Komt er een te zachte straal warm water uit de kraan? Dan is de waterdruk van je cv-installatie waarschijnlijk te laag. Hoe zorg je ervoor dat de waterdruk van je cv-ketel optimaal is?

Wat is de juiste waterdruk voor een cv-ketel?

Je kunt de waterdruk van je cv-ketel eenvoudig controleren op de meter aan of naast de ketel. Die moet een waarde aangeven tussen 1 en 2 bar. Bij een lagere druk dan 1,5 bar kan de cv-installatie het water niet goed rondpompen. Bij minder dan 1 bar kan de pomp kapotgaan. Is de druk hoger dan 2 bar, dan slijt de pomp te snel, en bij meer dan 3 bar kan er lekkage ontstaan doordat een leiding barst. Het is dus van belang de waterdruk goed in de gaten te houden.

Hoe zorg je ervoor dat de waterdruk op peil blijft?

Is de waterdruk in je cv-ketel te laag? Dan moet je de ketel bijvullen. Bij een te hoge waterdruk in je cv-ketel moet je de installatie ontluchten. Je kunt dit allebei zelf doen.

Hoe vul je de cv-ketel bij?

De cv-ketel bijvullen doe je met een slang die je aanbrengt tussen de cv-ketel en de dichtstbijzijnde waterkraan. Het is belangrijk dit op zo’n manier te doen dat er niet te veel lucht de ketel in gaat. Ook is het niet te vermijden dat je een beetje water morst; daar kun je van tevoren rekening mee houden.

  • Zet de cv-ketel uit (stekker eruit) en laat deze een half uurtje afkoelen.
  • Sluit de slang aan op de waterkraan. Houd het andere uiteinde van de slang boven een emmer.
  • Draai de kraan open tot er water in de emmer stroomt. Draai de kraan weer dicht.
  • Sluit het losse uiteinde van de met water gevulde slang aan op het waterinvoerpunt van de cv-ketel.
  • Draai de kraan van het waterinvoerpunt open. Draai ook de waterkraan open. Nu stroomt het water de ketel in. Houd de meter in de gaten die de druk aangeeft.
  • Sluit beide kranen weer zodra de druk 2 bar is. Maak de slang aan beide kanten los en vang daarbij het restje water op in de emmer.
  • Zet de cv-ketel weer aan. De waterdruk zal dan iets afnemen, dat is normaal. Ontlucht daarna de installatie en controleer na een halfuur of de druk inderdaad tussen 1,5 en 2 bar blijft.

Hoe ontlucht je de cv-installatie?

Ontluchten betekent dat je met een ontluchtingssleutel de ontluchtingspunten van de radiatoren één voor één opendraait totdat er water uit komt. Het ontluchtingspunt zit in de buurt van de knop van de radiator. Als je bij het opendraaien gesis hoort, dan is dat de lucht die op deze manier ontsnapt uit de leidingen.

Waar kun je op letten bij de aanschaf van een nieuwe cv-ketel?

Ben je toe aan een nieuwe cv-ketel? Laat je dan goed voorlichten over hoeveel de cv-ketel aan kan die je op het oog hebt. Een te grote capaciteit is verspilling van geld en energie, terwijl een te beperkte installatie leidt tot een slappe waterstraal. Denk ook na over waar in huis de nieuwe ketel geplaatst moet worden. Op zolder hangt de ketel mooi niet in het zicht. Maar hang je de ketel op dezelfde verdieping als waar de badkamer of de keuken zich bevinden, dan heb je sneller warm water, omdat de afstand die het water moet afleggen van cv-ketel tot kraan korter is.