Meer artikelen over:

Elektrisch rijden

Is elektrisch rijden echt beter voor het milieu? Daar gaan we in dit artikel verder op in. We schetsen een duidelijk beeld van de milieuvoordelen en -nadelen van een elektrische auto. Daarbij kijken we naar de hoeveelheid schadelijke stoffen tijdens gebruik en productie van elektrische auto's. Ontdek of elektrisch rijden daadwerkelijk duurzamer is.

Is elektrisch rijden milieuvriendelijk?

Elektrische auto's hebben over het algemeen een positieve impact op het klimaat. Een elektrische auto stoot namelijk minder broeikasgassen uit dan een auto die op benzine rijdt. Dit zorgt voor minder luchtvervuiling en een verbeterde luchtkwaliteit, vooral in stedelijke gebieden. Een elektrische auto stoot geen schadelijke gassen uit via een uitlaat. Ook is een elektrische auto efficiënter dan een brandstofauto. Een auto op elektriciteit heeft dus minder energie nodig om dezelfde afstand af te leggen als vergelijkbare brandstofauto's. Dit draagt bij aan hun lagere CO2-uitstoot.

Hernieuwbare energiebronnen

De elektrische auto draagt bij aan de overgang naar een duurzamer energienetwerk. De groeiende vraag naar elektriciteit voor het opladen van auto's versnelt de ontwikkeling en implementatie van hernieuwbare energiebronnen. Hoewel een elektrische auto geen schadelijke afvalstoffen uitstoot, is een dergelijke auto niet volledig klimaatneutraal als je naar de totale impact kijkt.

Totale impact milieu lager

Door te kijken naar de totale uitstoot over de levensduur van het voertuig, beoordeel je de totale milieu-impact van een elektrische auto. De totale uitstoot noem je de well to wheel-uitstoot (WTW). Uit onderzoek blijkt dat de WTW-uitstoot van een elektrische auto 3 tot 4 keer lager is dan die van een vergelijkbare auto op diesel of benzine.

Uitdagingen elektrische auto

Toch zijn elektrische auto's niet de ultieme oplossing voor klimaatverandering. Het produceren van de accu's voor elektrische auto's vereist namelijk veel grondstoffen en energie. Daarnaast komt de elektriciteit die deze auto's aandrijft ergens vandaan. Als deze elektriciteit wordt geproduceerd met fossiele brandstoffen, kan er indirecte uitstoot van broeikasgassen zijn. Tot slot komt er bij een elektrische auto ook stikstof vrij bij banden- en remmenslijtage.

Elektrische auto's versus benzineauto's

Ondanks deze uitdagingen blijkt uit de cijfers dat rijden in een elektrische auto duurzamer is dan rijden in een auto op brandstof. Dus, is elektrisch rijden milieuvriendelijk? Over het algemeen wel. Hoewel er ruimte is voor verbetering, biedt elektrisch rijden een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact in vergelijking met traditionele brandstofauto's.

Is elektrisch rijden duurzaam qua productie?

Hoe zit het met het proces van het maken van een elektrische auto? Het produceren van een elektrische auto vereist veel energie en materialen. Vooral als je kijkt naar productie van de batterij. Daarbij komt CO2 vrij.

Steeds minder uitstoot productie

Deze problemen pakken de overheid en het bedrijfsleven steeds meer aan. Bedrijven optimaliseren de productiemethoden en zorgen zo voor lagere uitstoot van CO2. Ook ontwikkelen wetenschappers nieuwe technologieën waarmee ze batterijen op een milieuvriendelijkere manier produceren en recyclen.

Hoe groen is elektrisch rijden precies

Na hoeveel kilometer is elektrisch rijden groen? Het antwoord op deze vraag hangt af van verschillende factoren, waaronder:

  • de grootte van de accu
  • de energiemix van het elektriciteitsnet
  • de efficiëntie van de auto

Milieu impact extra gewicht

Een elektrische auto is vaak zwaarder dan een brandstofauto door de batterijen. Toch verbruiken ze minder energie om dezelfde afstand af te leggen. Ze werken namelijk efficiënter. Door het gewicht zullen de banden wel sneller slijten. Daarbij komt fijnstof vrij. Een elektrische auto remt daarentegen deels af via de elektromotor in plaats van alleen de remschijven. Daardoor stoot de elektrische auto toch tot 25% minder fijnstof uit als je een vergelijking maakt met een middelgrote auto op fossiele brandstoffen.

Waterstofauto of elektrische auto

Elektrische auto's overtreffen ook waterstofauto's in duurzaamheid. De productie van waterstof verslindt namelijk veel energie, vaak uit fossiele brandstoffen. Bovendien gebruiken elektrische auto's energie efficiënter en slaan ze energie efficiënter op. Elektrische auto's profiteren ook van een beter ontwikkelde en toegankelijkere laadinfrastructuur dan waterstofstations. De batterijen van elektrische auto's gaan tot slot vaak langer mee dan waterstofcellen.

Elektrisch rijden CO2-uitstoot

Je weet nu dat een elektrische auto dus niet volledig CO2-neutraal is. Laten we kijken naar de directe uitstoot van CO2, de uitstoot tijdens de productie en tijdens het opladen.

