Veelgestelde vragen over het termijnbedrag

Het totale bedrag van uw energierekening van één jaar verdeelt Essent voor u in 12 termijnen. Dit is uw termijnbedrag, ook wel voorschot genoemd.

Hoe berekent Essent mijn termijnbedrag?

Aan het begin van een verbruiksjaar berekenen we hoeveel energie we denken dat u de komende 12 maanden gaat verbruiken. Dat doen we op basis van uw verbruik in de afgelopen 3 jaar (of korter als u nog geen 3 jaar klant bij ons bent). Bij een nieuwe woning doen we dit op basis van uw verwachte verbruik of het verbruik van de afgelopen 5 jaar op het nieuwe adres. Ook houden we rekening met factoren als energieprijzen, energiebelasting en temperatuur. Om ervoor te zorgen dat u dit jaarbedrag niet in één keer hoeft te betalen, verdelen we de verwachte kosten over 12 termijnen. Oftewel: uw maandelijkse termijnbedrag.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld en zie hoe we uw termijnbedrag berekenen.

Waarom werken jullie met 12 termijnen?

Elke maand betaalt u een termijnbedrag. Dit termijnbedrag betaalt u op een vast moment in de maand. Dat kan in het begin van de maand of aan het eind van de maand zijn. Na 1 jaar rekent u uw jaarverbruik af via de jaarafrekening. Deze jaarafrekening is uw 13e factuur. Dit kan een bijbetaling of een tegoed zijn. Vervolgens begint het nieuwe jaar en betaalt u weer 12 termijnen.

Uit welke kosten is het termijnbedrag opgebouwd?

Het termijnbedrag bestaat uit de kosten voor het verbruik van elektriciteit en/of gas, het gebruik van het netwerk, de meterkosten, de door de overheid vastgestelde energiebelasting, de btw, de opslagkosten voor duurzame energie en service- en administratiekosten.

Kan ik zelf mijn termijnbedrag tussentijds aanpassen?

Ja, via onze VerbruiksManager kunt u zelf uw termijnbedrag aanpassen. Verhogen kan onbeperkt. Verlagen kunt u tot maximaal 10%. Hiervoor logt u in op Mijn Essent. Met de VerbruiksManager kunt u op elk gewenst moment uw meterstanden online invoeren. Aan de hand van deze standen vergelijken wij dan uw huidige verbruik met het verwachte verbruik. U krijgt dan meteen een passend advies voor uw termijnbedrag. Volgt u dat advies op? En herhaalt u dit iedere twee maanden? Dan voorkomt u verrassingen op uw jaarafrekening.

Heeft u een Slimme Meter? Dan worden uw meterstanden automatisch elke maand ingelezen. De VerbruiksManager geeft u daarna altijd een up-to-date advies over uw termijnbedrag.

In onderstaande video kunt u precies zien hoe u het termijnbedrag kunt checken en aanpassen met de VerbruiksManager.


Hoe komt het dat mijn termijnbedrag is verhoogd, terwijl ik geld heb teruggekregen op mijn jaarafrekening?

Hoefde u niet bij te betalen? Maar betaalt u toch een hoger voorschot voor het nieuwe jaar? Bij de bepaling van uw voorschot kijken we niet alleen naar uw verwachte verbruik. Ook houden we rekening met mogelijke prijsschommelingen in de energieprijzen en of er een strenge winter of warme zomer verwacht wordt. Verder kunnen overheidsmaatregelen, te verwachten wijzigingen in de energiebelasting en hogere kosten vanuit de netwerkbeheerder van invloed zijn. Zouden we geen rekening houden met al deze factoren? Dan is de kans groter dat u aan het einde van het jaar moet bijbetalen.

Waarom moet ik nog een termijnbedrag betalen als ik niet meer op een bepaald adres woon?

Wij blijven termijnbedragen factureren totdat uw eindafrekening opgemaakt is. Ter illustratie een voorbeeld. Onze administratie maakt uw termijnbedrag aan op de 28e dag van de maand (bijvoorbeeld 28 april). De vervaldatum van de factuur is altijd twee weken later (in dit voorbeeld 12 mei). Stel: u zegt uw overeenkomst op per 30 april, omdat u gaat verhuizen. Dan incasseren wij dit laatste termijnbedrag op 12 mei. Bij de eindafrekening brengen wij uw verbruik in rekening tot aan 30 april. Vervolgens trekken wij het totaalbedrag van alle gefactureerde termijnbedragen af van de gemaakte energiekosten tot 30 april. Er blijft dan nog een bij te betalen bedrag over óf een tegoed.

Hoe komt het dat ik aan het eind moet bijbetalen?

Er zijn verschillende redenen waarom u moet bijbetalen op uw jaarafrekening of juist geld terugkrijgt. Hieronder een opsomming van mogelijke oorzaken.

Mogelijke oorzaken waarom u geld terug krijgt: 

  • Uw termijnbedrag ligt hoger dan de kosten voor uw werkelijke verbruik.
  • Door veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld uit huis gaande kinderen, isolatie of spaarlampen) bent u minder energie gaan verbruiken.
  • U bent vaak van huis geweest, waardoor u minder energie heeft verbruikt.

Mogelijke oorzaken waarom u moet bijbetalen:

  • Uw verbruik is te laag ingeschat, waardoor uw termijnbedrag niet toereikend was.
  • Door veranderde omstandigheden (bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of nieuwe apparatuur) bent u meer energie gaan verbruiken.
  • Heeft u uw meterstanden later ingediend? Dan kan het zijn dat uw jaarafrekening over een periode van langer dan één jaar gaat.
  • Uw termijnbedrag is het afgelopen jaar verlaagd, terwijl u niet minder bent gaan verbruiken.
  • Was het voorgaande seizoen kouder dan gemiddeld? Dan heeft u mogelijk meer energie verbruikt.

Voorkom verrassingen door minimaal 6 keer per jaar gebruik te maken van de VerbruiksManager. U krijgt dan gratis advies over de hoogte van uw termijnbedrag op basis van uw actuele meterstanden.