Merwede

Utrecht

Merwedekanaalzone

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk bouwt Utrecht een stadswijk van de toekomst. Essent gaat hiervoor een duurzame energie-oplossing leveren voor ruim 4.000 woningen en 70.000 m2 commerciële en maatschappelijke ruimten in opdracht van WKO Merwede BV.

Duurzame stadslogistiek

WKO Merwede BV bestaat uit gemeente Utrecht en betrokken projectontwikkelaars. De energie-oplossing bestaat uit het leveren van warmte en koude met een systeem op basis van warmte-koude-opslag, aquathermische energie en warmtepompen. In het plan Merwede komen 18 bouwblokken. Alle daken worden benut met zoveel mogelijk ruimte voor groen en zonnepanelen. De hele wijk wordt gasloos.

Duurzamer én betaalbaarder

Essent ontwikkelt een energienetwerk gebaseerd op de ectogrid™-principes, waarbij zoveel als mogelijk energie tussen gebouwen wordt uitgewisseld. Hierdoor wordt energie bespaard, wat het systeem duurzamer én betaalbaarder maakt. De energie in het systeem is afkomstig van een collectieve warmte-koude opslag en TEO-systeem. Dat is thermische energie uit oppervlaktewater vanuit het Merwedekanaal. In een aantal strategisch geplaatste technische ruimtes wordt een warmtepompstation geplaatst om de temperatuur op te waarderen naar het juiste niveau voor gebouwverwarming en warm water. De bouw van het project start in het voorjaar van 2023. Het eerste warmtepompstation wordt gebouwd in 2024 en zal richting het eind van dat jaar energie gaan leveren.