Meer artikelen over:

Elektrisch rijden

Ben je lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en heb je een elektrische auto of overweeg je er een? Dan vraag je je waarschijnlijk af hoe het zit met laadpalen in je appartementencomplex. In dit artikel nemen we je mee door alle aspecten rondom laadpalen binnen een VvE. Van de technische en juridische overwegingen bij het plaatsen van een laadpaal, tot de kosten, subsidies en zelfs de wetgeving. Je krijgt praktisch advies dat je helpt om slimme beslissingen te nemen met je VvE en voor je eigen elektrische auto.

VvE elektrische auto

Stel je voor: je hebt net een gloednieuwe elektrische auto gekocht en je kijkt uit naar de vele voordelen van elektrisch rijden. Maar dan sta je voor de uitdaging om deze auto op te laden in de parkeergarage van je appartementencomplex, dat onder beheer staat van een VvE. Hoe werkt dat eigenlijk, een elektrische auto in een parkeergarage van een VvE?

Het eerste dat je moet regelen is natuurlijk een laadpaal. Maar die plaats je niet zomaar. De parkeergarage is immers een gemeenschappelijke ruimte binnen de VvE. En dat betekent dat je toestemming nodig hebt van de VvE om daar een laadpaal te installeren.

Daarnaast moet de laadpaal aansluiting vinden op de stroomvoorziening. En vaak is ook die stroomvoorziening gemeenschappelijk eigendom van de VvE. Dus ook hiervoor heb je toestemming nodig van de VvE.

Laadpalen verplicht VvE

Niet altijd is het plaatsen van laadpalen verplicht voor een VvE. Voor nieuwe en gerenoveerde woongebouwen geldt deze verplichting wel. Bij elke 10 parkeerplaatsen hoort minimaal 1 laadpaal te staan. Deze regel geldt niet alleen voor parkeergarages, maar ook voor parkeerplaatsen in de openlucht.

Denk hierbij vooruit. Richt de infrastructuur zo in dat je het aantal laadvoorzieningen later gemakkelijk uitbreidt. Waarom? Omdat we de vraag naar laadpunten in de toekomst flink zal toenemen.

Dus als je lid bent van een VvE en je kijkt naar de parkeerplaatsen, denk dan niet alleen aan de huidige situatie. Denk ook aan de toekomst. Een goed ontworpen, schaalbare laadinfrastructuur is niet alleen een slimme investering, maar ook een wettelijke verplichting voor VvE's.

Laadpaal plaatsen VvE

Wil je als VvE laadpalen plaatsen voor elektrische auto's? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen over hoe je dit aanpakt. Gelukkig ligt er een duidelijk stappenplan klaar om je te helpen bij deze procedure. Dit plan is het resultaat van een samenwerking tussen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, de ministeries Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en diverse provincies en gemeenten.

Stappenplan procedure laadpalen VvE

Dit stappenplan vind je op vveladen.nl. Het gaat diep in op de besluitvorming binnen jouw VvE rondom het plaatsen van laadpunten en laadoplossingen. Een belangrijk punt hierin is dat de aanschaf en installatie van laadinfrastructuur als een nieuwe installatie beschouwd worden. Die valt buiten het normale onderhoud van de VvE. Daarom moet de vergadering van de VvE hier een besluit over nemen. Dit vereist meestal een meerderheid van 3/4e of 2/3e, afhankelijk van het modelreglement van de VvE.

VvE laadpalen advies

Overweeg je als VvE het plaatsen van laadpalen op jullie parkeergelegenheid? Dan is het verstandig om een oplaadpuntenadvies aan te vragen. Dit advies geeft inzicht in hoe je op een toekomstbestendige manier oplaadpunten realiseert. Een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven deskundig adviseur voert hiervoor een inspectie uit. De adviseur voorziet het onafhankelijk advies van een niet-technische samenvatting. Deze samenvatting bevat alle relevante informatie voor de leden van de vereniging. Waar vind je zo'n adviseur? Kijk daarvoor in het overzicht van VvE-adviseurs van de Vereniging Elektrische Rijders (VER).

