumenten. De toekomst is elektrisch. Het kabinet is zich er wel van bewust dat deze overgang uitdagingen met zich meebrengt. Zoals de noodzaak voor een uitgebreide laadinfrastructuur en betaalbare elektrische auto's. Daarom treffen ze maatregelen waarmee ze deze transitie ondersteunen en versnellen. De ambitieuze doelstelling voor 2035 markeert een nieuw tijdperk in de Nederlandse mobiliteit. Het brengt ons een stap dichter bij een duurzame, klimaatneutrale toekomst (2050).

Elektrisch rijden verplicht 2025

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deed in mei 2023 een stap terug op het eerdere beleid dat alle nieuwe zakelijke leaseauto's vanaf 2025 volledig elektrisch moeten zijn. Deze maatregel stelden ze in om de overgang naar duurzame mobiliteit te versnellen. Het ministerie heeft meerdere redenen voor het uitstellen ervan. Bijvoorbeeld de praktische belemmeringen die naar voren kwamen. Denk aan de hoge aanschafprijs van elektrische auto's en de noodzaak voor een uitgebreidere laadinfrastructuur.

Milieuzones

Ondanks uitstel van de verplichting voor elektrische zakelijke auto's, heeft het ministerie in 2025 wel andere plannen voor groenere mobiliteit op de agenda. Vanaf 2025 voeren diverse steden in Nederland bijvoorbeeld strengere milieuzones in. Een milieuzone verbiedt de meest vervuilende voertuigen om het stadscentrum in te rijden. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. De milieuzones dragen zo ook bij aan een toename van elektrische voertuigen op de weg.

Verplicht elektrisch rijden leaseauto nuttig?

Elektrische leaseauto's verplichten, zou een belangrijke stap zijn in het bevorderen van duurzaamheid. Deze regel heeft een grote impact op het wagenpark van de zakelijke markt in Nederland. Dit komt omdat leasemaatschappijen een groot deel van de nieuwe auto's in Nederland kopen. Kopen zij de nieuwe zakelijke leaseauto's elektrisch, dan leveren ze een grote bijdrage aan schoon vervoer in Nederland.

Tweedehands kopen

Verplichte elektrische leaseauto's hebben ook een positieve invloed op de tweedehands automarkt. In Nederland kopen de meeste personen hun auto tweedehands. Leasemaatschappijen kopen het grootste gedeelte van nieuwe auto's in Nederland. Als leasemaatschappijen dus verplicht elektrische auto's aanschaffen, leidt dit uiteindelijk tot een groter aanbod aan elektrische auto's op de tweedehands markt.

Kosten nieuwe elektrische wagen

Dit maakt de overstap naar elektrisch rijden betaalbaarder en aantrekkelijker voor een groot deel van de bevolking. Een nieuwe elektrische auto kost namelijk al snel 30.000 euro. Daarom is er veel vraag naar tweedehands modellen. Maatregelen die tweedehands alternatieven in de toekomst beschikbaar maken zijn dus nodig. 

Elektrische auto's zakelijke markt

Bedrijven die medewerkers een zakelijke leaseauto verstrekken, zijn al goed bezig. Van elke 2 elektrische auto's die in Nederland worden aangeschaft, kopen leasemaatschappijen er momenteel al 1. Verduurzaming staat bij de leasemaatschappijen dus al langer op de agenda.

Wennen aan een elektrische auto

Leaserijders vormen een aanzienlijk deel van de automobilisten in Nederland. Verplichten we iedere zakelijke rijder om in een elektrische leaseauto te rijden? Dan vergroten we de toegankelijkheid en acceptatie van elektrisch rijden onder een breder publiek en verduurzamen we de samenstelling van het wagenpark. Werknemers die gebruikmaken van een elektrische leaseauto raken zo ook vertrouwd met elektrisch rijden. Elektrisch leasen heeft dus duidelijke voordelen.

Zakelijk elektrisch rijden verplicht: haalbaarheid en betaalbaarheid

BOVAG, de brancheorganisatie van bedrijven in de mobiliteitssector, uitte zijn zorgen over de betaalbaarheid en haalbaarheid van zakelijk elektrisch rijden verplicht maken. De auto-industrie kampt met productieachterstanden als gevolg van het wereldwijde chiptekort. Deze achterstanden beperken de beschikbaarheid van nieuwe elektrische voertuigen.

