Ectogrid™

Duurzaam, comfortabel, efficiënt en emissiearm

 • Collectief slim warmte-koude systeem
 • Zeer lage temperaturen
 • 100% duurzaam

Duurzaam en innovatief warmte-koude systeem

De klimaatdoelstellingen zijn helder: gebouwen moeten CO2 -neutraal worden. Dit geldt voor zowel nieuw- als bestaande bouw. Om deze reden wordt een steeds groter deel in stedelijke omgeving verwarmd met een collectief warmte-koude systeem. ectogrid™ is een 5e generatie warmtenet, een duurzaam en innovatief warmte-koude systeem.

Hoe werkt ectogrid™

Ectogrid™ is een gesloten netwerk dat met lage temperaturen zowel verwarming als koeling levert. Het lage-temperatuurnetwerk zorgt voor een minimum van overtolige energie. Elk gebouw dat is aangesloten op een ectogrid™ heeft een warmtepomp en/of koelmachine die de temperatuur verhoogt of verlaagt afhankelijk van de behoeften van het gebouw. Dit betekent dat het water in het netwerk niet zo warm of koud hoeft te zijn als de daadwerkelijke behoefte aan verwarming of koeling.

Door energie te delen, te balanceren en op te slaan, worden alle beschikbare energiestromen optimaal gebruikt voordat er nieuwe energie wordt toegevoegd. Dit vermindert het energieverbruik en draagt direct bij aan de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Ectogrid™ kan tegelijkertijd verwarming en koeling leveren. Het pijpsysteem bestaat uit twee buizen, één voor de warme en één voor de koude stroming waarvan de temperaturen gedurende het jaar variëren en met behulp van pompen in de verschillende richtingen kunnen worden gepompt.Wanneer een gebouw verwarming nodig heeft, wordt water uit de warmwaterbuis gehaald en is slechts een kleine hoeveelheid energie nodig om de temperatuur naar het gewenste niveau te verhogen. De koude stroom wordt ook teruggestuurd in de koude buis om te worden hergebruikt door een gebouw dat koeling nodig heeft. Het gehele proces wordt gecontroleerd door het intelligente platform ectocloud™.

Waarom ectogrid™?

 • Draagt bij aan het behalen van jouw duurzaamheidsnormen en certificaten
 • Innovatie, modulair en toekomstbestendig energiesysteem
 • Inclusief onderhoud en service
 • 100% duurzaam
Ectogrid logo

Wat is een 5e generatie warmtenet?

Ectogrid™ benut warmte en koude uit externe bronnen voor verwarmen en koelen. Denk hierbij aan duurzame restwarmte, aqua- of zonnethermie, of bronnen onder de grond zoals WKO’s of geothermie. Het net wordt duurzamer en efficiënter wanneer gebouwen zoveel mogelijk onderling uitwisselen, lokale warmtebronnen benutten en duurzame elektriciteit gebruiken voor de resterende warmtevraag. Het warmteverlies kan beperkt blijven door het net op een lage temperatuur te laten werken.

Decentraal warmtenet

Typerend voor een 5e generatie warmtenet is de lage temperatuur van ten hoogste 30 graden en het gebruik van lokale duurzame bronnen. Het decentrale warmtenet kan modulair uitgebreid worden als de vraag stijgt. Zo kan er sneller begonnen worden met het aansluiten van de eerste gebouwen op het net. De 5e generatie warmtenetten bieden grote voordelen op het gebied van betaalbaarheid en leveringszekerheid. De modulaire opzet verkleint de risico’s. De gunstige energie-efficiëntie zorgt voor lagere kosten.

Leveringszekerheid

Omdat 5e generatie warmtenetten meerdere energiebronnen en opwekinstallaties combineren is de leveringszekerheid beter gewaarborgd. Seizoensopslag van warmte en koude in de bodem is ook mogelijk. Een exploitant kan een zeer hoge graad van efficiëntie bereiken door de aanwezige bronnen slim in te zetten en de energieopwekking direct aan te sturen. Een 5e generatie warmtenet functioneert dan ook slimmer dan de traditionele netten.

Projectontwikkelaars

 • Flexibel: integratie met bestaande infrastructuur en modulaire opbouw
 • Economisch: lagere initiële investeringen en exploitatiekosten dan traditionele systemen
 • Digitaal: integratie met ectocloudtm voor energiebeheer en compabiliteit met andere beheersystemen

Woningcorporaties

 • Integrale partner voor verduurzaming van woningen van isolatie tot complete innovatie en duurzame energie- en warmtesystemen
 • Een uniek, innovatief en duurzaam warmtesysteem dat kan worden toegepast op de specifieke behoeftes en mogelijkheden van jouw locatie
 • Ervaring met optimale service en ondersteuning voor bewoners
 • Ontzorgen in het gehele proces van ontwerpt tot realisatie en exploitatie

 

Gemeenten

 • Betrouwbare partner in de warmtetransitie
 • Ervaring met optimale service en ondersteuning voor bewoners
 • Een uniek, innovatief en duurzaam warmtesysteem dat kan worden toegepast op de specifieke behoeftes en mogelijkheden van jouw locatie
 • Een warmtesyteem dat eventueel uit te breiden is tot compleet energiesysteem met bijvoorbeeld opwek, opslag en laadinfastructuur
 • Ontzorgen in het gehele proces van ontwerpt tot realisatie en exploitatie

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan met een van onze experts.