Vve laadpaal kosten

Denk je er als VvE over na om een laadpaal te plaatsen, maar maak je je zorgen over de kosten? Er zijn verschillende manieren om deze kosten te dekken en zo toch de overstap te maken naar duurzame mobiliteit.

Lening Nationale Warmtefonds

Het Nationale Warmtefonds biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid voor VvE's om een lening af te sluiten specifiek voor het plaatsen en installeren van laadinfrastructuur. Dit betreft een annuïteitenlening met gunstige rente en een looptijd van 10 of 15 jaar. Houd er rekening mee dat dit fonds alleen bedoeld is voor gemeenschappelijke laadinfrastructuur. Laadvoorzieningen op individuele parkeerplaatsen vallen niet onder deze regeling.

Daarnaast bieden sommige leveranciers van laadinfrastructuur de mogelijkheid om de plaatsing voor te financieren. De VvE betaalt dan de investeringskosten terug via bijvoorbeeld een meerjarencontract met een iets hoger kWh-tarief voor het verbruik.

Financieringsmogelijkheden gemeenten

Bovendien zijn er in Nederland verschillende gemeenten die financieringsmogelijkheden aanbieden voor VvE's. De Gemeente Amsterdam kent bijvoorbeeld het Duurzaamheidsfonds en een Energielening om bedrijven, maatschappelijke instellingen of bewonersgroepen te ondersteunen bij het realiseren van duurzame projecten. Via de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal ontdek je welke mogelijkheden jouw gemeente biedt.

Subsidie laadpaal VvE

De overheid stimuleert het inwinnen van een oplaadpuntenadvies via de Subsidieregeling Verduurzaming voor Vereniging van Eigenaars (SVVE). Wil jouw VvE laadpunten plaatsen en daarvoor advies inwinnen? Maak dan aanspraak op deze subsidie. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2027 en vergoedt 75% van de advieskosten, tot een maximum van 1.500 euro.

Het advies dat je laat opstellen, moet een prognose bevatten over de verwachte laadbehoefte in de komende 10 jaar. Het moet ook informatie bevatten over de brandveiligheid, de verdeling van de kosten en de aansluiting van de laadinfrastructuur op de (eventueel beperkte) netaansluiting van de VvE.

Subsidie basislaadinfrastructuur

Vanaf 1 januari 2024 stelt de overheid ook subsidie beschikbaar voor het plaatsen van basislaadinfrastructuur. Let wel, deze subsidie geldt alleen voor het oplaadpuntenadvies. Op dit moment is er geen subsidie beschikbaar voor de daadwerkelijke aanleg van één of meer oplaadpunten. Ga voor meer informatie naar de website van de SVVE en ontdek hoe jullie VvE profiteert van deze subsidie.

Wetgeving laadpalen VvE

Overweeg je als appartementseigenaar binnen een VvE om een laadpaal te plaatsen? Houd dan rekening met bepaalde wetgeving en regels. Je hebt toestemming nodig van de VvE om een oplaadpunt te installeren. De VvE heeft ook het recht om de voorwaarden en procedures hiervoor te bepalen. Maar dit kan veranderen met het wetsvoorstel 'Notificatieregeling oplaadpunten VvE's'.

Wetsvoorstel Notificatieregeling oplaadpunten VvE's

Dit wetsvoorstel introduceert een notificatieverplichting voor appartementseigenaren die een oplaadpunt willen plaatsen op hun eigen privé-parkeerplek of op de gemeenschappelijke parkeergelegenheid. Deze notificatieregeling betekent dat als één of meer appartementseigenaren een oplaadpunt willen plaatsen, ze niet langer hoeven te wachten op een besluit van de VvE. In plaats daarvan informeren ze de andere appartementseigenaren over hun plannen, een zogenaamde notificatieverplichting.

Dus, wat betekent dit voor jou? Het betekent dat het proces van het installeren van een laadpaal binnen een VvE in de nabije toekomst eenvoudiger en sneller wordt. Het betekent ook dat je proactief moet zijn in het communiceren van je plannen en intenties aan de andere leden van de VvE.