Betaalbaarheid

Vanaf 2025 stoppen bovendien fiscale voordelen, zoals minder bijtelling. Dit maakt een zakelijke leaseauto minder aantrekkelijk. De toevoeging van wegenbelasting op elektrische voertuigen per 2025 raakt ook het leasebudget voor werknemers. Veel elektrische auto's passen daardoor niet meer in het budget.

Genoeg laadpalen en laadpunten?

Daarnaast maakt BOVAG zich zorgen over de capaciteit van het stroomnetwerk. Dit netwerk moet de groeiende vraag naar elektriciteit voor elektrische voertuigen aan kunnen. Voldoende laadpalen installeren, vormt een andere uitdaging. De overheid maakt plannen voor een groter aantal laadpunten. Dit vereist een grote investering en goede planning om ervoor te zorgen dat de infrastructuur de groei van elektrische voertuigen kan ondersteunen.

Taxi verplicht elektrisch rijden

Voor taxi's gelden ook specifieke regels vanaf 2025. Alle nieuwe taxi's die worden geregistreerd, moeten uitstootvrij zijn om binnen de milieuzone te mogen rijden. Nederlandse gemeentes willen daarmee de luchtkwaliteit in de stad verbeteren en de CO2-uitstoot verminderen. Deze regelgeving heeft grote gevolgen voor de taxibranche.

Gevolgen taxi's

Gemeenten kunnen taxi's die op benzine of diesel rijden vanaf 2025 weren. Dit betekent dat taxibedrijven hun wagenpark moeten vernieuwen en moeten overstappen op elektrische voertuigen. Deze verandering vraagt dus veel van taxichauffeurs, brancheorganisaties, taxibedrijven en platformen.

Vrachtwagens

In 2040 moeten ook alle nieuwe vrachtwagens volledig elektrisch zijn om aan de klimaatdoelen te voldoen. Een elektrische vrachtwagen is stiller, heeft minder CO2-uitstoot en veroorzaakt minder smog. In Nederland zijn er momenteel 15 gemeenten met milieuzones voor dieselvrachtwagens, waaronder Amsterdam en Eindhoven.

Voorlopig niet verplicht

Hoewel er plannen waren om elektrisch rijden verplicht te stellen, zijn deze uitgesteld en blijft het dus voorlopig een keuze. Er is echter een duidelijke trend naar meer duurzame vormen van vervoer. Overheden en bedrijven stimuleren elektrisch rijden en nieuwe auto's moeten in 2035 uitstootvrij zijn. Het is aan de weggebruikers om geïnformeerd te blijven en keuzes te maken die bijdragen aan een groenere toekomst.

Veelgestelde vragen over verplicht elektrisch rijden

Wanneer wordt elektrisch rijden verplicht voor zakelijke auto's?

Hoewel de overheid elektrisch rijden voor zakelijke auto's in 2025 verplicht wilde maken, werd in mei 2023 bekend dat deze verplichting voorlopig verviel. Werkgevers verplichten hun werknemers voorlopig dus nog niet tot een overstap naar elektrisch rijden. De exacte timing en details van wanneer en of elektrisch rijden verplicht zal worden voor zakelijke auto's zijn nog niet definitief vastgesteld.

Wat zijn de financiële voordelen van een elektrische auto voor zakelijke rijders?

Zakelijke rijders profiteren van een lagere bijtelling voor elektrische auto's. In 2024 is de bijtelling 16%, in tegenstelling tot de standaard 22% voor auto's met een verbrandingsmotor. De overheid stelt elektrische auto's ook vrij van wegenbelasting tot 2025. Daarnaast maken zakelijke rijders mogelijk gebruik van lokale subsidies en aanschafsubsidies voor elektrische auto's.

Waarom zou ik nu al een elektrische bedrijfsauto kopen?

Een elektrische (bedrijfs)auto aanschaffen, kan nu al voordelig zijn. Dit komt door de lagere operationele kosten, zoals minder onderhoud en goedkopere 'brandstof' in de vorm van elektriciteit. Bovendien profiteer je momenteel van fiscale voordelen zoals een lagere bijtelling, BPM- en MRB-vrijstelling tot 2025 en mogelijke lokale subsidies. Ook bereid je je zo voor op eventuele toekomstige regelgeving die het gebruik van auto's met een verbrandingsmotor beperkt.

Alles over elektrisch laden

Meer artikelen over:

Elektrisch rijden