De meningen over kernenergie zijn verdeeld. Velen zien een groot gevaar in kerncentrales. Anderen vinden het zelfs noodzakelijk om gebruik te maken van kernenergie. Deze vorm van CO2-vrije energieproductie is volgens hun nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Wat is kernenergie precies? En wat zijn de voordelen en de nadelen van kernenergie? Lees het hier en vorm uw eigen mening over kernenergie.

Wat is kernenergie?

Kernenergie is energie die vrijkomt als atomen samensmelten of juist uiteenvallen. Als atomen samensmelten, spreken we van kernfusie. Als atomen uiteenvallen, spreken we van kernsplijting. Kernfusie is het proces dat de zon laat branden. Energie op aarde opwekken met kernfusie staat nog in de kinderschoenen. Daarom beperken we ons hieronder tot energie die is opgewekt met kernsplijting.

Wat zijn de voordelen van kernenergie?

De belangrijkste voordelen van kernenergie zijn:

  • In een kerncentrale komt geen CO2 vrij. De in de afgelopen eeuw toegenomen uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de huidige klimaatverandering.
  • Eén kerncentrale produceert heel veel elektriciteit.
  • De benodigde grondstof (uranium) is relatief goedkoop. Er is wereldwijd veel uranium beschikbaar.

Wat zijn de nadelen van kernenergie?

De nadelen van kernenergie zijn:

  • Bij de productie van kernenergie ontstaat radioactief materiaal. Dit afval is nog duizenden jaren gevaarlijk. Het moet dus gedurende deze lange tijd op een veilige plek, bijvoorbeeld ondergronds, opgeslagen worden. Een goede oplossing hiervoor is tot op heden nog niet gevonden.
  • Voor de productie van kernenergie is uranium nodig. Bij het delven en verwerking van uraniumerts ontstaan milieuschade en gezondheidsrisico’s voor de arbeiders.
  • Ondanks de uitvoerige veiligheidsmaatregelen bij elke kerncentrale kan bij een ernstige storing of natuurramp radioactiviteit vrijkomen. Welke gevolgen dat kan hebben, werd duidelijk bij de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima.

Toekomst van kernenergie

Onderzoekers werken aan een nieuwe generatie kernreactoren, de zogenaamde 'gesmolten zout-reactor' met Thorium als brandstof. Zulke centrales kunnen volgens voorstanders door hun ontwerp geen kernramp veroorzaken. Ook wordt er veel minder afval geproduceerd, dat ook nog eens veel minder lang gevaarlijk blijft. Tegenstanders zijn niet overtuigd van deze voordelen en geven aan dat het klimaatprobleem al opgelost moet worden voordat dit soort kerncentrales ver genoeg zijn ontwikkeld voor gebruik in de praktijk.

Kernenergie in Nederland

In Nederland staat één centrale voor elektriciteitsproductie. Deze kerncentrale staat in Borssele (Zeeland). De Nederlandse elektriciteitsmix bestaat voor ongeveer 5% uit kernenergie. Borssele heeft hierin het grootste aandeel. De rest komt uit andere Europese landen waarvan wij stroom importeren. De centrale in Borssele zal in 2033 worden gesloten. Er zijn geen plannen voor nieuwe kerncentrales in Nederland.