Inzicht in mijn verbruik

Door bewust om te gaan met energie bespaart u niet alleen honderden euro’s per jaar, maar draagt u ook een steentje bij aan een beter milieu.

Voor direct inzicht in uw verbruik gebruikt u de VerbruiksManager.

Vraag en antwoord

Vervelend dat uw E-thermostaat niet werkt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Bekijk alle veelgestelde vragen over de E-thermostaat. Staat de oplossing er niet bij? Stel uw vraag dan via de servicedesk.

Op uw jaarrekening verrekenen we de stroom die u teruglevert met de stroom die u verbruikt heeft. We rekenen met hetzelfde tarief als het tarief dat u betaalt voor uw verbruik. Wekt u meer stroom op dan u verbruikt, dan krijgt u € 0,07 per Kw/H vergoed. Dit tarief kan wijzigen door marktontwikkelingen.

Uw verwachte stroom- en gasverbruik is gebaseerd op uw verbruik tijdens het voorgaande jaar. Ook wordt rekening gehouden met gemiddelde temperaturen van de afgelopen 20 jaar.

Als u net klant bent geworden bepalen we uw verbruik op basis van het historisch verbruik van uw woning.

Terugleveren betekent dat je zelf energie levert aan het elektriciteitsnet. Dat kan als u uw eigen stroom opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. U kunt zich hiervoor aanmelden als u:

  • bij de netbeheerder geregistreerd staat als terugleverklant
  • energie teruglevert aan het elektriciteitsnet
  • stroom van ons afneemt
  • een geschikte elektriciteitsmeter heeft
  • een kleinverbruiksaansluiting heeft (waarde: maximaal 3 x 80 A)

De stroom die u teruglevert, verrekenen we met uw verbruik.

Met het Verbruiksoverzicht vergelijkt u uw huidige verbruik met voorgaande jaren én met het landelijk gemiddelde.

Heeft u een slimme meter die regelmatig uitgelezen wordt, dan ontvangt u elke twee maanden een Verbruiksoverzicht per e-mail of per post als uw e-mailadres bij ons niet bekend is. U ontvangt uw eerste overzicht ongeveer 2 maanden na het activeren van uw slimme meter.

In het Verbruiksoverzicht ziet u uw verbruik van de afgelopen 2 maanden. Had u in dezelfde 2 maanden van voorgaande jaren al een slimme meter? Dan ziet u in de kolommen naast uw huidige verbruik ook uw eerdere verbruik in dezelfde periode. Anders zijn deze kolommen nog leeg.

Heeft u een traditionele meter, dan ontvangt u elk jaar een Verbruiksoverzicht als bijlage bij uw jaarrekening.

Wanneer uw verbruik binnen een bepaalde (meet)periode erg laag is, ontvangt u hiervoor geen Verbruiksoverzicht.

De kosten die worden weergegeven op het Verbruiksoverzicht zijn inclusief opslag duurzame energie, energiebelasting en btw.

Wilt u geen Verbruiksoverzicht meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.