Modelovereenkomst elektrische auto VvE

Tip: maak gebruik van de modelovereenkomst elektrische auto VvE. Een modelovereenkomst is een standaardcontract dat duidelijke regels en voorwaarden bevat voor het plaatsen van een laadpaal. Het geeft jou en de andere leden van de VvE een helder kader om te zorgen dat alles volgens plan verloopt.

Erkende installateur en certificaat

Wanneer je een laadpaal op je eigen parkeerplaats wilt plaatsen, heb je toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering van je VvE. Deze toestemming leg je vast in de modelovereenkomst. De VvE mag voorwaarden stellen aan de plaatsing. Denk aan het gebruik van een erkende installateur en het tonen van een certificaat of garantiedocument na installatie. Ook moet de opstalverzekeraar toestemming geven.

Is het VvE modelreglement 2017 (artikel 28.3) van toepassing? Dan volstaat een melding dat je een laadpaal hebt geplaatst. Deze moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, die ook in de modelovereenkomst kunnen worden opgenomen.

Elektrische auto in parkeergarage VvE

Ga je als VvE een laadpalen installeren in de parkeergarage, houd dan rekening met de brandveiligheid. Elektrische auto's en laadpalen brengen bepaalde veiligheidsaspecten met zich. Volg de adviezen van de brandweer en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Daarmee waarborg je de veiligheid rondom laadpalen in de parkeergarage.

Eén van de belangrijkste adviezen? Plaats laadpalen zo dicht mogelijk bij de in- of uitgang van de garage. Zo krijgt de brandweer gemakkelijker toegang tot de elektrische auto's en laadpalen in geval van een noodsituatie.

Ga daarnaast in gesprek met de brandweer en de gemeente over de te nemen maatregelen. Zij doen dan specifieke aanbevelingen op basis van de unieke kenmerken van jouw parkeergarage en de geplande laadinfrastructuur.

Slimme laadpaal VvE

Overweeg je als VvE om een slimme laadpaal te plaatsen? Dat is een uitstekend idee! Slimme laadpalen zijn niet alleen innovatief, maar ook bijzonder praktisch. Ze bieden je de mogelijkheid om het laadproces op afstand te beheren en ze ontlasten het elektriciteitsnet.

De trend in de regelgeving neigt naar het bevorderen van slimme laadpalen. Volgens de EPBD-regeling van 2020 moeten parkeervakken bij nieuwbouw of grondige renovatie worden voorzien van de nodige infrastructuur voor het plaatsen van laadpunten. Dit geldt voor woongebouwen met meer dan 10 parkeervakken.

Als een woongebouw meer dan 3 parkeerplekken heeft, moeten alle parkeerplekken over de benodigde bekabeling beschikken om laadinfrastructuur aan te sluiten. Bovendien moeten de geplaatste laadpalen slim zijn en in staat zijn om het elektriciteitsnet te ontlasten. Overweeg dus de keuze voor slimme laadpalen. Niet alleen voldoe je hiermee aan de laatste regelgeving, maar je profiteert ook van de vele voordelen die slimme laadpalen bieden.

Veelgestelde vragen over laadpaal VvE

Hoe wordt bepaald of er laadpalen komen?

De beslissing om laadpalen te installeren wordt meestal genomen door de Algemene Ledenvergadering van de VvE. Dit besluit leg je vast in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement.

Wat zijn de kosten van een laadpaal voor de VvE?

De kosten van een laadpaal variëren afhankelijk van het model en de installatiekosten. Voor de kosten van advies is subsidie beschikbaar.

Kunnen we niet iedere bewoner zijn eigen laadpaal laten aanschaffen en installeren?

Hoewel dit technisch mogelijk is, raden we aan om te kiezen voor een collectieve oplossing. Dit zorgt voor een uniforme uitstraling, gemakkelijker onderhoud en beter beheer van het stroomverbruik.

Alles over elektrisch laden

Meer artikelen over:

Elektrisch rijden