Wanneer je energie afneemt van een energieleverancier, dan betaal jij energiekosten. Maar de energierekening bestaat niet alleen uit de kosten voor de afgenomen energie. Je komt hier ook de overheidsheffingen tegen. Je betaalt deze heffingen aan de energiemaatschappij en wij dragen deze weer af aan de overheid. Zo hoef je geen extra rekeningen te ontvangen of betalen. Naast overheidsheffingen zie je ook btw op je energierekening terug.

Belasting voor energieverbruik

Waarom betalen we eigenlijk overheidsheffingen op energie? De reden is simpel. De overheid doet haar best om consumenten te stimuleren om minder energie te verbruiken. Energieverspilling is namelijk belastend voor het milieu. Hoe meer energie je verbruikt, hoe hoger de overheidsheffing is op je rekening. Wanneer je meer energie gaat besparen, betaal je ook minder overheidsheffingen.

Opbouw overheidsheffingen

Overheidsheffingen voor energie bestaan uit twee verschillende onderdelen. De eerste zijn de overheidsheffingen, voorheen ook wel energiebelasting genoemd. Op de energierekening wordt onderscheid gemaakt tussen de overheidsheffing voor stroom en voor gas. Je betaalt een aparte belasting voor iedere kilowattuur (kWh) die je hebt verbruikt én voor iedere kubieke meter (m3) gas. Het tweede deel van de overheidsheffingen bestaat uit de opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Het geld dat je hiervoor betaalt, wordt door de overheid geïnvesteerd in de ontwikkeling van duurzame energie. Deze heffing wordt ook berekend over iedere verbruikt kubieke meter gas en kilowattuur stroom.

En ook een deel btw

Wist je dat je ook een deel btw betaalt op je energierekening? Ook particulieren zoals jij betalen gewoon btw over het verbruikte energiebedrag. Dit wordt apart vermeld, zodat je precies weet wat je kwijt was aan energie, overheidsheffingen en btw. De btw voor alle producten die met energie te maken hebben bedraagt 21% van de energieprijs.

Wat zijn de wijzigingen per 2020 in de overheidsheffingen op energie?

De overheid heeft de belastingen op stroom en gas en de korting op de energierekening aangepast per 2020. De belasting op stroom is lager en de belasting op gas hoger geworden, omdat de overheid het gebruik van gas wil remmen. De meeste huishoudens met een gecombineerd stroom & gas contract profiteren van deze wijzigingen en zien de overheidsheffingen op energie dalen, afhankelijk van het verbruik en van de afgenomen producten (stroom & gas, of alleen een van beiden). Voor een gemiddeld huishouden met een jaarverbruik van 3.000 kWh stroom en 1.400 m3 gas bedraagt de verlaging € 78 inclusief btw op jaarbasis.

Energiebelasting 

De overheid wil het gebruik van aardgas beperken. Er  heeft daarom een verschuiving plaatsgevonden binnen de energiebelasting. Dit betekent dat de energiebelasting op stroom is gedaald met € 0,0011 per kWh, terwijl de belasting op gas met € 0,0483 per m3 is gestegen.

Opslag duurzame energie- en klimaattransitie

De opslag duurzame energie, vanaf 1 januari 2020 opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ook wel ODE genoemd), is de belasting die wordt gebruikt door de overheid voor duurzame energieprojecten. De ODE op stroom is gestegen met € 0,0102 per kWh en op gas met € 0,0304 per m3.

Vermindering energiebelasting

Iedereen in Nederland krijgt van de overheid korting op energie, omdat het een eerste levensbehoefte is. Per 1 januari 2020  is de vermindering energiebelasting (korting) verhoogd met € 215,55 per jaar. De vermindering energiebelasting bedraagt nu ongeveer € 527,17 inclusief btw per jaar.