Wanneer u energie afneemt van een energieleverancier, dan betaalt u energiekosten. Maar de energierekening bestaat niet alleen uit de kosten voor de afgenomen energie. U komt hier ook de overheidsheffingen tegen. U betaalt deze heffingen aan de energiemaatschappij en wij dragen deze weer af aan de overheid. Zo hoeft u geen extra rekeningen te ontvangen of betalen. Naast overheidsheffingen vind u ook btw op uw energierekening terug.

Belasting voor energieverbruik

Waarom betalen we eigenlijk overheidsheffingen op energie? De reden is simpel. De overheid doet ook haar best om consumenten te stimuleren om minder energie te verbruiken. Energieverspilling is namelijk belastend voor het milieu. Hoe meer energie u verbruikt, hoe hoger de overheidsheffing is op uw rekening. Wanneer u meer energie gaat besparen, betaalt u ook minder overheidsheffingen.

Opbouw overheidsheffingen

Overheidsheffingen voor energie bestaan uit twee verschillende onderdelen. De eerste zijn de overheidsheffingen, voorheen ook wel energiebelasting genoemd. Op de energierekening wordt onderscheid gemaakt tussen de overheidsheffing voor stroom en voor gas. U betaalt een aparte belasting voor iedere kilowattuur (kWh) die u heeft verbruikt én voor iedere kubieke meter (m3) gas. Het tweede deel van de overheidsheffingen bestaat uit de opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Het geld dat u hiervoor betaalt, wordt door de overheid geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame energie. Deze heffing wordt ook berekend over iedere verbruikt kubieke meter gas en kilowattuur stroom.

En ook een deel btw

Wist u dat u ook een deel btw betaalt op uw energierekening? Ook particulieren zoals u betalen gewoon btw over het verbruikte energiebedrag. Dit wordt apart vermeld, zodat u precies weet wat u kwijt was aan energie, overheidsheffingen en btw. De btw voor alle producten die met energie te maken hebben bedraagt 21% van de energieprijs.