Case: lokale elektrolyser

Uitdaging onderneming

Reductie van CO2-emissie.

Aanpak

We inventariseren de klantvraag. Hoeveel groene waterstof is er nodig en wanneer? We vergelijken verschillende leveringsopties met elkaar en analyseren daarbij de beschikbare infrastructuur, mogelijke synergiën en omgevingsfactoren. We werken een leveringsconcept uit, in dit geval op basis van lokale productie van waterstof door middel van een elektrolyser. We werken de oplossing uit in een haalbaarheidsstudie. Vervolgens kijken we naar de hele waardeketen. Deze start bij de opwek van de elektriciteit die nodig is om via de elektrolyser waterstof te produceren. Door volledig in te zetten op hernieuwbare energiebronnen voor deze elektriciteit zijn onze klanten verzekerd van 100% groene waterstof. We bieden een integrale aanpak en ontzorgen onze klanten volledig. Uiteraard hebben we regelmatig voortgangsgesprekken om zo de transparantie en prettige samenwerking met de klant te waarborgen.

Opties voor groene stroom

  • De 100% groene elektriciteit voor de elektrolyse realiseren we via stroom van bestaande zonnepanelen en windmolens in de omgeving.
  • We plaatsen nieuwe duurzame energiebronnen waarmee de elektrolyser gevoed wordt.
  • We gebruiken een combinatie van lokaal opgewekte groene stroom en groene stroom uit het elektriciteitsnet (groene “PPA” – power purchase agreement).

Individuele of collectieve energievoorziening

Onze focus ligt op waterstof-productielocaties waarmee we onze individuele klant ter plekke voorzien van waterstof. Daarnaast kijken we naar locaties waar we meerdere klanten van groene waterstof kunnen voorzien. Zo realiseren we energiehubs op locatie. Hiermee geven we een versnelling aan de energietransformatie van bijvoorbeeld industrieterreinen.

Groeimodel

Essent gelooft hierbij in een groeimodel. We starten met een lokale elektrolyser die voorziet in de eerste waterstofvraag van bijvoorbeeld een onderneming. Naarmate de energiehub verder ontwikkelt en meerdere klanten vanuit de omgeving interesse tonen, zal de grootte van de centrale installatie meegroeien.

Vermogen per project

De start van onze elektrolyser-projecten ligt in een range van 1 tot 20 megawatt (MW) vermogen, afhankelijk van de wens van onze klanten en de mogelijkheden op locatie.

Meer informatie over groene waterstof?

Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen? Neem contact op met de experts van Essent en ontdek wat groene waterstof kan betekenen voor de toekomst van jouw organisatie.