Inzicht in mijn verbruik

Door bewust om te gaan met energie bespaart u niet alleen honderden euro’s per jaar, maar draagt u ook een steentje bij aan een beter milieu.

Voor direct inzicht in uw verbruik gebruikt u de VerbruiksManager.

Vraag en antwoord

Dat kan op 3 manieren: 

  1. De VerbruiksManager laat u aan de hand van uw actuele meterstanden zien hoeveel stroom en gas u verbruikt. 
  2. Als u een slimme meter heeft, ontvangt u elke 2 maanden een Verbruiksoverzicht. In dit overzicht staat uw verbruik. Heeft u langer dan een jaar een slimme meter? Dan wordt uw verbruik ook vergeleken met voorgaande jaren en het landelijk gemiddelde.
    Wanneer krijg ik een slimme meter?
  3. Als u langer dan 1 jaar klant bij ons bent, ziet u uw verbruik van vorig jaar op uw jaarrekening.

Vervelend dat uw E-thermostaat niet werkt. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Bekijk alle veelgestelde vragen over de E-thermostaat. Staat de oplossing er niet bij? Stel uw vraag dan via de servicedesk.

Op uw jaarrekening verrekenen we de stroom die u heeft teruggeleverd met de stroom die u heeft verbruikt. We gebruiken daarvoor het tarief dat u betaalt voor uw verbruik.

Heeft u dubbeltarief? Dan verrekenen we de stroom die u teruglevert eerst met uw verbruik op de meter voor normaaltarief. Levert u meer stroom terug dan u op de meter voor normaaltarief heeft verbruikt, dan verrekenen we het restant met uw verbruik op de meter voor daltarief.

Wekt u meer stroom op dan u verbruikt, dan krijgt u daarvoor een terugleververgoeding van € 0,07 per Kw/H. Dit tarief kan wijzigen door marktontwikkelingen.

Uw verwachte stroom- en gasverbruik is gebaseerd op uw verbruik tijdens het afgelopen jaar. Ook houden we rekening met de gemiddelde temperaturen van de laatste 20 jaar.

Als u net klant bent geworden, bepalen we uw verbruik op basis van het eerdere verbruik van uw woning.

Terugleveren betekent dat u zelf stroom levert aan het elektriciteitsnet. De stroom die u opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, verbruikt u als eerste in uw eigen huis. Soms wekt u meer energie op dan u verbruikt. De overtollige stroom gaat dan via de elektriciteitsmeter naar het openbare elektriciteitsnet. 

U komt in aanmerking voor een terugleververgoeding als u:

  • uw terugleverinstallatie hebt geregistreerd bij de netbeheerder
  • energie teruglevert aan het elektriciteitsnet
  • stroom van ons afneemt
  • een geschikte elektriciteitsmeter heeft
  • een kleinverbruiksaansluiting heeft (waarde: maximaal 3 x 80 A)

De stroom die u teruglevert, verrekenen we met uw verbruik.

Met het Verbruiksoverzicht vergelijkt u uw huidige verbruik met voorgaande jaren én met het landelijk gemiddelde.


De berekening van de kosten is gewijzigd
Voorheen zag u in uw Verbruiksoverzicht een berekening met de gemiddelde kosten. Omdat we u graag een overzicht geven van uw werkelijke persoonlijke kosten, hebben wij onze berekening aangepast. Het voordeel is dat deze berekening nu beter aansluit bij uw jaarrekening. Houd er rekening mee dat de kosten in dit overzicht voorlopig hoger kunnen zijn dan in uw vorige overzichten.

De kosten die worden weergegeven op het Verbruiksoverzicht zijn uw werkelijke kosten van de afgelopen maand en zijn niet gelijk aan uw termijnbedrag.

Deze werkelijke kosten bestaan uit:

• uw persoonlijk tarieven

• toeslagen van de belastingdienst

• vermindering energiebelasting (stroom)

• vaste leveringskosten

• netbeheerkosten

Verbruiksoverzicht ontvangen
Wanneer u een slimme meter heeft, ontvangt u elke maand een Verbruiksoverzicht per e-mail of per post als uw e-mailadres bij ons niet bekend is. Heeft u net een (nieuwe) slimme meter gekregen, dan ontvangt u uw eerste overzicht ongeveer 2 maanden nadat de meter is geactiveerd. Wilt u geen Verbruiksoverzicht meer ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.