Raad van Bestuur Essent

De Raad van Bestuur stelt de doelstellingen en strategie van Essent vast. Daarnaast heeft ze als taak het vaststellen en bewaken van het algemeen beleid op het gebied van financiën, commercie, personeel, juridische zaken, communicatie, investeringen, technologie en milieu. Verder is de Raad verantwoordelijk voor de inzet van financiële middelen. De Raad van Bestuur heeft drie leden, de Chief Executive Offer, de Chief Financial Officer en de Chief Commercial Officer.

 • Patrick Lammers

  Patrick Lammers
  Chief Executive Officer
  Country Chair innogy NL
  Lees meer
  Bekijk LinkedIn profiel  Twitter

 • Martin Muhr

  Martin Muhr
  Chief Financial Officer
  Country Chair innogy BE

  CV Martin MuhrBekijk LinkedIn profiel

 • Frank Brichau

  Frank Brichau
  Chief Commercial Officer

  BiografieBekijk LinkedIn profiel  Twitter

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van Essent en de uitvoering daarvan.

Lid van de Raad van Commissarissen van Essent zijn:

 • Rein Willems (voorzitter, voormalig president-directeur Shell Nederland B.V.)
 • Martin Herrmann (vicevoorzitter, Chief Operating Officer innogy Retail)
 • Dr. Martina Sanfleber (Chief Financial Officer, eprimo GmbH)
 • Eric van Amerongen (benoemd volgens voorstel van de centrale medezeggenschapsraad van Essent) 
 • Diana Custodis (Chief Financial Officer, RWE Slovenië & Chief Financial Officer, Východoslovenská energetika)