Case: geïmporteerde waterstof

Uitdaging onderneming

Ondernemingen willen CO2-emissie reduceren en hier zijn grootschalige volumes groene waterstof voor nodig.

Oplossing

We importeren groene waterstofdragers. E.ON, de internationale organisatie waar Essent deel van uitmaakt, zal hiervoor samenwerken met onder andere Canadese en Australische partners. De geïmporteerde waterstof bereikt de Europese havens in de vorm van groene ammoniak. Vervolgens zijn er twee opties:

  1. We kraken de ammoniak in de haven en distribueren de geproduceerde waterstof via de nationale waterstof backbone naar afnemers.
  2. We transporteren de ammoniak naar de afnemer op locatie en kraken de groene ammoniak naar waterstof en stikstof.

Essent werkt deze scenario’s uit voor diverse grote industriële bedrijven.

Cracker voor groene waterstof

Groene ammoniak wordt gemaakt van groene waterstof en stikstof. Deze groene waterstofdrager in de vorm van vloeibare ammoniak is gemakkelijker te vervoeren. Het is een ideale manier om groene waterstof te importeren uit landen waar grote overschotten aan duurzame energie zijn. Met een cracker op locatie converteren we vervolgens de ammoniak naar groene waterstof (H2) en stikstof (N2). De vorming en dus emissie van stikstofoxiden bij het kraakproces is verwaarloosbaar klein vergeleken bij de emissie van fossiele brandstoffen.

Nationale waterstofbackbone

De nationale waterstof backbone is een landelijk waterstofnetwerk. Het is te vergelijken met het landelijke transportnetwerk voor aardgas. Fase 1 van de nationale waterstof backbone zal in 2025 van start gaan. Naar verwachting zal fase 3, de laatste fase, in 2030 ingaan. Deze backbone verbindt in eerste instantie de vijf grote industriële clusters van Nederland aan elkaar en wordt verbonden met pijpleidingnetwerken in Duitsland en België.

Groene waterstof eerder nodig dan 2030

Bedrijven die sneller moeten verduurzamen vanwege aankomende reducties in ETS rechten of specifieke duurzaamheidsdoelstellingen, hebben niet de tijd om te wachten op de aanleg van de nationale waterstof backbone. Voor deze bedrijven kan een cracker op locatie een oplossing zijn om groene waterstof te produceren en daarmee hun CO2-emissies te reduceren door waterstof in plaats van aardgas te gebruiken.

Meer informatie over groene waterstof?

Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen? Neem contact op met de experts van Essent en ontdek wat groene waterstof kan betekenen voor de toekomst van jouw organisatie.