100% groen gras voor NS en ProRail

Slimmerik

100% groen gas voor NS en ProRail

Slim samenwerken is helpen om elkaars doelen te realiseren. Zo werken we samen met NS en ProRail om Nederland te verduurzamen. In 2017 hebben we afgesproken dat Essent zes jaar lang alle kantoren, stationsgebouwen en wissels gaat verwarmen met groen gas. Een belangrijk onderdeel van het contract is dat het groene gas vanaf 2020 uit nieuwe Nederlandse bronnen komt. Zo dringen we de uitstoot van CO2 terug én zorgen we dat er meer groen gas komt. Christel Franken is adviseur Energie bij NS Stations. Zij vertelt over het idee en hoe het samenwerken met Essent gaat.
Logo Slimmerik van Essent

Duurzaam verwarmen met groen gas

“NS Stations is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de treinstations in Nederland. ProRail is opdrachtgever hiervoor. We hebben bij de aanbesteding voor de levering van gas, heel bewust voor groen gas gekozen, omdat we onze stations zo duurzaam mogelijk willen verwarmen. Daarnaast willen we ook de markt blijven uitdagen om meer groen gas te produceren. Daarom hebben we in 2017 nadrukkelijk de eis gesteld dat vanaf 2020 het groen gas dat geleverd wordt, uit nieuwe productie-installaties moet komen. Dus uit installaties die er in 2017 nog niet waren. De afspraak was om te beginnen met 25% groen gas, en elk jaar daarna 25% erbij. Dat is Essent gelukt. We krijgen nu alleen nog maar groen gas voor het verwarmen van onze stations!” vertelt Christel.

Stap voor stap verduurzamen

NS en ProRail hebben beide de ambitie om uiteindelijk fossielvrij te ondernemen. “Dat doen we stap voor stap.” zegt Christel. “De tussenstap daarnaar toe is ‘gasarme’ stations. Het gas wat nog nodig is, moet bovendien groen zijn. 100% groen gas is dus een hele mooie stap in de richting naar fossielvrij. Ik vind het goed hoe Essent samenwerkt om onze doelen te halen en hiervoor nieuwe installaties op poten zet. Ga vooral zo door!”
Essent werkt samen met NS en ProRail

Biogas van aardappelschillen en koffiepulp

Biomassa is vaker in het nieuws dan groen gas. Biomassa is een bron van duurzame energie als je het goed aanpakt. En dat doen we. Het groene gas uit onze productie-installaties is aantoonbaar duurzaam. Elk kwartaal krijgen NS en ProRail een overzicht met daarin alle bronnen die onze installaties hebben gebruikt. “Esther de Bruin, onze contactpersoon bij Essent, houdt ons steeds op de hoogte over het praktisch uitwerken van het contract. Erg fijn. Net als het overzicht van duurzame bronnen elk kwartaal. Zo weten we zeker dat de biomassa voldoet aan de doelen die in het contract staan. De biomassa die voor de productie van ‘ons’ groen gas wordt ingezet, bestaat overigens vooral uit reststromen: aardappelschillen, cacaodoppen en koffiepulp.” legt Christel uit.

Maar liefst 4 miljoen kuub besparen

Het is belangrijk om duurzame energie op te wekken, maar het is natuurlijk nog beter om minder energie te verbruiken. “Ons contract met Essent is gebaseerd op het jaarlijks leveren van 14 miljoen kuub groen gas, maar dat is nu al een stuk minder.” zegt Christel. “Bij NS en ProRail blijven we nadenken over manieren om minder energie te verbruiken. Zo hebben we op zes grote stations warmte/koude-installaties waarmee we zelf warmte en kou opwekken. Die energie hoeven we niet meer van het net halen. Op andere stations hebben we duurzame ketels geïnstalleerd en op een aantal stations wekt ProRail ook zonne-energie op. Maar we besparen niet alleen met efficiëntere installaties. We kijken ook naar het gedrag op de stations, denk aan alle winkels en hun energievoorziening. We geven onze huurders inzicht in hoe zij hun energieverbruik kunnen beperken, bijvoorbeeld met dichte koelingen. Maar ook door ervoor te zorgen dat ze het klimaat in de winkel in zones kunnen aanpassen. Dan is het boven de kassa warmer dan in de rest van de winkel. We kijken ook naar de installaties van ProRail, zoals de roltrappen en liften. Alles bij elkaar hebben we nu nog maar zo’n 10 miljoen kuub biogas nodig per jaar. Een besparing van maar liefst 4 miljoen kuub. Dat gaat dus de goede kant op.”

Tips voor andere bedrijven

“Probeer vooral minder energie te verbruiken” is de tip die Christel geeft. Dat vertellen wij als Essent ook altijd aan onze klanten. “En staar je niet blind op grote opwekprojecten van energie, maar kijk vooral wat je zelf op kleine schaal direct kunt doen. Het begint bij de basis: energieverbruik verminderen. Kijk hoe je met gedragsverandering energie kunt besparen.”

Meer weten over deze slimme samenwerking?

Wil je meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met Ronald Sutmuller. Lees ook het interview met Wieneke Huijben, onze manager Biogas.