Verduurzamen van
huizen en gebouwen

De energietransitie: een ingrijpende verbouwing

Willen we de aarde leefbaar houden, dan moeten we de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Alleen op die manier kunnen we klimaatverandering tegenhouden. Met onze producten en diensten willen we je helpen om je huis of gebouw te verduurzamen en tegelijkertijd je woon- of werkcomfort te vergroten. Op die manier helpen we je anders om te gaan met energie én je CO2-uitstoot te verkleinen. Wist je dat het onze ambitie is om de CO2-uitstoot bij al onze klanten te verlagen met 20%?
Zonnepanelen

2019: Een jaar van formaat

In 2015 tekenden 195 landen het Akkoord van Parijs: Welke mijlpalen hebben we nog in het vooruitzicht voor een duurzamere samenleving?

Lees de blog

Servicepartners

Servicepartners

Samen met onze lokale servicepartners helpen we je om efficiënter om te gaan met energie.

Ontdek alle partners

Stapsgewijze aanpak

We willen de energietransitie terugbrengen naar het hier en nu: stapsgewijs verbouwen dus. Huizen en gebouwen hoeven niet in één keer van het aardgas af. Voor elke klant bieden we concrete producten en diensten om energie te besparen en zelf groene stroom op te wekken. We zetten vol in op isolatie, zonnepanelen en het gebruik van (hybride) warmtepompen.

Isolatie

Isolatie

Isolatie is een belangrijke eerste stap om te verduurzamen. Wist je dat zonder isolatie andere systemen vaak niet effectief genoeg zijn? Lees alles over het potentieel van isolatie in de whitepaper.


Download de whitepaper

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen dragen bij aan meer duurzame energieopwek in Nederland. Meer informatie over de installatie, het gebruik en de financiering van zonnepanelen stimuleert het enthousiasme.


Meer over zonnepanelen

Warmtepomp

Warmtepomp

Warmtepompen bieden een duurzaam alternatief voor verwarmen van huizen en gebouwen en helpen bij het geleidelijk afscheid nemen van de gasgestookte cv-ketels.


Meer over warmtepomp

Koffer voor isolatie
Warmtepomp

Partners in verduurzaming

We werken samen met de KNVB als energiepartner van De Groene Club. Dit is een initiatief waarbij we sportverenigingen helpen met duurzame maatregelen voor hun gebouwen en accomodaties. Zo kan de club energie én geld besparen.

Ontdek meer over De Groene Club

De Groene Club
 Innovatie is een succesfactor

Innovatie is een succesfactor

Een transitie lukt niet zonder innovatie. Op slimme, toekomstgerichte producten en diensten die bij onze klanten passen in hun dagelijkse woon- en werkomgeving. Juist daar hebben wij onze ervaring opgebouwd en ligt onze kracht. Wij zijn klaar voor de energietransitie.

Lees meer

Meer informatie over onze energieproducten

 Thuis energie besparen

Thuis energie besparen

Bekijk welke duurzame en energiebesparende oplossingen we bieden voor jouw woning.

Meer informatie

 Zakelijk energie besparen

Zakelijk energie besparen

Bekijk hoe we jouw bedrijf kunnen helpen met diverse energiebesparende mogelijkheden.

Meer informatie