Vertrouwen essentieel in digitaliserende wereld

Energieversnellers

Data en persoonsgegevens staan vandaag de dag in de spotlight. Bij Essent vinden we bescherming van data essentieel. Vertrouwen is immers van groot belang in een goede relatie met onze klanten en medewerkers. Lenneke von Berg, Data Protection Officer bij Essent, vertelt hoe wij dat doen.

"Bescherming van persoonsgegevens wordt vaak gezien als een ‘eng’ onderwerp, maar zo kijk ik er niet tegenaan. Het is juist ontzettend mooi dat we steeds bewuster kijken naar de privacy van onze klanten en medewerkers. We begrijpen heel goed hoe belangrijk data-ethiek is en hoe actueel dit onderwerp is met de komst van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)."

Privacy champions

Binnen Essent werken we met een netwerk van privacy champions. Collega’s uit verschillende bedrijfsonderdelen die affiniteit hebben met het onderwerp privacy en die stuk voor stuk veel kennis meebrengen. "Zij zijn voor mij het perfecte contactpunt om informatie op te halen en te delen. We komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en zijn met elkaar in staat om snel in actie te komen wanneer nodig. Mijn rol is hen waar nodig te adviseren en te ondersteunen. Daarnaast zie ik toe of we als bedrijf de privacywetgeving correct blijven naleven. Het is namelijk een onderwerp dat niet meer van de agenda verdwijnt," zegt Lenneke.
Lenneke von Berg, Data Protection Officer bij Essent vertelt over de bescherming van data
Er is hard gewerkt om de vereisten uit de AVG in onze organisatie te implementeren. Onze medewerkers zijn goed getraind en met de komst van de strengere privacywetgeving zijn we daardoor in staat een mooi visitekaartje af te geven aan onze klanten. Die merken hoe belangrijk we dit onderwerp vinden. Wij verbinden klanten aan ons omdat we laten zien dat we in staat zijn zorgvuldig en transparant om te gaan met hun persoonsgegevens.

"Ook stellen we onze klanten in staat om nieuwe rechten die voortvloeien uit de AVG-wetgeving uit te oefenen. En als het aan mij ligt gaat dat nog wel een stapje verder. Ik zie voor me dat onze klanten letterlijk de regie over de verwerking van hun persoonsgegevens krijgen en dus helemaal zélf aan de knoppen zitten," aldus Lenneke.

Cultuuromslag

In de steeds maar meer digitaliserende wereld om ons heen wordt vertrouwen van steeds groter belang. Zonder dat vertrouwen in elkaar kun je die hele digitaliseringsslag in de wereld van vandaag niet maken. Daarom is het belangrijk dat onze klanten weten dat we zorgvuldig omgaan met hun data.

"Bij alles wat we nu ontwikkelen, moeten we ervoor zorgen dat er aan de voorkant al aandacht is voor privacy. Die denkwijze implementeren in je organisatie vergt een cultuuromslag. Om daar samen met collega’s een impactvolle bijdrage aan te leveren, daar krijg ik letterlijk heel veel energie van. Op dit moment heb ik in deze hele digitaliserende wereld wel een van de leukste banen denk ik."

Meer weten?

Wil je graag meer informatie over ons privacy beleid of de praktische uitvoering hiervan? Neem dan contact op met Diederik Mohr, privacy champion bij Essent.