Voor- en nadelen van windenergie

De een ziet windmolens als een schone manier om energie op te wekken, de ander vindt ze te duur en betwijfelt of ze ooit genoeg stroom zullen produceren. We zetten graag de feiten voor u op een rij. Dan kunt u zelf oordelen of de voordelen van windenergie opwegen tegen de nadelen.

Wat zijn de voordelen van windenergie?

Er zijn veel redenen om te investeren in windenergie. Voorstanders van deze vorm van alternatieve energie wijzen onder meer op de volgende voordelen:

Wat zijn de nadelen van windenergie?

Tegenstanders zijn niet onder de indruk van de voordelen van windenergie. Zij wijzen onder meer op de volgende nadelen:

Wat is er aan de nadelen van windmolens te doen?

De ontwikkelingen staan niet stil. Laten we de bezwaren eens langslopen:

Hoe kunt u zelf windenergie stimuleren?

Vindt u, alles afwegend, dat de nadelen van windenergie wegvallen tegen de voordelen? Kies dan voor groene stroom. Zijn er plannen voor een windturbine bij u in de buurt? Ga naar de inspraakavonden en laat uw mening horen.