Geen directe CO2-uitstoot

Het grootste verschil tussen elektrische auto's en brandstofauto's zit in de directe uitstoot. Een brandstofauto stoot schadelijke gassen uit via de uitlaat. Daaronder vallen CO2, stikstofoxiden en fijnstof. Deze directe uitstoot is bij een elektrische auto volledig afwezig. Er is geen uitlaat, geen verbrandingsmotor en dus geen directe uitstoot van een schadelijke stof.

CO2-uitstoot productie elektrische auto

Dat betekent niet dat productie en het gebruik van een elektrische auto volledig CO2-neutraal is. De productie van accu's voor elektrische voertuigen genereert bijvoorbeeld grote hoeveelheden CO2. Daarover later meer.

CO2-uitstoot opladen elektrische auto

Er zijn ook zorgen over de CO2-uitstoot van de elektriciteit die we gebruiken als we elektrische auto's opladen. Vaak maak je gebruik van grijze in plaats van groene stroom. Het energienetwerk wordt de komende jaren gelukkig steeds groener en daardoor neemt ook de indirecte CO2-uitstoot van elektrische auto's af. Daarbij komt nog dat de technologie en efficiëntie van elektrische auto's voortdurend verbetert.

Elektrisch rijden slecht voor milieu: schadelijke stoffen

Kies je voor een elektrische auto dan is dit dus vooral voordelig voor het klimaat. Maar zijn er ook nadelen voor het milieu?

Grijze stroom of groene stroom?

Hoe zit het met de bron van de elektriciteit die je gebruikt als je een accu oplaadt van een elektrische auto? Wanneer dit grijze stroom is, vermindert dit de milieuvoordelen. Grijze stroom wordt geproduceerd met fossiele brandstof. Grijze stroom draagt bij aan de uitstoot van stoffen zoals stikstof en fijnstof.

Zonne-energie

Nederland wekt maar een klein percentage groene stroom op, zoals zonne-energie. De meeste stroom wekken we op via kolen- en gascentrales. Zonne-energie wekken we op met zonnepanelen.

Milieuproblemen grondstof accu's

Voor de productie van accu's zijn materialen als nikkel en lithium nodig. De winning daarvan heeft een nadelige impact op het milieu. In sommige gebieden leidt dit zelfs tot waterschaarste en bodemvervuiling. Dit is het gevolg van de mijnbouw en verwerking van de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de accu's. De overheid onderneemt stappen om de productie van accu's duurzamer te maken. Op dit moment zijn de toeleveringsketens nog niet volledig ethisch of afvalvrij.

Recycling oude accu's

Wat is de levensduur van een accu en wat gebeurt er eigenlijk met de oude accu van een elektrische auto? Koop je een nieuwe elektrische auto, dan is de gemiddelde levensduur van de accu zo'n 15 jaar. Fabrikanten en importeurs nemen de batterij aan het einde van de levensduur terug. Ze moeten daarbij minimaal 50 procent van de accu hergebruiken. Een oude accu van een elektrische auto bevat veel waardevolle stoffen. Bedrijven werken daarom toe naar 95 procent recycling van deze accupakketten, maar het proces is nog niet perfect.

Fijnstof slijtage remmen en banden

Het overgrote deel van de fijnstof die een elektrische auto uitstoot, komt vrij bij het remmen en door slijtage van de banden. Hoewel de slijtage minder is bij de remmen en banden van elektrische auto's dan die van auto's die op brandstof rijden, draagt het nog steeds bij aan luchtvervuiling. Deze microscopisch kleine deeltjes beïnvloeden de menselijke gezondheid. Ze dragen bij aan problemen zoals hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen.

Op weg naar klimaatneutraal rijden

Elektrisch rijden is dus niet zonder zijn eigen milieuproblemen. Het is belangrijk dat we blijven zoeken naar manieren om de impact van deze problemen te verminderen. Denk aan het verder ontwikkelen van groene energiebronnen en het verbeteren van batterijtechnologieën. Ondanks deze uitdagingen blijft rijden in een elektrische auto ook de komende jaren duurzamer dan rijden in een auto op brandstof.

Veelgestelde vragen over elektrisch rijden en het milieu

Is elektrisch rijden echt beter voor het milieu?

Ja, kies je voor een elektrische auto dan is dit over het algemeen beter voor het klimaat dan een vergelijkbare benzineauto. Dit komt omdat elektrische auto's geen uitlaatgassen uitstoten en efficiënter zijn dan auto's op benzine of diesel.

Zijn de grondstoffen voor batterijen van elektrische auto's niet schadelijk?

Het winnen van grondstoffen voor een batterij van een elektrische auto kan inderdaad milieuschade veroorzaken. Gelukkig ontwikkelt men steeds meer methoden voor duurzamere winning en recycling van deze materialen.

Is de elektriciteit voor het opladen van de auto's niet afkomstig van vervuilende bronnen?

Dit kan het geval zijn. Naarmate we meer hernieuwbare energiebronnen gebruiken, neemt de CO2-voetafdruk van het opladen van elektrische auto's af. Laad bijvoorbeeld thuis je elektrische auto op met energie van je eigen zonnepanelen.

Meer over elektrisch laden

Meer artikelen over:

Elektrisch rijden