De geplande toename van het aantal windmolens

De geplande toename van het aantal windmolens

In 2013 hebben ruim veertig partijen, waaronder de overheid, het Energieakkoord afgesloten. In de Structuurvisie Windenergie is nader uitgewerkt hoe snel het aantal windmolens moet toenemen en waar ze moeten staan. Lees verder als u hier meer over wilt weten.

Allerlei weetjes over windmolens

Allerlei weetjes over windmolens

De moderne windturbines hebben een lange voorgeschiedenis. Wat voor windmolens waren er in het verleden? Werkt een windturbine bij elke windsnelheid? Hoe gevaarlijk zijn windmolens voor vogels en ufo's? Wij vertellen u allerlei weetjes over windmolens.

Het Energieakkoord voor meer duurzame energie in Nederland

Het Energieakkoord voor meer duurzame energie in Nederland

Het Energieakkoord is een Nederlandse overeenkomst tussen de overheid en meer dan 40 organisaties, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over energiebesparing en de productie van duurzame energie. Wat zijn deze afspraken en wat gaat u ervan merken?

Gedeeltelijk groene energie, kan dat

Gedeeltelijk groene energie, kan dat

U wilt graag investeren in groene energie, maar niet vastzitten aan een enkelzijdig, misschien wel duurder, groener energiecontract? Is het dan mogelijk om gedeeltelijk groene energie af te nemen? Het antwoord op deze vraag leest u in dit artikel.

Groene stroom zo groen is het

Groene stroom zo groen is het

"Groene stroom? Dat is een fabeltje." Heeft u deze uitspraak wel eens gehoord als het gesprek over energie ging? Er bestaan namelijk twijfels over hoe groen de stroom is die bij u thuis of bij een bedrijf geleverd wordt. Wij nemen graag deze twijfels weg, zodat u precies weet hoe groen de groene stroom is die u afneemt.

Wat is natuurstroom en wat zijn de voor- en nadelen

Wat is natuurstroom en wat zijn de voor- en nadelen

We stappen geleidelijk over van energie uit fossiele brandstoffen naar natuurstroom. Wilt u weten wat natuurstroom is en wat er de voor- en nadelen van zijn? Lees dan verder.

Waarom zetten we Nederland niet vol windmolens?

Waarom zetten we Nederland niet vol windmolens?

Het klimaat verandert. We moeten af van grijze energie en juist vol gaan voor groene energie, zoals windenergie. Waarom zetten we Nederland eigenlijk niet gewoon vol windmolens?

Subsidie voor het zelf opwekken van energie

Subsidie voor het zelf opwekken van energie

Wanneer u kiest voor het zelf opwekken van duurzame energie, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De overheid wil namelijk graag het opwekken van duurzame energie stimuleren. En daarom geeft zij subsidies uit. In dit artikel leest u hier mee over.

Technieken om energie uit water op te wekken

Technieken om energie uit water op te wekken

Er zijn steeds meer en betere technieken bedacht om energie uit water op te wekken. Welke soorten waterkrachtcentrales zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende technieken om energie uit water op te wekken? We zetten de belangrijkste informatie voor u op een rij.

Informatie over de toename van windenergie

Informatie over de toename van windenergie

Het gebruik van duurzame energiebronnen neemt toe. Vooral het gebruik van windenergie is sterk aan het stijgen. Wilt u weten hoeveel energie afkomstig is van duurzame bronnen en hoe groot de toename van windenergie is? Lees dan verder.

Voor- en nadelen van windenergie

Voor- en nadelen van windenergie

Zijn windmolens een schone manier om energie op te wekken of zijn ze te duur en zullen ze nooit genoeg stroom produceren? We zetten graag de feiten voor u op een rij. Oordeel zelf of de voordelen van windenergie opwegen tegen de nadelen.

Interessante weetjes over waterenergie

Interessante weetjes over waterenergie

Water is een vaak vergeten duurzame energiebron. Hoe wordt waterenergie opgewekt? Zijn er ook waterkrachtcentrales in Nederland? We zetten enkele weetjes over waterenergie op een rij.

Waterkrachtcentrale voor duurzame energie

Waterkrachtcentrale voor duurzame energie

In een waterkrachtcentrale wordt stromend of vallend water via een turbine en een generator omgezet in elektriciteit. In Nederland is weinig hoogteverschil, waardoor waterkrachtcentrales een beperkte bijdrage leveren aan de totale energieopwekking. Toch zijn er in Nederland zes waterkrachtcentrales die duurzame energie opwekken.

Wat is zonne-energie?

Wat is zonne-energie?

Wat is zonne-energie? Hoe werkt het, wat zijn de voordelen en hoe kunt u het zelf opwekken?

Hoe kunnen we windenergie opslaan

Hoe kunnen we windenergie opslaan

Windenergie is duurzaam, maar onvoorspelbaar. Soms is er te veel windenergie, soms juist te weinig. Gelukkig is het mogelijk om windenergie op te slaan voor later gebruik. Lees verder als u hier meer over wilt weten.