Betaalbaarheid van de energietransitie

We dragen samen de zorg voor onze aarde. Het creëren van draagvlak voor duurzame energie is daarom een collectieve inspanning. We willen dat iedereen de beschikking heeft over duurzame energievoorzieningen, en dat de overgang van fossiele naar duurzame energie vooral betaalbaar blijft. We blijven hiervoor graag in gesprek met politici, maatschappelijke organisaties en consumenten. Alleen samen maken we de energietransitie betaalbaar.