Terugleververgoeding voor stroom

 • Zon en paneel
 • Energie terugleveren

  Wekt u stroom op met bijvoorbeeld zonnepanelen, bent u klant van Essent en wilt u die energie terugleveren? We geven een goede vergoeding voor de stroom die u aan het stroomnet teruglevert. We vertellen u graag meer over onze terugleververgoeding, de voorwaarden en hoe u uw zonnepanelen kunt registreren voor teruglevering.

Terugleveren van energie: wat is het?

Heeft u zonnepanelen op uw dak liggen? Op zonnige dagen zult u merken dat uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u op dat moment verbruikt. U levert dan stroom terug aan het elektriciteitsnet. Dit heet 'energie terugleveren'.

Als u energie wil terugleveren aan het net, dan moet u uw zonnepanelen aanmelden bij de netbeheerder. De netbeheerder registreert namelijk alle aansluitingen, ook die voor het terugleveren van energie. Door uw zonnestroominstallatie aan te melden, kan de netbeheerder het net zo goed mogelijk beheren.

Energie terugleveren en salderen

Heeft u energie teruggeleverd aan het net, dan wordt dit op uw jaarafrekening weggestreept tegen de energie die uw energieleverancier aan u heeft geleverd. Deze verrekening heet 'salderen'. Heeft u netto meer teruggeleverd dan verbruikt? Dan ontvangt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding boven verbruik voor iedere kWh die u meer heeft teruggeleverd.

Terugleververgoeding Essent

Essent saldeert de duurzame stroom die u opwekt, tegen hetzelfde tarief als de stroom die u van ons afneemt. Namelijk: leveringstarief inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) en btw.

Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan krijgt u van Essent 5,50 cent per kWh* (over de teruglevering boven verbruik wordt geen energiebelasting, opslag duurzame energie- en klimaattransitie en btw vergoed).

*Het tarief voor teruglevering boven verbruik is geldig vanaf 1 januari 2021.

 • Zelf stroom opwekken met zonnepanelen

  Met zonnepanelen op uw dak wekt u zelf stroom op. Dat scheelt behoorlijk op uw energierekening én u draagt bij aan een schoner milieu. Benieuwd naar zonnepanelen van Essent? Doe de ZonnepanelenCheck en ontdek direct wat de mogelijkheden op uw dak zijn.


  Doe de Check

 • Zonnepanelen

Voorbeelden van energie terugleveren

Gaat u energie terugleveren, dan krijgt u te maken met de salderingsgrens. Deze grens ligt sinds 1 januari 2014 op het totaal aantal kWh dat u heeft verbruikt. U kunt uw stroomverbruik en stroomopwekking dus een op een tegen elkaar wegstrepen, en u kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen. Hieronder ziet u een voorbeeld voor teruglevering en saldering.

Voorbeeld 1: minder stroom opgewekt dan verbruikt

In de meeste gevallen wekken uw zonnepanelen minder stroom op dan dat u in een jaar verbruikt. De situatie is bijvoorbeeld als volgt:

 • Uw zonnepanelen wekken 2.000 kWh per jaar op. Daarvan gebruikt u zelf 1.000 kWh. U levert dan 1.000 kWh terug aan het elektriciteitsnet.
 • Uw energieleverancier levert u 3.500 kWh.
 • De salderingsgrens in dit voorbeeld is 3.500 kWh, namelijk gelijk aan uw stroomverbruik. Hiervan wordt de door u teruggeleverde stroom (1.000 kWh) nog afgetrokken op de jaarafrekening. Voor de resterende 2.500 kWh betaalt u de reguliere stroomkosten.
Voorbeeld 2: meer stroom opgewekt dan verbruikt
 • Bij grote zonnestroominstallaties kan het voorkomen dat u meer stroom opwekt dan verbruikt. De situatie is dan bijvoorbeeld als volgt:
  Uw zonnepanelen wekken 2.200 kWh per jaar op. Daarvan gebruikt u zelf 1.000 kWh. U levert dan 1.200 kWh terug aan het elektriciteitsnet.
 • Uw energieleverancier levert u 500 kWh.
 • De salderingsgrens in dit voorbeeld is 500 kWh, namelijk gelijk aan uw stroomverbruik. U heeft 700 kWh meer opgewekt dan verbruikt. Voor deze 700 kWh ontvangt u een terugleververgoeding.

Uit financieel oogpunt is het niet aan te raden om meer zonnepanelen te plaatsen dan u nodig heeft om uw eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken, omdat de terugleververgoeding relatief laag is in vergelijking met de kosten die u hebt gemaakt voor de installatie van meer zonnepanelen.

 • Energiemeter
 • Welke meter is geschikt voor het energie terugleveren?

  Zowel analoge als digitale energiemeters (slimme meters) zijn meestal geschikt voor teruglevering. Energie terugleveren kan ook met een dubbele meter.

Energie terugleveren met een analoge meter

Analoge energiemeters (draaischijfmeters) zijn vaak wel geschikt voor teruglevering, maar moeten wel achteruit kunnen draaien. Hoeveel stroom u heeft opgewekt met uw zonnepanelen wordt niet apart geregistreerd, want de opwekte stroom wordt direct afgetrokken van uw stroomverbruik. Gaat u alleen salderen (en niet meer terugleveren dan dat u verbruikt), dan kunt u deze energiemeter blijven gebruiken. Als uw energiemeter ongeschikt blijkt voor teruglevering, dan kunt u bij uw netbeheerder een nieuwe meter aanvragen.

Energie terugleveren met een slimme meter

De slimme meter registreert de hoeveelheid elektriciteit die terug wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. De omvormer registreert hoeveel stroom de zonnepanelen opwekken. Uw netbeheerder kan de slimme meter op afstand uitlezen, zodat u niet zelf uw meterstanden door hoeft te geven.

Energie terugleveren met een dubbele meter

Heeft u een dubbele meter en wilt u energie terugleveren? Dan wordt alle teruggeleverde energie weggestreept tegen alle verbruikte stroom. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de daluren en de normaaluren. Alle stroom die overdag wordt teruggeleverd verrekend met de stroom die op dat moment al verbruikt is. Zodra het telwerk voor de piekuren op 0 komt te staan, wordt er verder gegaan met het telwerk voor de daluren. Pas als beide telwerken op 0 staan, wordt overgeschakeld naar de terugleververgoeding.

 • Voorwaarden teruglevering

  Wilt u een terugleververgoeding ontvangen van Essent? Dan gelden er een aantal voorwaarden:

  • U staat geregistreerd bij de netbeheerder als terugleverklant
  • U levert energie terug aan het elektriciteitsnet
  • U neemt stroom af van Essent
  • U heeft een geschikte elektriciteitsmeter
  • U heeft een kleinverbruiksaansluiting (waarde: maximaal 3 x 80 A)
 • Registreren voor teruglevering

  Wilt u stroom terugleveren aan het net, registreer dan uw zonnestroomsysteem bij uw netbeheerder.

  Registreer uw zonnepanelen

Veelgestelde vragen over energie terugleveren