Samen beleid naar praktijk vertalen

Slimmerik

Koplopers in duurzame energie. Adviesbureau’s. Alle energiebedrijven in Nederland. Maar liefst 6.000 bedrijven verenigen zich in de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Essent is er een van. Hoe ziet deze samenwerking eruit? En hoe onderscheidt die zich van al die andere bedrijven? Annemarie Costeris is manager Public Affairs bij de NVDE. Zij vertelt hoe ze – samen met Essent – oplossingen zoekt om een stap verder te komen in de missie van NVDE: Nederland volledig op hernieuwbare energie in 2050.
Logo Slimmerik van Essent

Beleid brengen bij de mensen thuis

Als land de overgang maken naar hernieuwbare energie. Het is nogal een klus. Hoe pak je dat aan? Annemarie: “Bij NVDE vinden we het belangrijk dat we in onze lobby niet alleen problemen benoemen, maar ook oplossingen bieden voor de drempels in de energietransitie. Ik doe dat voor het thema warmte en de gebouwde omgeving – woningen en gebouwen in Nederland. Denk aan isolatie, zonneboilers en warmtepompen. Dat is soms behoorlijk technisch en theoretisch. Tegelijkertijd moet dat beleid zich praktisch doorvertalen naar achter de voordeur van bewoners van heel Nederland. Die stap overbruggen, vind ik mooi.”

Betaalbare energietransitie met een leidraad voor bewoners

De praktische invulling zoekt Annemarie samen met Essent. Een logische samenwerking volgens haar. “Bij Essent staat de betaalbaarheid van de energietransitie voorop. Dat plaatst de manier waarop je dingen aanpakt in perspectief. Neem isolatie als eerste stap om te verduurzamen. Dat is haalbaar en betaalbaar. Wij staan daar ook achter. Vervolgens kijken wij: hoe helpen we bewoners nog meer? Bijvoorbeeld met een isolatienorm. Wat is een goed isolatieniveau en wanneer doe ik te veel of te weinig? Daar werken we aan. Verder zijn we – met input vanuit Essent – bezig met een plan voor een nationaal isolatieprogramma.”
Annemarie Costeris van NVDE zoekt oplossingen voor een betaalbare energietransitie

De bewoner helpen verduurzamen

“Van grootse abstracte plannen naar kleine concrete en betaalbare stappen. Dat is wat we moeten doen. Bewoners richten zich niet op 2030 of 2050, zoals het Klimaatakkoord. Zij willen gewoon weten – als ze al verduurzamen, wat is dan de eerste betaalbare stap? Daarin zitten NVDE en Essent echt op een lijn. Juist dat contact met die bewoners, dat Essent als retailer al heeft helpt ons om plannen concreter te maken. Bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord werd het begrip ontzorging vaak genoemd. We zijn toen met een grote groep bij elkaar gekomen. Samen bekeken we de ‘klantreis’ van Essent. Waar zitten drempels, waar haken mensen af en waar slaan ze op aan? De afstand met de bewoner zo te verkleinen en midden in de samenleving te staan, dat helpt enorm. En door bijvoorbeeld ook door service partners en hun kennis te betrekken, kom je sneller tot de kern. Dat vind ik mooi aan onze samenwerking met Essent.”

Geen techniek duwen maar verduurzamen op natuurlijke momenten

Uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 van PBL bleek dat de C02-uitstoot in Nederland fors moet dalen, willen we de klimaatdoelen nog halen. Annemarie: “Kleinere gezinnen en zachte weersomstandigheden zorgen vooralsnog voor de grootste winst in energiereductie. Daar heeft beleid weinig mee te maken. En dus is er nog veel werk aan de winkel om uitstoot te verminderen. Dat moeten we in stapjes doen, die passen bij de behoefte van de bewoner. Dan helpt het om het geheel te benaderen vanuit het perspectief van de bewoner, en niet per se op nationaal niveau. We moeten geen techniek gaan duwen, maar kijken naar natuurlijike momenten om bewoners te laten verduurzamen. Een verhuizing bijvoorbeeld. Dat vraagt wel om een andere zienswijze en communicatie.”

Lessen van successen

Gelukkig raakt Annemarie nog niet ontmoedigd door achterblijvende resultaten. “Het zet ons op scherp. Doen we de juiste dingen? Zo’n rapport van het PBL schudt je even wakker. Een mooi moment om dat aan te grijpen om nog beter te werk te gaan. En gelukkig zijn er ook genoeg dingen die goed gaan. De Wet milieubeheer bijvoorbeeld. Bedrijven mochten daarin kiezen uit maatregelen om te verduurzamen. Maar er werd niet op gehandhaafd en dus deed vrijwel niemand iets. Door vervolgens bedrijven verplicht te laten rapporteren over de maatregelen die ze nemen, bereik je dat ze ook daadwerkelijk verduurzamen. Zo’n les nemen we meteen mee bij andere vraagstukken!

Weten wat voor jou de volgende stap is in energiebesparing of het verduurzamen van je huis? Doe de gratis online huisscan.