Via de MEP-heffing betaalde u mee aan de MEP-subsidie. MEP is vervangen door de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de MEP-heffing is vervangen door Opslag Duurzame Energie. In dit artikel vindt u informatie over de vroegere MEP-heffing. Wat betekent de afkorting MEP? Wat is het doel van die subsidie? Wie controleert dat het geld werkelijk wordt besteed zoals het is bedoeld? We zetten de belangrijkste zaken rondom de MEP-heffing hieronder voor u op een rij.

Wat is de MEP-subsidie?

De MEP-subsidie is een regeling om productie van duurzame energie te stimuleren. Met duurzame energie bedoelen we waterenergie, windenergie, zonne-energie en biomassa. De afkorting MEP staat voor Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie.

Wat is de MEP-heffing?

De MEP-subsidie wordt betaald door iedereen met een elektriciteitsaansluiting. Op uw energierekening staat daarom de MEP-heffing. Dit bedrag gaat naar de regionale netbeheerder. Die geeft het geld door aan TenneT.

Wat is TenneT?

TenneT is de beheerder van de hoogspanningsleidingen in Nederland. TenneT verbindt alle regionale elektriciteitsnetten met elkaar en met het Europese net. Omdat duurzame energie altijd neerkomt op de opwekking van stroom heeft het ministerie van Economische zaken TenneT opgedragen om de MEP-regeling uit te voeren. TenneT doet dat via dochtermaatschappij EnerQ.

Wat doet EnerQ?

EnerQ zorgt dat de MEP-heffing wordt gebruikt zoals hij is bedoeld: als subsidie voor installaties die duurzame energie opwekken. EnerQ betaalt uw MEP-heffing dus aan producenten van milieubewuste elektriciteit.

Wie controleert EnerQ?

Er zijn strikte afspraken gemaakt om te zorgen dat het geld echt op de juiste plaats terechtkomt. EnerQ staat onder toezicht van het ministerie van Economische zaken. Een van de vereisten om voor subsidie in aanmerking te komen is dat de energieproducent staat ingeschreven bij CertiQ.

Wat is CertiQ?

CertiQ is net als EnerQ een dochterbedrijf van TenneT. CertiQ controleert dat een energieproducent die aanspraak maakt op MEP-subsidie daadwerkelijk duurzame energie produceert. Doordat de controle (door CertiQ) gescheiden is van de uitbetaling (door EnerQ) hebt u dubbele zekerheid dat de MEP-heffing op de juiste wijze wordt besteed.