Uw gasmeter is een apparaat met mechanische onderdelen en meet iets anders bij verschillende omstandigheden. Bovendien verandert de dichtheid van gas onder invloed van temperatuur en hoogte. Daarvoor wordt u op uw energierekening gecompenseerd. Hoe zit dat precies? Wat zijn de correctiefactoren bij gas? Uw gasverbruik wordt door uw energieleverancier achteraf aangepast, waarbij met een aantal aspecten rekening gehouden wordt.

Correctie voor de temperatuur bij de gasmeter

Bepaalde gasmeters meten andere hoeveelheden gas bij verschillende temperaturen. Een gasmeter is volgens de Nederlandse wet afgesteld op zeven graden Celsius. Als het bij de gasmeter warmer is dan zeven graden, dan betaalt u eigenlijk iets te veel voor uw gas. Het gas bevat namelijk minder energie als het warmer is. Is de temperatuur onder de zeven graden, dan bent u juist voordeliger uit. U krijgt dan eigenlijk meer gas dan waar u voor betaalt en andersom. Er zijn nog een aantal gasmeters in gebruik die niet standaard corrigeren voor deze verschillen. Als u zo’n meter heeft, dan zal uw energieleverancier dit met een standaardfactor corrigeren.

Correctie voor de verschillende calorische waarde van gas

Gas is een energiebron. Energie heeft een zogenaamde calorische waarde, net zoals uw eten een bepaalde energie-inhoud heeft. De calorische waarde van aardgas kan elke maand iets verschillen. Gas wordt namelijk uit de grond gehaald en is niet altijd van exact dezelfde kwaliteit. Daarom stelt uw netbeheerder elke maand de calorische waarde van gas vast. Er wordt dan door metingen bepaald hoeveel energie er in een kubieke meter (1.000 liter) aardgas zit. Calorische waarde wordt ook wel verbrandingswaarde genoemd, omdat het gaat om de hoeveelheid warmte die bij de verbranding van aardgas vrijkomt. Die warmte is van belang voor uw apparaten die u gebruikt, zoals uw cv-ketel voor het opwarmen van water voor de verwarming en de douche. Ook bij het koken is de verbrandingswaarde belangrijk. Het koken van een liter water duurt de ene keer ongemerkt wat langer dan de andere keer. Voor de calorische waarde wordt u via uw netbeheerder en energieleverancier gecompenseerd. Zo probeert uw netbeheerder alles zo netjes en eerlijk mogelijk te doen.

Correctie voor de hoogteligging van de gasmeter

Er is nog een derde factor waarvoor u een correctie kunt krijgen op uw energierekening. Het volume van aardgas verandert namelijk ook bij verschillende hoogtes. Nu zijn die hoogteverschillen in Nederland maximaal zo’n 350 meter, maar toch krijgen huishoudens in Zuid-Limburg een iets lagere gasrekening doordat zij hoger wonen. Omdat de luchtdruk in huis lager is dan de lager gelegen gebieden in Nederland is een vertekend beeld van het gasgebruik ontstaan. Gasmeters gaan namelijk uit van de luchtdruk op zeeniveau. Mensen in Zuid-Limburg verbruiken iets meer gas om te koken, douchen of het huis te verwarmen. Uw energieleverancier corrigeert uw energierekening automatisch als de grond waarop u woont hoog boven NAP ligt. Mensen in flats en andere hoogbouw of woontorens krijgen overigens geen compensatie.

Bent u het niet eens met de gasmeterstand?

Is uw gasverbruik aan de hoge kant ondanks de correctiefactoren gas en denkt u dat uw gasmeter misschien niet goed meer is en te veel aangeeft? Dan is het mogelijk om uw energieleverancier te vragen om de gasmeter te ijken. Wees wel zeker van uw zaak, want als blijkt dat de meter wel goed functioneert, dan zijn de kosten van de ijking voor u. Als de meter het echt niet goed meer doet, dan zijn de kosten voor rekening van uw energieleverancier en de netbeheerder. In dat geval mag u uw energieleverancier ook vragen om de energierekening opnieuw vast te stellen. Benieuwd hoe de energieprijs precies tot stand komt en het aandeel van gas op uw energierekening? Kijk dan hier voor de opbouw van de energietarieven.