Onze strategie

innogy is het antwoord op de megatrends die de energiesector wereldwijd – en in het bijzonder Europa – veranderen. Zo speelt decarbonisatie een belangrijke rol voor onze sector, waarbij de grootste opgave is om broeikasgassen te reduceren. We zullen alles op alles moeten zetten om de komende jaren het aandeel hernieuwbare energie fors uit te breiden.

We zien ook dat de decentralisatie van ons energiesysteem meer plaats krijgt in de samenleving. Er ontstaan steeds meer lokale en particuliere initiatieven om duurzame energie te produceren en te distribueren.

Ook speelt digitalisering een cruciale rol in het energiesysteem van de toekomst. Het helpt consumenten en bedrijven om energie te besparen en om hun woningen en gebouwen slimmer, duurzamer en comfortabeler te maken.

Deze drie megatrends brengen grote uitdagingen met zich mee voor leveranciers van energie. Om de constante energielevering te waarborgen zijn investeringen in slimme netwerken noodzakelijk. Met onze retail organisatie ondersteunen we het gedachtegoed van innogy en we dragen we hier aan bij via onze merken Essent, energiedirect.nl, Powerhouse en Essent.be.