Vermindering energiebelasting

U krijgt vermindering energiebelasting als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven. Denk aan een woning, fabriek of kantoor. Op elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie is vermindering energiebelasting niet van toepassing. U moet dan denken aan: garageboxen, volkstuintjes, informatieborden of aanlegsteigers. Voor meer informatie download onderstaand document (pdf)*.

* Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Waar heeft u recht op?

De vermindering energiebelasting is een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. De vermindering bedraagt € 310,81 (exclusief btw) per verbruiksperiode van 12 maanden. Voor objecten zonder verblijfsfunctie wordt geen vermindering gegeven. Is de verbruiksperiode korter of langer dan 12 maanden, dan verrekenen we de vermindering energiebelasting.

Hoe verrekent Essent de vermindering energiebelasting?

We verrekenen de vermindering energiebelasting met de maandelijkse termijnbedragen en op uw jaarafrekening. Onder het kopje 'Energiebelasting' op uw afrekening staat de vermindering vermeld.