Sinds 1 januari 2005 zijn energiebedrijven verplicht te vertellen hoe hun stroom is samengesteld. Waarom is deze 'regeling stroometikettering' belangrijk? Welke informatie leest u precies op het stroometiket? Hoe weet u zeker dat die informatie ook echt klopt? We zetten de belangrijkste weetjes over stroometikettering op een rij.

Wat is stroometikettering?

Stroometikettering houdt in dat u precies kunt zien hoe uw stroom wordt opgewekt. Door middel van stroometikettering vertellen wij u welk deel van uw stroom afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen en welk deel van fossiele brandstoffen. Ook vertellen wij u iets over de gevolgen voor het milieu.

Waarom is stroometikettering belangrijk?

Steeds meer consumenten vinden de wijze waarop hun energie wordt opgewekt belangrijk. De een is overtuigd tegenstander van kernenergie en zoekt daarom een leverancier die niet of nauwelijks stroom uit kerncentrales betrekt. De ander ziet juist in kolencentrales een groter kwaad, vanwege de vervuiling en de uitstoot van CO2. Dankzij stroometikettering hebt u meer inzicht en kunt u zelf uw eigen keuze maken.

Is stroometikettering verplicht?

Stroometikettering is geen vrijblijvende dienstverlening aan onze klanten. Energieleveranciers zijn sinds 1 januari 2005 wettelijk verplicht om te vertellen hoe hun stroom is opgewekt. Officieel heet dit de regeling stroometikettering. Deze regeling geldt trouwens niet alleen voor leveranciers, maar ook voor de betrokken producenten en handelaren. In de praktijk kunnen we alleen achteraf pas de precieze cijfers vaststellen. Daarom gaat ons stroometiket altijd over het voorgaande kalenderjaar. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of de stroometiketten correct en op tijd worden aangeleverd.

Welke informatie staat er op het stroometiket?

U leest op ons stroometiket onder meer hoeveel gram CO2 en kernafval we produceren per kWh energie. Verder vertellen we u hoeveel procent van uw stroom is opgewekt met:

  • Hernieuwbare bronnen in Nederland. De belangrijkste hernieuwbare bronnen zijn wind, zon, water en biomassa
  • Aardgas en warmtekracht. Warmtekracht wil zeggen dat we ook de restwarmte benutten die vrijkomt bij de opwekking van stroom uit aardgas
  • Hernieuwbare bronnen in het buitenland
  • Kolen
  • Kernenergie

Wie houdt toezicht op de stroometikettering?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert dat ons stroometiket klopt met de werkelijkheid. De ACM schrijft ook de systematiek voor waarmee we het etiket moeten samenstellen. Zodoende kunt u de stroometiketten van alle energiemaatschappijen zinvol met elkaar vergelijken. Is onze groene stroom groener dan die van de concurrent? Leg de stroometiketten naast elkaar en u weet het.