Case: lokale waterstof cracker

Uitdaging onderneming

Onderneming wil van het aardgas af en CO2-emissie reduceren in het kader van de Fit for 55 doelstellingen en stijgende ETS-prijzen.

Aanpak

We inventariseren de klantvraag. Hoeveel groene waterstof is er nodig en wanneer? We vergelijken verschillende leveringsopties met elkaar en analyseren daarbij de beschikbare infrastructuur, mogelijke synergiën en omgevingsfactoren. We werken een leveringsconcept uit en in het geval kiezen we voor een lokale waterstof cracker waarmee we de ammoniak omzetten in groene waterstof en stikstof. We werken de oplossing uit in een haalbaarheidsstudie. We bieden een integrale aanpak en ontzorgen onze klanten volledig. Uiteraard hebben we regelmatige voortgangsgesprekken om zo de transparantie en prettige samenwerking met de klant te waarborgen.

Cracker voor groene waterstof

Groene ammoniak wordt gemaakt van groene waterstof (H2) en stikstof (N2). Deze groene waterstofdrager is als vloeibare ammoniak gemakkelijker te vervoeren. Het is een ideale manier om groene waterstof te importeren uit landen waar grote overschotten aan duurzame energie zijn. Met een cracker op locatie kraken we vervolgens de ammoniak terug naar groene waterstof en stikstof. Bij het kraakproces worden zeer kleine hoeveelheden stikstofoxiden (NOx) gevormd die met een katalytische reductiestap worden omgezet in het onschadelijke stikstof en zuurstof.

Klantspecifieke aandachtspunten

De klant heeft zes afnamepunten. De infrastructuur hiervoor is nog niet aanwezig. Indien mogelijk worden bestaande aardgasleidingen gebruikt of wordt er een nieuwe pijpleidinginfrastructuur aangelegd zodat de waterstof via deze leidingen op de juiste punten afgeleverd wordt.

Financiering

Essent zal de productie en opslaginfrastructuur financieren.

Klantspecifieke voordelen

Dankzij de groene waterstof kan de klant een volledig CO2-neutraal product fabriceren, waarvoor de consument bereid is een hogere prijs te betalen.

Meer informatie over groene waterstof?

Heb je vragen of wil je een afspraak inplannen? Neem contact op met de experts van Essent en ontdek wat groene waterstof kan betekenen voor de toekomst van jouw organisatie.