Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op de levering van de producten en diensten van Essent zijn onze Algemene Voorwaarden 2017 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers van toepassing. Deze zijn opgesteld door Energie Nederland (federatie van Energiebedrijven in Nederland) in samenspraak met de Consumentenbond.

Kwaliteitscriteria

 

Aansluit- en transportovereenkomst

Om energie geleverd te krijgen is een aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder nodig. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing welke door de netbeheerders zijn opgesteld in samenspraak met de Consumentenbond. De bijbehorende standaard tarieven zijn te vinden op de website van de netbeheerder. Essent brengt de kosten voor de netbeheerder voortvloeiend uit de aansluit- en transportovereenkomst bij de klant in rekening.    

Voorwaarden E-inzicht

Met E-inzicht van Essent weet u voortaan precies welk apparaat te veel verbruikt in huis. Bekijk de voorwaarden.

Voorwaarden Nest Learning Thermostat™

Bekijk de actievoorwaarden en installatievoorwaarden van de Nest Learning Thermostat.

Voorwaarden Essent shop

Essent werkt samen met Volta Solar BV. De Bespaarbazaar voor levering van producten. Zij verzorgen de levering van uw product en ook voor servicevragen of het retourneren van een product kunt u terecht bij Volta Solar BV. De Bespaarbazaar.

Daarom gelden de leveringsvoorwaarden van de Bespaarbazaar.

Voorwaarden PlusJeHuis

Voorwaarden VerbruiksManager

Gedragscodes

Goede service en een betrouwbare dienstverlening staan voorop bij Essent. Om dit te garanderen heeft Essent in samenwerking met Energie Nederland en andere energiebedrijven een gedragscode opgesteld, die u hieronder kunt downloaden. Hierin staat beschreven waaraan Essent moet voldoen bij werving, het onderhouden van klantcontacten, het aangaan en voortzetten van leveringsovereenkomsten en het beëindigen van leveringsovereenkomsten. 

Om haar diensten goed uit te kunnen voeren, maakt Essent gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn (Slimme Meters). In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.  

Veelgestelde vragen

  • Zijn er instapkosten voor nieuwe klanten?
  • Essent/Mijn huidige leverancier heeft de Algemene Voorwaarden gewijzigd. Heb ik nu de mogelijkheid om van leverancier te veranderen?