Waterstof

Nederland aardgasarm en waterstofrijk

Waterstof essentieel voor verduurzaming

Nederland heeft grote klimaatambities. Een duurzame energievoorziening en van het aardgas af zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Maar in de toekomst lijkt behoefte te blijven aan een gasvormige energiedrager. Waterstof heeft alles in zich om de energietransitie te versnellen: het is duurzaam en op te slaan. En dus is het tijd om de ongekende potentie te ontdekken.
Blik op Energie Podcast

Luister de podcast over waterstof

Wanneer wordt waterstof een betaalbaar en interessant alternatief? In Blik op Energie de podcast bespreken Patrick Lammers (Essent), Robert Dencher (H2-platform) en Henri Bontenbal (Stedin) de mogelijkheden van waterstof én wat er nodig is om de inzet ervan een kickstart te geven. Luister de aflevering (29:26) over waterstof via je favoriete app.

Waterstof in huizen en gebouwen

Op weg naar 2050 nemen we afscheid van aardgas als verwarmingsbron voor onze huizen en gebouwen. Het alternatief moet duurzaam én betaalbaar zijn. Waterstof heeft beide kenmerken. De kickstart moet echter beginnen in de industrie. Die kan systematisch transformeren door waterstof te produceren en de CO2 uitstoot drastisch te verlagen. Zo wordt een verstandige en haalbare verduurzaming van de gebouwde omgeving op termijn mogelijk. Dit biedt bovendien kansen voor de BV Nederland: bouwen aan een sterke positie in de waterstofeconomie. Dat vergroot de Nederlandse rol op de waterstofmarkt binnen Europa.
Waterstof in huizen en gebouwen | Essent
Patrick Lammers

Opinie Patrick Lammers

Door waterstof in te zetten bij het verduurzamen van onze woningen en gebouwen voorkomen we aanzienlijke desinvesteringen en grootschalige aanpassingsmaatregelen. Hierdoor blijft de energierekening voor consumenten betaalbaar.
Visie op waterstof

Visie op waterstof

Samen met kennispartner Berenschot heeft Essent uitgewerkt hoe een duurzame waterstofeconomie eruit kan zien. Van het grootschalig toepassen in de industrie tot het verduurzamen van onze woningen en gebouwen.