Op uw energierekening staat een correctie voor de calorische waarde van het geleverde gas. Wat wordt daar precies mee bedoeld? We leggen het u graag even uit.

Wat betekent 'calorische waarde'?

Bij de verbranding van aardgas komt warmte vrij. Met 'calorische waarde' wordt aangegeven hoeveel warmte dat precies is. Vroeger werd energie gemeten in calorieën. Per definitie is 1 calorie nodig om 1 gram water 1 graad te verwarmen. De calorische waarde van aardgas is daarom de hoeveelheid water die u met 1 m3 gas kan opwarmen van 14,5 naar 15,5 graden Celsius, als de luchtdruk 1 atmosfeer is. Simpel gezegd: hoe hoger de calorische waarde, hoe rijker het gas is aan energie.

Hoe verloopt de verbranding van aardgas?

Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan (CH4). Verbranding betekent dat de gasmoleculen een chemische reactie aangaan met de zuurstof (O2) in de lucht. Daarbij ontstaan kooldioxide (CO2), waterdamp (H2O) en warmte.

Wat is de calorische onderwaarde?

De calorische onderwaarde is de hoeveelheid energie die rechtstreeks beschikbaar komt. In feite is dat dus de hitte van de vlam.

Wat is de calorische bovenwaarde?

De calorische bovenwaarde is de totale hoeveelheid energie die vrijkomt. Een deel van de energie wordt uitgestraald door de vlam. Een ander deel gaat zitten in de warmte van de waterdamp. Vooral in de winter ziet u tijdens het koken soms condens op de ramen. Die condens is afgekoelde waterdamp. Bij dat afkoelen komt warmte vrij. De optelsom van de warmte uit de gecondenseerde waterdamp en de warmte uit de vlam is de calorische bovenwaarde.

Waarom is de calorische waarde niet altijd gelijk?

Aardgas is een natuurproduct. Net als de andere fossiele brandstoffen ontstaat aardgas uit de vergane resten van planten en dieren. Hoewel aardgas voor het overgrote deel uit methaan bestaat, zijn er altijd wel andere gassen mee vermengd. Omdat het gas niet altijd dezelfde samenstelling heeft, is ook de calorische waarde niet altijd gelijk.

Wat is de correctie voor de calorische waarde op uw energierekening?

U betaalt voor uw gasverbruik in m3. Daarbij gaan we uit van een standaard calorische waarde. De werkelijke gemiddelde calorische waarde zal hoger of lager zijn. Daarom hanteren we op uw jaarafrekening een correctiefactor. Zo betaalt u voor de hoeveelheid energie die u uit het aardgas haalt, en niet voor het gas zelf.

Wie bepaalt de correctiefactor voor de calorische waarde?

De Nederlandse Gasunie houdt nauwkeurig bij hoe de calorische waarde van het aardgas in de loop van de tijd varieert. Op basis hiervan stelt de Nederlandse Gasunie de correctiefactor voor de calorische waarde vast. Wij zijn verplicht die factor te gebruiken op uw jaarafrekening.