Hybride Warmtepomp: een cruciale stap op weg naar volledig elektrisch

Energieversnellers

In 2025 wil het kabinet 100.000 duurzame warmtepompinstallaties per jaar gerealiseerd zien in Nederland. Een flinke opgave waar Essent graag aan bijdraagt. Samen met onze servicepartnerbedrijven helpen we iedereen de volgende stap in energie te zetten. 

De energietransitie is in volle gang. De hybride warmtepomp heeft een belangrijke rol in het verduurzamen van onze warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Maar hoe zorgen we ervoor dat huishoudens hun woning met een warmtepomp kunnen verduurzamen? En hoe draagt Essent bij aan de ambitie van het kabinet? Maikel Jansen, Business Developer, legt het uit: “Doordat de gas- en elektriciteitsprijzen de afgelopen periode flink zijn gestegen is de behoefte om te verduurzamen toegenomen. Huishoudens zijn op zoek naar energiebesparende maatregelen en duurzame alternatieven om hun woning energiezuiniger te maken. We zien in de markt dat er een grote vraag is ontstaan naar warmtepompen. Deze grote vraag leverde flinke levertijden op, maar inmiddels zien we dat levering van warmtepompen weer op gang komt.” Goed nieuws voor consumenten die een warmtepomp willen aanschaffen.  

 

Nieuwe uitdagingen

Met een vraag die alsmaar toeneemt en een ambitie vanuit het kabinet om de realisatiekracht te versnellen, staan installatiebedrijven voor nieuwe uitdagingen. Maikel: “Geholpen door de huidige energieprijzen overstijgt de vraag naar duurzame oplossingen het aanbod ruimschoots. Zo is er is nu al een overvloed aan werk voor installateurs. Daarnaast verandert het werk van gas naar elektriciteit. Met in ons achterhoofd de ambitie die resulteert in meer verkopen, inspecties, installaties en onderhouden, wordt de vraag naar geschikte collega’s alleen maar groter. Hoe vergroten we onze installatiecapaciteit? En hoe zorgen we ervoor dat zo'n warmtepomp zo snel mogelijk geïnstalleerd wordt bij de consument?” Uitdagingen waar niet alleen Essent voor staat.

Installatiebedrijven slaan handen ineen

Samen met 10 andere installatiebedrijven is Essent een consortium, genaamd Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500), gestart. “Om de ambitie van het kabinet mogelijk te maken moet het tempo van de verduurzaming verder omhoog. Met het consortium werken we concreet aan de doelstelling om het aantal geïnstalleerde warmtepompen te verhogen. Daarnaast richt het consortium zich onder andere op de ontwikkeling van installaties die beter betaalbaar zijn, met betere prestaties en die in de helft van de tijd kunnen worden geïnstalleerd.” Maikel vertelt meer over de werkstromen waar ze binnen het consortium aan werken: “Om te komen tot drie keer zoveel warmtepompinstallaties als dat we nu doen, reflecteren we op verschillende werkstromen. Van het genereren van leads tot aan de installatie zelf. Daarvoor brengen we specialisten van alle bedrijven bij elkaar. Waar zit de versnelling die we moeten maken? We zorgen bijvoorbeeld dat aanvraag en verkoop zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden en dat de installatietijd wordt teruggebracht door werkprocessen te standaardiseren en optimaliseren. ” 
Maikel Jansen, Business Developer,

Effect op servicepartners van Essent

De gecertificeerde servicepartners van Essent zitten verspreid door heel Nederland. Deze servicepartners zorgen voor de installatie van bijvoorbeeld een hybride warmtepomp, maar onderhouden ook de huidige cv-ketels. Wat voor effect heeft de ambitie van het kabinet op hen? “Per jaar onderhouden we ongeveer 800.000 cv-ketels. Voor ons gaat de uitdaging zijn om 800.000 consumenten naar een warmtepomp toe te bewegen. Dat is een flinke klus die we tezamen met alle servicepartners moeten klaren.” Er worden andere eisen aan onze installateurs vertelt Maikel: “Het installeren van een warmtepomp vraagt om nieuwe kennis en andere vaardigheden van de installateurs. Ze moeten andere systemen onderhouden en daarom zijn aanvullende kwalificaties en trainingen nodig.”  

Toegankelijk maken voor consumenten

Naast dat de energietransitie nieuwe uitdagingen oplevert voor installatiebedrijven, vraagt het ook wat van de consument. Des te belangrijker is het om consumenten hierin goed te begeleiden. Maikel: “We zitten in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energieoplossingen. Het huis van de toekomst is volledig elektrisch. De consument moet over op alternatieven om hun woning te verwarmen. We moeten de klant meenemen door de elektrificatie van hun energieverbruik.” Een duurzaam alternatief zoals een hybride warmtepomp is echter nog niet voor iedereen toegankelijk. “Stel een consument kiest voor een warmtepomp, zonnepanelen en isolatie. Dat vraagt om een enorme investering van een consument. Bij Essent geloven we ook in een geleidelijke aanpak. Stap voor stap van het aardgas af, passend bij het tempo en de portemonnee van onze klanten. Een hybride warmtepomp draagt bij aan een volledig elektrisch huis. Daarnaast zullen we onze werkstromen efficiënter moeten inregelen, zodat de installatiekosten voor consumenten verminderen. Daar zijn we nu met het consortium mee bezig. De verduurzaming is een enorm complexe puzzel, die ook nog eens continu beweegt. Daar ga ik op aan. Ik vind het een mooie uitdaging om de verduurzaming met een hybride warmtepomp bereikbaar te maken voor iedereen in Nederland.”