Algemene voorwaarden

Op de levering van de producten en diensten van Essent zijn onze Algemene Voorwaarden 2017 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing. Deze zijn opgesteld door Energie Nederland (federatie van Energiebedrijven in Nederland) in samenspraak met de Consumentenbond.

Algemene leveringsvoorwaarden

Toelichting Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden 2013

Toelichting Algemene leveringsvoorwaarden 2013

 

Dit mag je van ons verwachten

Essent levert. Daarom stemmen wij onze producten, diensten en service af op jouw wensen. Om deze reden heeft Essent, naast de Algemene Leveringsvoorwaarden, een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Hiermee weet je precies wat je van ons mag verwachten

Kwaliteitscriteria

 

Productvoorwaarden

Productvoorwaarden per 1 juni 2023:
Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie

Productvoorwaarden Stroom en Gas

Hieronder download je de productvoorwaarden die gelden voor contracten die afgesloten zijn vanaf 1 juli 2015. Op bestaande overeenkomsten gesloten voor 1 juli 2015 blijven de oude productvoorwaarden van toepassing.

Productvoorwaarden Stroom en Gas

Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie

Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar (voor nieuwe klanten)

Productvoorwaarden ZekerDalen 3 jaar (voor klanten)

Productvoorwaarden ZekerDalen 5 jaar

Productvoorwaarden Modelcontract consumenten

Productvoorwaarden SuperDalen 3jr

Productvoorwaarden Lentedeal

Productvoorwaarden Elektrisch Laden


Aansluit- en transportovereenkomst

Om energie geleverd te krijgen is een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder nodig. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing welke door de netbeheerders zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond. De bijbehorende standaard tarieven zijn te vinden op de website van de netbeheerder. Essent brengt de kosten voor de netbeheerder voortvloeiend uit de aansluit- en transportovereenkomst bij de klant in rekening.

Aansluit- en transportovereenkomst

Algemene voorwaarden aansluit- en transportovereenkomst

 

Voorwaarden E-inzicht

Met E-inzicht van Essent weet u voortaan precies welk apparaat te veel verbruikt in huis. Bekijk de voorwaarden.

Algemene voorwaarden E-inzicht

 

Voorwaarden Nest Learning Thermostat™

Bekijk de actievoorwaarden en installatievoorwaarden van de Nest Learning Thermostat.

Actievoorwaarden Nest Learning Thermostat 1, 3 en 5 jaar

Installatievoorwaarden Nest Learning Thermostat

 

Voorwaarden Essent shop

Essent werkt samen met Volta Solar BV. De Bespaarbazaar voor levering van producten. Zij verzorgen de levering van je product en ook voor servicevragen of het retourneren van een product kun je terecht bij Volta Solar BV. De Bespaarbazaar. Daarom gelden de leveringsvoorwaarden van de Bespaarbazaar.

 

Voorwaarden PlusJeHuis

Algemene voorwaarden PlusJeHuis

 

Voorwaarden service en onderhoud

Essent werkt samen met gecertificeerde servicepartners voor service en onderhoud aan cv-ketels. Bij een abonnement gelden de algemene voorwaarden van de betreffende servicepartner.

Algemene voorwaarden Energiewacht

Algemene voorwaarden Energiewacht West

Algemene voorwaarden Kemkens

Algemene voorwaarden Volta Limburg

 

Aanvullende voorwaarden online dienstverlening

Op de online diensten zijn de voorwaarden van toepassing die voor de afname van de desbetreffende diensten of producten gelden met inachtneming van hetgeen gesteld is onder de privacyverklaring. De aan een gebruiker ter beschikking gestelde gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. De gebruiker van de online diensten verbindt zich ertoe alles te doen om de geheimhouding van gebruikersnaam en wachtwoord te verzekeren. De gebruiker dient misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord dan wel andere geconstateerde onregelmatigheden onmiddellijk na ontdekking aan Essent te melden.

Essent is niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van de gebruikersnaam en wachtwoord door derden, tenzij Essent toerekenbaar is tekortgeschoten in haar zorgvuldigheidsverplichtingen jegens de gebruiker.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van zijn/haar persoonlijke gegevens, zoals wijziging van het e-mailadres en andere wijzigingen die voor Essent van belang zijn voor het kunnen aanbieden van de online diensten. Bij verschillen tussen gegevens en informatie vanuit de online diensten enerzijds en de administratie van Essent anderzijds, prevaleren de gegevens in de administratie van Essent, tenzij de gebruiker aantoont dat deze onjuist zijn.

Voorwaarden VerbruiksManager

 

Gedragscodes

Goede service en een betrouwbare dienstverlening staan voorop bij Essent. Om dit te garanderen heeft Essent in samenwerking met Energie Nederland en andere energiebedrijven een gedragscode opgesteld, die u hieronder kunt downloaden. Hierin staat beschreven waaraan Essent moet voldoen bij werving, het onderhouden van klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen van leveringsovereenkomsten.

Gedragscode consument en leverancier

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Essent gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012

Verantwoording Gedragscode Slimme Meters

 

Veelgestelde vragen

Klant worden bij Essent kost je niets. Ook als je verhuist hoef je niets te betalen.

Als Essent/je huidige leverancier de Algemene Voorwaarden wijzigt, kun je je overeenkomst beëindigen door deze op te zeggen. Je kunt daarna overstappen naar een andere leverancier. In het algemeen gelden bij Essent de onderstaande opzegtermijnen:

Overeenkomst flexibele looptijd (onbepaalde tijd)

Bij Essent heb je een opzegtermijn van dertig dagen. Zodra je je overeenkomst met Essent opzegt, wordt dertig dagen na je opzegging je overeenkomst beëindigd.

Overeenkomst met vaste looptijd (bepaalde tijd)

Bij Essent heb je een opzegtermijn van dertig dagen. Zodra je je overeenkomst met Essent opzegt, wordt dertig dagen na je  opzegging je overeenkomst beëindigd.

Let op: controleer je huidige overeenkomst voordat je opzegt. Bij het voortijdig beëindigen van een overeenkomst mag een leverancier een opzegvergoeding in rekening brengen. Dit moet dan wel vermeld staan op je leveringsovereenkomst. Heb je nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij hebben waarschijnlijk een ander passend aanbod voor je.

 

Staat je vraag er niet bij?

Bekijk alle informatie over andere onderwerpen of neem contact met ons op.